Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız, 1986 yılında Eğitim Yüksek Okulu bünyesinde 2 yıllık Anaokulu Öğretmenliği Programı olarak açılmıştır. 1990 yılından itibaren 4 yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği Programı olarak öğrencilerini yetiştirmektedir.

Kazanılan Derece

Okul Öncesi Öğretmeni

Kabul ve Kayıt Koşulları

Orta öğretim kurumundan mezun olmak, üniversite sınav sonucunda gerekli puanı elde etmek, kayıt işlemlerini gerçekleştirmek

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Programımıza ortaöğretim mezunu olan adaylar YGS sınavından belirlenen puanı kazandıkları taktirde başvuru yapabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Programımızın yeterlilik koşulları Ortaöğretim mezunu olmak yeterlidir.

Program Profili

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Programımızın profili, okul öncesi dönem çocuklarına eğitim verebilecek donanıma ve yeterliliğine sahip öğretmenler ve eğitimciler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Marmara Universitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim bölümü, okul öncesi öğretmenliği mezunlarının istihdam profili, özel ve devlet okullarında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi öğretmeni olarak çalışmaları mümkün olacaktır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara başvurmaya hak kazanırlar. Öğrenciler ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)sınavlarından aldıkları puana ve ilgili programda yapılan mülakat sınavına göre lisansüstü eğitime kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde, üniversitemizin akademik takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir Yarıyıl içi değerlendirmesi ve bir Yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Her yarıyıl bir vize, bir de final sınavı olmak üzere 2 sınav yapılmaktadır. Yarıyıl içi değerlendirme araçları en az bir ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Her bir yarıyıl içi değerlendirme 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı % 40 dır. Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı, %60’tır. Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. Üniversitemizde 4 lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır. 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notu bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılarak harfli başarı notuna dönüştürülür.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Bölümümüzün en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. 3. Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GANO 2,00 şartını yerine getiremediğinden ilişikleri kesilme durumuna gelmiş öğrencilere; GANO’larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Detaylı bilgi : http;//www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ozana Ural Adres: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Kuyubaşı-Göztepe-İstanbul e-mail: oural@marmara.edu.tr Tel. +90 216 336 36 86

Bölüm Olanakları

--

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Okul öncesi çağdaki çocukların bilişsel, psiko-sosyal, ruhsal, bedensel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Okul öncesi eğitimini destekleyecek eğitim tarihi, psikoloji, sosyoloji, yetişkin eğitimi, felsefe gibi farklı sosyal bilim alanlarını tanır.
 • Okul öncesi çağdaki çocukların ailelerinin özelliklerini, beslenme, sağlık ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarını bilir.
 • Erken çocukluk döneminde farklı gelişim özelliklerini bilir ve çocukların gelişimlerini destekleyecek uygulamalar yapabilir.
 • Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların eğitimini destekleyecek fen, matematik gibi farklı, temel bilim alanlarını bilir.
 • Okul öncesi eğitim alanında bilimsel çalışmalar yapabilmek için gerekli istatistik, ölçme, değerlendirme, teknoloji kullanımı gibi alanlarda temel beceri sahibi olur.
 • Farklı gelişen çocukları tanır, özelliklerini bilir, bu çocukları evde ve okulda destekleyecek özel uygulamaları yapabilir.
 • Okul öncesi eğitim çağındaki çocuk, ailesi ve öğretmenleri için gerekli rehberlik çalışmalarını, sınıf ve okul yönetim özelliklerini bilir ve uygular.
 • Eğitimli ve gelişmiş bir birey olmak için genel kültüre sahip olur ve eğitimin farklı alanlarını tanır.
 • Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların müzik, edebiyat, resim, spor, dans gibi farklı alanlardaki yeterliliklerini tanır ve bunları geliştirecek uygun ortamları hazırlar.
 • Okul öncesi eğitim çerçevesinde çocuğu, aileyi ve okulu/öğretmenleri destekleyecek materyal ve eğitim programları hazırlama ve uygulama becerisine sahip olur.
 • Okul öncesi eğitimin amaçlarına uygun olarak hazırladığı etkinlikler için gerekli öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini belirleme ve uygulama, uygun materyal geliştirme becerisine sahip olur.
 • Bağımsız davranma, eleştirel düşünme, inisiyatif kullanma, bireysel ve bir ekip içinde sorumluluk alma ve yaratıcılık becerisine sahip olur.
 • Eğitim teknolojilerini takip etme ve bu gelişmeleri sınıf ortamında kullanabilme, okul öncesi eğitimin amaçlarına uygun eğitim ortamları hazırlama becerilerini geliştirir.
 • Okul öncesi dönemde çocukları destekleyen aile, öğretmen, okul yöneticileri ve müfettişler gibi yetişkinlere yönelik eğitim ortamlarını tanır ve uygular.
 • -
 • -

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat