Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Matematik Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği 1982 yılında üniversitesi bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. 1997 yılına kadar eğitim dili İngilizce olarak devam etmiş daha sonrasında ise eğitim dili Türkçe olmuştur. 1998 yılında ise Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması sonucunda eğitim süresi 5 yıla çıkmıştır. Bununla beraber ile Anabilim Dalımız Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü bünyesi altında Matematik Eğitimi Anabilim Dalı ismini almıştır. Programda bulunan dersler Fen-Edebiyat Fakültesinde ve Atatürk Eğitim Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Anabilim dalımızda 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece

Öğrenciler program sonunda Lisans derecesiyle Matematik Öğretmeni olarak mezun olmaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Lise veya dengi okul diplomasına sahip olmak 2. Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) veya dengi sınavlardan yeterli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

T.C. yüksek öğrenimle ilgili yasa ve yönetmelikler esas alınarak sadece resmi öğrenim tanınmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Matematik Öğretmenliği programında Yabancı Dil I-II (İngilizce) dersi yer almaktadır. Her akademik yılın başında bu dersten muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar programındaki bu dersten muaf olmaktadırlar.

Program Profili

Türkçe eğitim verilen ana bilim dalımızın vizyonu, güçlü alan bilgisine ve pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, eleştirel düşünebilen, özgüvenli ve evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan öğretmenler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan ve teknolojik gelişmelerden haberdar olup bunları en etkili biçimde kullanıp öğretim faaliyetlerini düzenleyebilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma hayatında öğrenmiş olduğu farklı öğretim yöntem ve stratejilerini bulunduğu koşullara uygun şekilde düzenleyip öğretime sürecinde uygulayabilmesi hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Matematik öğretmeni unvanı alarak mezun olan öğrenciler Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme (KPSS) sınavından almış oldukları puana bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi kurumlarda çalışabilmektedirler. Ya da mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı dershanelerde çalışabilmektedirler. Mezun öğrencilerimizden bazıları ise akademik kariyerine yurt içi veya yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak devam etmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler gerekli olan not ortalamasını, ALES ve İngilizce (ÜDS, KPDS, TOEFL) puanını sağlamak koşuluyla tezli yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler. Mezunlar Fen Bilimleri Enstitülerinin Matematik programlarında ya da Eğitim Bilimleri Enstitülerinin Matematik Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme gibi farklı programlarında akademik kariyerlerine devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir ders için yarıyıl/yıl içi değerlendirme araçları ara sınav, ödev, proje, laboratuvar, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşmaktadır. Bağıl değerlendirme sistemi (BDS): Öğrencinin bir dersteki başarısı bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. Ara sınav notunun başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının ise %60'tır. AA, BA, BB, CB, CC, DC veya DD harfli başarı notlarından birini alan öğrenci dersten başarılı sayılmaktadır. 4. dönem sonunda 1.80 not ortalamasına sahip olmayan öğrenci 5. dönemden ders alamamaktadır.Sınav ve başarı değerlendirme ile ilgili yönergeye http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf adresinden ulaşılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç.Dr. İlyas Yavuz Ortaöğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Atatürk Eğitim Fakültesi, B Blok, Oda No: 449 tlf: 0 216 3459090-320 fax: 0 216 3388060 mail: iyavuz@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Matematik alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri değerlendirebilir, karmaşık problem ve konuları analiz edebilir ve tartışabilir.
 • Bilimi toplumun ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak takdir eder.
 • Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
 • Matematik kullanımını gerektiren konularda verileri anlamlandırabilir, eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, net bir şekilde yazılı ve sözlü biçimde sunabilir.
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu bu teknolojileri öğretim ortamında etkin bir şekilde kullanarak gösterebilir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerinin ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerinin uygulayabilir.
 • Etkin bir öğretim planı (kısa ve uzun vadeli) hazırlama becerisine sahiptir.
 • Öğrencilere sınıfta kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir öğrenme ortamı sağlayabilir, öğrencilerin derse karşı ilgi ve güdüsünü arttırabilir ve öğrencilere dönüt verebilir.
 • Hayat boyu öğrenme kariyer gelişimi için temel sağlayacak ietişim, problem çözme ve analitik düşünme becerileri gösterir.
 • Geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Matematik ve Matematik Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir.
 • Matematik Öğretim Programı standartlarını bilir ve bunlara uygun bir öğretim programı gerçekleştirebilir.
 • Kendi uygulamaları üzerine öz-değerlendirme yapabilir ve öğretme becerilerini eleştirel bir şekilde analiz edebilir.
 • Uygulamada karşılaşılan öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
 • Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat