Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Tarih Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

16 Mart 1848’de Dârülmuallimîn-i Rüşdî olarak açılan; sırasıyla Dârülmuallimîn-i Kebîr, Dârülmuallimîn-i Âliye adını alan Atatürk Eğitim fakültesi; Cumhuriyetin ilanı ile bir süre Yüksek Muallim Mektebi adıyla anılır. Liselere öğretmen yetiştiren İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü, 1980’de Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu, nihayet Marmara Üniversitesi’nin kuruluşu ile 1982 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi adını almıştır. Kurumda Tarih Öğretmenliği de eski bölümlerden biri olarak yer almıştır. Bunda fakültenin 1983-1984 yılları arasında dekanı olarak Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız’ın ve 1990-1993 yılları arasında dekanı olan Prof. Dr. Coşkun Alptekin’in önemli katkılarının olduğu söylenebilir. Zaten Tarih Öğretmenliği’nin, A.B.D. olarak 1982 yılında Marmara Üniversitesinin kurulması ve Atatürk Eğitim Enstitüsünün, Atatürk Eğitim Fakültesine dönüştürülmesi ile birlikte Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüne bağlı olarak kurulmuş olması bunu teyit eder mahiyettedir. Tarih öğretmenliği A.B.D. olarak kurulduğu 1982 yılında akademik kadroda Doç. Dr. Hüseyin Salman ABD başkanı olmak üzere; Dr. Ekrem Uykucu, Öğr. Gör. Ercan Süel yer almıştır. Şimdi ABD başkanımız olarak görev yapan Prof. Dr. Vahdettin Engin, şimdi Ayasofya Müzesi Müdürü olarak görev yapan Doç. Dr. Haluk Dursun ve şimdi Türk Eğitim-Sen İstanbul Bölge Başkanı olan Yar. Doç. Dr. Hanefi Bostan, Arş. Gör. olarak yer almıştır. Anabilim dalımız ilk mezunlarını 1985’te vermiştir. Çünkü Eğitim Enstitüsü’nden Fakülteye dönüştürüldüğünde ikinci sınıflarını okuyan öğrencileri vardır. Şimdiye kadar binlerce nitelikli ve değerli tarih öğretmeni mezun ettiğini tahmin ettiğimiz Anabilim Dalında 1985 yılında Özcan Mert ve Gülay Öğün Bezer Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır. 1986 yılında ise Doç. Dr. Yusuf Halaçoğlu (Türk Tarih Kurumu eski Başkanı) atanmış, Prof. Dr. Mücteba İlgürel kadrolu olmasa da dışarıdan ders vermiştir. Bu süreçte Mustafa Barut, öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Doç. Dr. Erhan Afyoncu da 1989 yılında Araş. Gör. olarak Anabilim dalında göreve başlamış. Sonraki bir tarihte de Yüksel Çelik, Araş. Gör olarak görev yapmıştır. Bütün bu hocalar, eğitim fakültelerinin 1998 yılında yeni yapılanması çerçevesinde eğitim ya da pür tarih çalışması tercihinde bulunmaları zorunluluğu karşısında, tarih alanında çalışmayı tercihlerinden dolayı 2000 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne gönderilmiştir. YÖK’ün 3.5 artı 1.5 şeklinde bilinen ilk 3.5 yılı Fen-Edebiyatta olmak üzere son 1.5 yılı da Eğitim Fakültesi’nde alan eğitimi ve pedagoji derslerinden oluşan bir programın uygulanması dolayısıyla Fen-Edebiyata giden bu kadronun eğitim tarih öğretmenliği lisans öğrencilerine yine ders vermişler, yine Tarih Öğretmenliği lisans öğrencilerinin hocası olmaya devam etmişlerdir. Anabilim Dalı kurulduğundan beri görev yapmış A.B.D. başkanlarına bakıldığında; ilk başkanın kurucu sıfatı ile Doç. Dr. Hüseyin Salman olduğu görülür. Bugün Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Prof. Dr. olarak göreve devam eden Salman, Anabilim Dalına 1982-1986 yılları arasında başkanlık yapmıştır. Salman’dan sonra A.B.D. başkanlığını, 5 Şubat 1986-14 Temmuz 1989 tarihleri arasında o zamanlar Doç. Dr. olan bugün Gazi Üniversitesi’nde Prof. Dr. olarak görev yapan Yusuf Halaçoğlu yapmış. 2001 yılından 2009 yılına kadar (Yrd. Doç. Dr. ve Doç. Dr. olarak) Dursun Dilek, 2009 yılından itibaren ise Prof. Dr. Vahdettin Engin Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir.

Kazanılan Derece

Tarih Öğretmeni

Kabul ve Kayıt Koşulları

YGS'den Sözel Puan türünde yeterli puanı almak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ders ismi, içeriği ve kredisi aynı olmak koşuluyla daha önce herhangi bir ön lisans ya da lisans programından ders almış öğrenciler bu derslerden muaf sayılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması gibi dersler başarı ile tamamlamış olmak.

Program Profili

TÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunları resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında, dershanelerde tarih öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Ayrıca araştırma merkezleri, gazete ve dergilerde de görev alabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Bölümü Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalından mezun olan öğrencilerimiz, tarih ve tarih öğretmenlikleri anabilim dallarında ya da bazı sosyal bilim alanlarında Tezli Yüksek Lisans programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ortaöğretim Sosyal alanlar Eğitimi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalının Yarıyıl içi etkinlikleri değerlendirmenin %40'ına etki etmektedir. Yarıyıl Sonu etkinlikleri ise değerlendirmenin %60'ını oluşturmaktadır. Yarıyıl içi ya da yarıyıl sonu etkinlikleri Quiz, ara sınav, proje, ödev ve final sınavından oluşmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı lisans programında yer alan ders, uygulama ve staj gibi yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış ve ortalaması 2 ya da 2'nin üzerinde olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Tarih Öğretmenliği ABD. A Blok 4. Kat Fakülte Santral: 0216 345 47 05 (2 hat) - 0216 345 90 90 Fakülte Faks : 0216 338 80 60 Adres : Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul Prof. Dr. Vahdettin ENGİN vahdettin.engin@marmara.edu.tr 411

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.

- Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.

- Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.

- Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.

- Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.

- Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.

- Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.

- Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.

- Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.

- Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.

- Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.

- Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.

- Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.

- Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.

- Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.

- Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.

- Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

 • Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.
 • Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.
 • Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.
 • Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.
 • Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.
 • Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.
 • Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.
 • Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.
 • Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.
 • Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.
 • Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.
 • Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.
 • Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.
 • Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.
 • Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.
 • Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.
 • Graduates obtain an awareness of the basic values of Turkish society and citizenship, Ataturk’s principles and reforms and have the ability to transmit these to future generations.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat