Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Coğrafya Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

1981 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Yasası ile, Eğitim Enstitüleri Fakülteye dönüştürülürken, Enstitülerin bünyesinde yeralan Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümleri içinde Coğrafya Anabilim dalları oluşturulmuştur Bu anabilim dallarının bir kısmı daha sonra, bağımsız bölüm haline gelmişlerdir. Öte yandan iki yıllık Eğitim Yüksek Okulları da 4 yıllık Eğitim Fakülteleri’ne dönüştürülünce, bu fakülteler içinde de yeni coğrafya bölümleri kurulmaya başlanmıştır. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Coğrafya Öğretmenliği Üniversitenin kuruluşundan buyana eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Coğrafya Öğretmenliği

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM'nin belirlediği puanı almak, belli bir kontenjanımız vardır. Kayıt dönemi içinde üniversitenin kayıt bürosuna evrakları teslim etmek.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. formal veya informal. yüksek öğrenim kurumunun sınavında başarılı olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ÖSYM'nin belirlediği yeterlilik koşul ve kuralları geçerlidir.

Program Profili

bu coğrafya eğitimi anabilim dalı programının süresi 5 yıldır. bunun ilk 3,5 yılı coğrafya derslerinin tamamlanması içindir. son 1,5 yılı ise eğitim derslerinin tamamlanma süresidir. bu programımızın eğitim dili ise Türkçedir. coğrafya öğretmenliği- marmara üniversitesi.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

◦Coğrafya Öğretmenliği, ◦DSİ, Karayolları … vb. kuruluşlarda Jeomorfoloğ, ◦DİE, DPT, Turizm, Çevre, Orman Bakanlığı… gibi kuruluşlarda Bölge Planlama uzmanı ◦Belediyelerde Şehir Planlamacısı ve Çevre Uzmanı gibi görevler alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

coğrafya eğitimi anabilim dalından mezun olan öğrencilerimiz yüksek lisans programlarına geçiş yapabilirler. yabancı dil sınavında başarılı olunduğu takdirde doktora programına da girebilirler. lisanstan yüksek lisansa bir geçiş olur. coğrafya yüksek lisans programı.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

bir dönem içinde bir vize ve bir final yapılmaktadır. vizenin %40'ı alınır finalin %60'ı alınır. ikisinin toplamı ders başarı durumunu gösterir. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması sistemine göre başarılı ya da başarısız olunur.

Mezuniyet Koşulları

Coğrafya öğretmenliği anabilim dalında verilen bütün dersleri tamamlaması ve yeterli kredi ortalamasını sağlamak zorunluluğu vardır. ayrıca dönem sonu proje ödevini teslim etmek gerekmektedir. coğrafya öğretmenliği anailim dalı-marmara üniversitesi

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. RAMAZAN ÖZEY ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ COĞRAFYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI GÖZTEPE KAMPÜSÜ KADIKÖY / İSTANBUL E-Posta: rozey@marmara.edu.tr 0216 345 90 90 /248

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Coğrafi kavramları açıklar, ilişkilendirir ve uygun şekilde ifade eder.
 • Öğrenmede analitik, eleştirel, bilimsel bir yaklaşım kazandırır.
 • Ezberden uzak, düşünerek, irdeleyerek, kavramlar arasındaki ilişkiyi görerek öğrenme becerisinin kazandırır.
 • Öğrenme öğretme sürecine uygun planlama yapabilir.
 • Eğitim teknolojilerini takip edebilir ve bu teknolojileri sınıf ortamında kullanıp öğretime uyarlayabilir.
 • Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinebilir.
 • Öğretime yönelik uygun teknolojileri seçerek kullanabilir.
 • Öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak öğretim materyallerini tasarlayıp geliştirebilir.
 • Coğrafyadaki temel kavramları kazanır ve bu kavramlarla diğer bilim dalları arasında ilişki kurar.
 • Çağın gereklerine uygun bireysel, mesleki ve toplumsal açılardan donanımlı öğretmen yetiştirir.
 • Doğayla insan arasında ilişki kurar. Çevreye ve topluma karşı duyarlı olur.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıkları savunur.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat