Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Matematik Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği 1982 yılında üniversitesi bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. 1997 yılına kadar eğitim dili İngilizce olarak devam etmiş daha sonrasında ise eğitim dili Türkçe olmuştur. 1998 yılında ise Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması sonucunda eğitim süresi 5 yıla çıkmıştır. Bununla beraber ile Anabilim Dalımız Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü bünyesi altında Matematik Eğitimi Anabilim Dalı ismini almıştır. Programda bulunan dersler Fen-Edebiyat Fakültesinde ve Atatürk Eğitim Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Anabilim dalımızda 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece

Anabilim dalımızın vizyonu, güçlü alan bilgisine ve pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, eleştirel düşünebilen, özgüvenli ve evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan öğretmenler yetiştirmektir. Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri Ortaöğretim “Matematik Öğretmeni” olarak dört yılda mezun olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Lise veya dengi okul diplomasına sahip olmak 2. Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavından (YGS) veya dengi sınavlardan yeterli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

T.C. yüksek öğrenimle ilgili yasa ve yönetmelikler esas alınarak sadece resmi öğrenim tanınmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Matematik Öğretmenliği programında Yabancı Dil I-II (İngilizce) dersi yer almaktadır. Her akademik yılın başında bu dersten muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar programındaki bu dersten muaf olmaktadırlar.

Program Profili

Türkçe eğitim verilen ana bilim dalımızın vizyonu, güçlü alan bilgisine ve pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, eleştirel düşünebilen, özgüvenli ve evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan öğretmenler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan ve teknolojik gelişmelerden haberdar olup bunları en etkili biçimde kullanıp öğretim faaliyetlerini düzenleyebilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma hayatında öğrenmiş olduğu farklı öğretim yöntem ve stratejilerini bulunduğu koşullara uygun şekilde düzenleyip öğretime sürecinde uygulayabilmesi hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Matematik öğretmeni unvanı alarak mezun olan öğrenciler Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme (KPSS) sınavından almış oldukları puana bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi kurumlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullarda ve etüt eğitim merkezlerinde çalışabilmektedirler. Mezun öğrencilerimizden bazıları ise akademik kariyerine yurt içi veya yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak devam etmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler gerekli olan not ortalamasını, ALES ve İngilizce (ÜDS, KPDS, TOEFL) puanını sağlamak koşuluyla tezli yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler. Mezunlar Fen Bilimleri Enstitülerinin Matematik programlarında ya da Eğitim Bilimleri Enstitülerinin Matematik Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme gibi farklı programlarında akademik kariyerlerine devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir ders için yarıyıl/yıl içi değerlendirme araçları ara sınav, ödev, proje, laboratuvar, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşmaktadır. Bağıl değerlendirme sistemi (BDS); Öğrencinin bir dersteki başarısı bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. Ara sınav notunun başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının ise %60 tır. AA, BA, BB, CB, CC, DC veya DD harfli başarı notlarından birini alan öğrenci dersten başarılı sayılmaktadır. 4. dönem sonunda 1.80 not ortalamasına sahip olmayan öğrenci 5. dönemden ders alamamaktadır.Sınav ve başarı değerlendirme ile ilgili yönergeye http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf adresinden ulaşılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, proje ve staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR Ortaöğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Atatürk Eğitim Fakültesi Tel: 0 216 3459090 e-mail; ahmet.ozdemir@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ile ortak çalışan Matematik öğretmenliği programı çerçevesinde öğrencilerimizin alan bilgisi ve meslek bilgisi gelişimlerini destekleyecek 40’ın üzerinde öğretim üyesi bulunmaktadır. Eğitim ve Öğretim faaliyetleri Atatürk Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde bulunan donanımlı sınıf ve alana özgü laboratuvarlarda sürdürülmektedir.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Türk Milli Eğitim sisteminin genel yapısı, işleyişi, amaç ve ilkeleri hakkında bilgi sahibidir ve matematik eğitimine ilişkin uygulamalarda bu amaç ve ilkeleri kullanır.

- Ortaöğretim matematik öğretim programlarında yer alan temel konu ve kavramlar hakkında alan bilgisine sahip olup bunların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimini analiz edebilir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Matematikteki temel kavram ve konuların diğer disiplinlerde ve gerçek hayat durumlarında uygulama örneklerini bilir ve bunları öğretim sürecinde uygulayabilir.

- Ortaöğretim öğrencilerinin matematik öğrenim sürecini izler ve uygun ölçme araçlarını kullanarak değerlendirme yapar.

- Mesleki gelişime yönelik öğrenme gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirebilir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Görev aldığı okullarda ve toplumda matematik kültürünü destekleme ve izleme etkinlikleri yapabilir.

- Bilimsel düşünme becerilerini ve araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanında karşılaşılan sorunları çözmek için bağımsız veya işbirlikli çalışmalar/araştırmalar yürütebilir.

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Matematiğe ve matematik öğretimine yönelik olumlu tutum ve değerlere sahip olur.

- Matematik eğitimini ve kültürünü geliştirmek için ilgili paydaşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapabilir.

- Mesleki etik değerlerini gözetir, demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı olur.

Alana Özgü Yetkinlik

- Ortaöğretim matematik öğretimi programının vizyonu ve kuramsal dayanakları ile uyumlu olacak şekilde matematik öğretim sürecini planlayıp uygulayabilir.

- Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri kullanabilir ve geliştirebilir.

- Ortaöğretim öğrencilerinin ihtiyaçlarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayabilir ve matematik öğrenmeye teşvik edici sınıf ortamı oluşturabilir.

 • Türk Milli Eğitim sisteminin genel yapısı, işleyişi, amaç ve ilkeleri hakkında bilgi sahibidir ve matematik eğitimine ilişkin uygulamalarda bu amaç ve ilkeleri kullanır.
 • Ortaöğretim matematik öğretim programlarında yer alan temel konu ve kavramlar hakkında alan bilgisine sahip olup bunların tarihsel, kültürel ve bilimsel gelişimini analiz edebilir.
 • Matematikteki temel kavram ve konuların diğer disiplinlerde ve gerçek hayat durumlarında uygulama örneklerini bilir ve bunları öğretim sürecinde uygulayabilir.
 • Ortaöğretim matematik öğretimi programının vizyonu ve kuramsal dayanakları ile uyumlu olacak şekilde matematik öğretim sürecini planlayıp uygulayabilir.
 • Matematik öğretiminde uygun kaynak, materyal ve teknolojileri kullanabilir ve geliştirebilir.
 • Ortaöğretim öğrencilerinin ihtiyaçlarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayabilir ve matematik öğrenmeye teşvik edici sınıf ortamı oluşturabilir.
 • Matematiğe ve matematik öğretimine yönelik olumlu tutum ve değerlere sahip olur.
 • Matematik eğitimini ve kültürünü geliştirmek için ilgili paydaşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapabilir.
 • Görev aldığı okullarda ve toplumda matematik kültürünü destekleme ve izleme etkinlikleri yapabilir.
 • Ortaöğretim öğrencilerinin matematik öğrenim sürecini izler ve uygun ölçme araçlarını kullanarak değerlendirme yapar.
 • Bilimsel düşünme becerilerini ve araştırma yöntemlerini kullanarak matematik eğitimi alanında karşılaşılan sorunları çözmek için bağımsız veya işbirlikli çalışmalar/araştırmalar yürütebilir.
 • Mesleki gelişime yönelik öğrenme gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirebilir.
 • Mesleki etik değerlerini gözetir, demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı olur.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat