Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Fransızca Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi'nin kuruluşu ile 1982 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde "Yabancı Diller Eğitimi Bölümü"ne bağlı "Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı" olarak yer almıştır. Kuruluşunda, İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu (4 yıllık), Moda Yabancı Diller Yüksek Okulu (3 yıllık) "Fransızca" eğitimi veren birimlerinin öğretmenleri ile öğrencilerini bünyesinde toplamıştır. Daha sonra, Öğretim kadrosu akademik kariyer yapmış elemanlarla desteklenirken, öğrenciler de ÖSYS yolu ile kayıt yaptırmıştır. 1995 yılından itibaren de Fransız Dili Eğitimi Bölümü olarak eğitim-öğretim faaliyetine devam etmiş ve 1998 yılında yeniden Yabancı Diller Eğitimi Bölümü altında Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı’na çevrilmiştir. Halen bu statü ile devam etmektedir.

Kazanılan Derece

İlk- ve Ortaöğretim Okullarında Fransızca Öğretmeni

Kabul ve Kayıt Koşulları

Üniversite sınavında yabancı dil sorularını Fransızca ya da İngilizce cevaplamaları gerekmektedir. İstenen puanı alan öğrenciler hazırlık sınavına girmektedirler. Sınavı geçemeyen öğrenciler Marmara Üniversitesinin Hazırlık bölümünde bir sene okumaktadırlar. Hazırlığı başarıyla geçen öğrenciler Fransızca Dili Eğitimi Bölümünde okuma hakkını kazanırlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Öğretim Mevzuatına göre formal eğitim. Dikey geçiş veya yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önce diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları aynı veya yakın derslerden muafiyet komisyonu / birim yönetim kurulu kararı ile muaf olabilirler. Erasmus kapsamında bir veya iki dönem yurtdışında eğitimine devam eden öğrencilerin, aldıkları derslerin yine birim yönetim kurulu kararı ile intibakları yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Teorik ve pratik çalışmalar başarıyla tamamlanacak. Topluma hizmet uygulamaları, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerin içeriği ve değerlendirme koşulları Okul-Fakülte İşbirliğ Kılavuzu (YÖK 1998) ve 22.02.2011 tarih ve 1217/008090 sayılı Topluma Hizmet Yönergesi doğrultusunda belirlenmiştir.

Program Profili

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalının kayıt olan 50-60 öğrencinin yaklaşık 80% kısa veya daha uzun sürelerde Fransa’da bulunmuş ve okula gitmiştir ve bu sayının içersinde 5% kadar bir oran düzeyinde Fransa’nın okullarından Lise mezuniyetini tamamlamış olan öğrencilerimiz vardır. Bu orana giderek sayıları artan yabancı uyruklu öğrenciler de eklenmekte. Bu orana ayrıca Erasmus kapsamında gelen öğrenciler de dahildir. Fransızca Yabancı Dil Eğitimi Programı Avrupa Birliği normları ve Bologna kararları doğrultusunda değerlendirildiğinde modern, çağdaş ve modüler yapısı olan, bütüncül bir program olarak tanımlanabilir. Program Fransızca Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile ilgili olan tüm alanları kapsamaktadır (Ek-Ders Programı): Fransızca Alan Eğitimi, Genel Eğitim ve Öğretim Alanı, Fransızca’nın Yabancı Dil olarak Eğitimi ve Öğretimi, Kültür ve Kültürlerarası Alanlar. Anabilim Dalımızda çift anadal ve yandal programları uygulanmaktadır. Bu programlara, Anadal lisans programında tüm derslerinden başarılı ve ortalaması en az 80 olan öğrenciler başvurabilirler. İngilizce Anabilim Dalı’nda çift anadal ya da yandal programına katılabilmek için TOEFL sınavından başarılı olmak gerekir. Öğrenciler 3. ve 5. yarıyılda çift anadal programlarına başvurabilmektedirler. Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı’ndaki Öğrencilerin Çift Anadal yapılabilecekleri Anabilim Dalları: İngilizce Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği. Program eğitim dili Fransızcadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalının kayıt olan 50-60 öğrencinin yaklaşık 80% kısa veya daha uzun sürelerde Fransa’da bulunmuş ve okula gitmiştir ve bu sayının içersinde 5% kadar bir oran düzeyinde Fransa’nın okullarından Lise mezuniyetini tamamlamış olan öğrencilerimiz vardır. Bu orana giderek sayıları artan yabancı uyruklu öğrenciler de eklenmekte. Bu orana ayrıca Erasmus kapsamında gelen öğrenciler de dahildir. Fransızca Yabancı Dil Eğitimi Programı Avrupa Birliği normları ve Bologna kararları doğrultusunda değerlendirildiğinde modern, çağdaş ve modüler yapısı olan, bütüncül bir program olarak tanımlanabilir. Program Fransızca Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile ilgili olan tüm alanları kapsamaktadır (Ek-Ders Programı): Fransızca Alan Eğitimi, Genel Eğitim ve Öğretim Alanı, Fransızca’nın Yabancı Dil olarak Eğitimi ve Öğretimi, Kültür ve Kültürlerarası Alanlar. Anabilim Dalımızda çift anadal ve yandal programları uygulanmaktadır. Bu programlara, Anadal lisans programında tüm derslerinden başarılı ve ortalaması en az 80 olan öğrenciler başvurabilirler. İngilizce Anabilim Dalı’nda çift anadal ya da yandal programına katılabilmek için TOEFL sınavından başarılı olmak gerekir. Öğrenciler 3. ve 5. yarıyılda çift anadal programlarına başvurabilmektedirler. Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı’ndaki Öğrencilerin Çift Anadal yapılabilecekleri Anabilim Dalları: İngilizce Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği. Program eğitim dili Fransızcadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisanstan mezun olan Yüksek Lisans Programına geçiş yapabilir; Yüksek Lisans Programına kabul şartları: Lisans derecesi, ALES ve Bilim Sınavı ile Mülakat. Yüksek Lisans Eğitimi başarıyla tamamlamış olan Doktoraya Programına geçiş yapabilir. Doktora Programına kabul şartları: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS, Bilim Sınavı ile Mülakat.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalında bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Bir yarıyılda vize ve final olmak üzere 2 sınav yapılmaktadır. Vize'nin %40'ı, final'in %60'ı alınmaktadır. Bunun dışında, geçerli bir nedenden dolayı sınava giremeyen öğrenciler Dekanlıktan gelen yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavına girerler.

Mezuniyet Koşulları

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1 sene hazırlık sınıfı dahil olmak üzere toplam 5 seneden oluşmaktadır. Mezun olabilmek için hazırlık sınıfından sonra 8 yarıyıldan oluşan programın tüm derslerinden başarılı olup 4 üzerinden 2 not ortalaması (GANO) ile geçmiş olma şartı aranmaktadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı DOÇ. DR. FÜSUN SARAÇ Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dİli Eğitimi Anabilim Dalı Göztepe Kampüsü Ziverbey - Kadıköy İstanbul email: demirkan2002@gmail.com Tel.: 0216 345 90 90-113 Eramus-Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yaprak Türkan YÜCELSİN-TAŞ tyucelsin@marmara.edu.tr Tel. +90 216 3459090-130 Web-adresi: http://aef.marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Mezun olan öğrencilerimiz öğretmenlik mesleğini icra etmekektedirler

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Çağın gereklerine uygun bireysel, mesleki ve toplumsal açılardan donanımlı öğretmen yetiştirme
 • Avrupa Ortak Çerçeve Programı kapsamında C1 düzeyinde yabancı dil becerisi kazandırılması
 • Kültür içi ve kültürlerarası edebiyat, antropoloji ve toplumsal konulara ilişkin duyarlılık, empati, ve etkili iletişim becerilerinin kazandırılması
 • Hedef dilin ülkesi ve kültürü hakkında kapsamlı bilgi kazandırılması
 • Öğrenmede analitik, eleştirel, bilimsel bir yaklaşım kazandırılması
 • Ezberden uzak, düşünerek, irdeleyerek, kavramlar arasındaki ilişkiyi görerek öğrenme becerisinin kazandırılması
 • Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerisinin kazandırılması
 • Yabancı Dil alanlarıyla ilgili kavram ve yöntemlerin öğretilmesi ve bu bilgilerin metinler ve söylemler gibi farklı bağlamlar üzerinde uygulanabilmesi
 • Ana dil ile yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel/dilbilimsel yapıların ortaya konulması ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanılması
 • Yabancı Dil Öğretimi alanıyla ilgili kavram ve yöntemlerin öğretilmesi ve metinler üzerinde uygulanabilmesi
 • Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlama, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerilerinin kazandırılması
 • Eğitim teknolojilerini takip edebilme ve bu teknolojileri sınıf ortamında kullanabilme ve öğretime uyarlayabilme becerisinin kazandırılması
 • Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi verilmesi ve ilgili eğitim modellerini karşılaştırabilme becerisinin kazandırılması

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat