Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Liselere öğretmen yetiştiren 3 yıllık eğitim enstitülerinin 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 4 yıllık eğitim fakültelerine dönüştürülmesinden sonra, Atatürk Eğitim Enstitüsü de Marmara Üniversitesinin bünyesinde Atatürk Eğitim Fakültesi adıyla 1982 yılından itibaren öğretime başlamıştır. 1998 yılında YÖK tarafından yeniden yapılandırılan eğitim fakültelerinin öğretim süreleri 4 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır. 2014 yılından itibaren program tekrar 4 yıla dönüştürülmüştür.

Kazanılan Derece

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Yerleştirme Sınavından yeterli Sözel alan puanı almak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencilerinin önceki formal öğrenmeleri tanınmaktadır. Programda yer alan derslerden herhangi birini özel öğrenci statüsünde tamamlayan ya da yatay geçiş yapan öğrenciler aynı dersi tekrar almaz. Yurtdışından gelen öğrenciler, MÜYÖS (Marmara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı) Türkçe testinden, Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe yeterlik sınavından veya T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi TÖMER Türkçe testlerinden yeterli puanı alırsa 1 yıllık Türkçe hazırlık eğitiminden muaf olur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan LYS sınavından yeterli puanı almış olmalıdır.

Program Profili

Program 4 yıllıktır. Bu programın amacı Türk dili ve edebiyatı eğitiminde bilgi ve beceri bakımından yüksek sorumluluk sahibi öğretmenler yetiştirmek. Ana bilim dalının lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ana Bilim Dalı ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programlarını da yürütmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olan öğrenciler MEB'e bağlı devlet ve özel okullarda Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği yapabilir. Ayrıca isteyen öğrenciler yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam ederek akademisyenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ana Bilim dalından mezun olan öğrencilerimiz yüksek lisans programlarına girebilirler. Yabancı dil sınavında başarılı olunduğu takdirde doktora programına da girebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İlgili sınav-başarı yönetmeliklerine (bkz. http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf) göre; Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışma (ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, vs.) %40, ve yarıyıl sonu sınavı ise % 60 katkı yapar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DD ve DC alanlar şartlı geçmiş, FF ve FD alanlar başarısız sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini ilgili yönetmelik (bkz. http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (GANO) 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı ve uzem

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Atatürk Eğitim Fakültesi 4. Kat (405-406-407) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 34722 Kadıköy/İstanbul Telefon: 0216 345 47 05 - 1260/1261/1264 Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mesut ŞEN Oda: 407 Dahili: 1260 Program Koordinatörü: Arş. Gör. Asiye Figen KALKAN Oda: 405 Dahili: 1264

Bölüm Olanakları

Bölümüm standart sınıfları yanında seminer odaları vardır. Türk Dili ve Edebiyatı alanında uzman öğretim üyelerinden ders alma imkânı, güncel ve dünya standartlarında lisans programı, İstanbul'da yer alan Türkiye'nin iyi okullarında staj yapma imkânları vardır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar, bu alana/disipline ilişkin yeterli bilgiye sahip olur, bunları kavrarlar.
 • Mezunlar, bu disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
 • Mezunlar, Türk dili ve edebiyatının ve araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilirler.
 • Mezunlar, Türk edebiyatının tarihi evrelerini ve bunların özelliklerini açıklayabilirler.
 • Mezunlar, Türk dili ve edebiyatının zaman ve mekân içindeki farklı görünüşlerinden haberdar olurlar, onlar hakkında yorum yapabilir, tahlil edebilirler.
 • Mezunlar, Türk dili ve edebiyatının yanı sıra Türk dünyası edebiyatçılarının eser ve yazarlarını öğrenirler.
 • Mezunlar, Türk dili ve edebiyatının yanı sıra bazı Doğu (Fars) ile bazı Batı (İngiliz, Fransız, Alm
 • Mezunlar, bilgiyi kullanabilir/uygulayabilirler. Dönem içi ve dönem öncesiyle mukayeseli çalışmalar yapabilirler.
 • Mezunlar, analiz yapabilirler.
 • Mezunlar, dil ve edebiyat verileri uygulamaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanırlar.
 • Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, öncelik kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisine sahip olurlar.
 • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme niteliği/davranışı edinirler.
 • Mezunlar, meslekî etik sorumluluk anlayışı kazanırlar.
 • Mezunlar, yayınevi ve gazetelerde Türk dili ve edebiyatı uzmanı olarak editörlük yapabilirler.
 • Mezunlar, televizyonlara senaryo yazarlığı yapabilirler.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat