Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, 20 Temmuz 1982 tarihinde kabul edilen “Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı” hakkındaki 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile oluşturulmuştur. Bölüm eğitimin çeşitli alanlarında 4 yıllık (8 yarıyıllık) bir lisans eğitimi vermek üzere düzenlenmiştir. Eğitim Bilimleri Bölümü, eğitim sorunlarını ülkemiz ve dünya ölçeğinde inceleyip bu sorunlara çözüm arar ve dünya eğitim biliminin gelişimine katkıda bulunmaya çalışır. Ayrıca bölüm, Eğitim Fakültesi’nin bütün bölümlerinde öğretmenlik formasyonu derslerinin yürütülmesinden sorumludur. Öğretmen yetiştirmenin gereği olan temel eğitim derslerinin sorumluluğu Eğitim Bilimleri Bölümüne aittir. Eğitim Bilimleri Bölümü, 1999-2000 öğretim yılı itibarı ile lisans düzeyinde sadece "Rehberlik ve Psikolojik Danışma" programından oluşmaktadır.

Kazanılan Derece

BölümümüzRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programını başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci “Psikolojik Danışman” ünvanı ile mezun olmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Lisans Programı, her yıl ÖSYM tarafından yapılan LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavı ile öğrenci almaktadır. TM-3 puan türünde öğrenci alan bölümümüz, 2011-2012 Eğitim-öğretim yılında 88 kişilik genel kontenjanı ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programına, bölümümüzle eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda öğrenci statüsünde bulununan öğrencilerde yatay geçişle kabul edilmektedirler. Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin lisans programından en az iki dönemini tamamlamış ve tüm derslerden başarılı olması zorunludur. Dörtlük not sisteminde eğitim almış öğrenciler için 4,00 puan üzerinden en az 3,00 not ortalaması şartı aranır. Bölümümüze her yıl 2. sınıfa 3 öğrenci ve 3. sınıfa 3 öğrenci olmak üzere toplam 6 öğrenci kabul edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı'ndan bir adayın mezun olabilmesi için kendisine sunulan bütün dersleri bağıl değerlendirme sistemine göre başarılı bir şekilde tamamlayarak 153 kredi ile mezun olması adayın, "Psikolojik Danışman"olabilmesi için yeterliliğini belirlemektedir.

Program Profili

PDR Anabilim dalı, özellikle eğitim kurumlarında öğrencilerin uyum sorunlarına odaklanarak bunları çözüme ulaştırmaya çalışan, öğretmenler, öğrenciler, aileler ve arkadaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan psikolojik danışmanlar yetiştirmeye çalışmaktadır. Program kapsamında verilen dersler: 1. YIL: Psikolojiye Giriş, Fizyolojik Psikoloji, Türkçe I: Yazılı Anlatım, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I, Yabancı Dil I, Bilgisayar I, Sosyolojiye giriş, Felsefe, Eğitim Bilimine Giriş, Gelişim Psikolojisi I, Türkçe II: Sözlü Anlatım, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II, Yabancı Dil II, Bilgisayar II, Kaynak Tarama ve Rapor Yazma, Eğitim Felsefesi, Türk Eğitim Tarihi 2. YIL: Rehberlik ve Psikolojik Danışma, İstatistik I, Bilim Tarihi, Özel Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme, Gelişim Psikolojisi II, Okullarda Gözlem, Test Dışı Teknikler, İstatistik II, İnsan İlişkileri ve İletişim, Sosyal Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Sınıf Yönetimi 3. YIL: Rehberlik ve Psikolojik Danışma, İstatistik I, Bilim Tarihi, Özel Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme, Gelişim Psikolojisi II, Okullarda Gözlem, Test Dışı Teknikler, İstatistik II, İnsan İlişkileri ve İletişim, Sosyal Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Sınıf Yönetimi 4. YIL: Psikolojik Testler, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Öğrenme Güçlükleri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Topluma Hizmet Uygulamaları, Eğitim Yönetimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması, Meslek Etiği ve Yasal Konular, Kurum Deneyimi Öğrenciler toplam iki dönem öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında teorik derslerde öğrendikleri bilgileri uygulama olanağı bulmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar MEB'e bağlı İlk ve Orta öğretim düzeyindeki okullarda, dershanelerde ,Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde, Adalet Bakanlığın’da, Emniyet Teşkilatında vb. gibi farklı kurum ve kuruluşlarda psikolojik danışma hizmeti vermektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı mezunu bir aday çeşitli üniversitelerin sunduğu Psikolojik Danışmanlık gibi ana konularda ve bazı ilgili alanlardaki (alan sınırlaması dahilinde) yüksek lisans programlarına, gerekli koşullar yerine getirildiğinde kabul edilebilirler. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı mezunları çeşitli üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Eğitim Programları ve Öğretim, Yetişkin Eğitimi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi gibi alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde devam zorunluluğu bulunmaktadır. Toplam dönemlik ders saatinin %30’unda fazla devamsızlığı olan öğrenciler devamsız sayılmakta ve ilgili dersten başarısız olmaktadırlar. Notlar da dönemlik olarak belirlenmekte; vize (arasınav) notlarının %40’ı; final sınavının da %60’ı alınarak geçme notu belirlenmektedir. Başarı değerlendirmesinde de bağıl değerlendirme kullanılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, derslerden geçebilmek için bağıl değerlendirme sistemine göre başarılı sayılan ve alması gereken 153 krediyi tamamlayan bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof.Dr. Halil Ekşi halileksi@marmara.edu.tr Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik DAnışmanlık ABD Göztepe Yerleşkesi, 34722 Göztepe, KAdıköy 0216 345 9090-257

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Psikolojik danışma uygulaması yapma
 • Mesleki danışmanlık ve kariyer danışmanlığı yapma
 • Öğrenme yetersizlikleri konusunda değerlendirme ve eğitim yapma
 • Mesleki etik kurallara uyarak psikoloji danışma ve rehberlik hizmeti yürütme
 • Bireyi tanıma amacıyla test ve test dışı teknikleri uygulama, yorumlama ve raporlama
 • Test uygulama ve değerlendirme sonrasında uygun bireysel eğitim programı oluşturma
 • Oryantasyon programı oluşturma ve uygulama
 • Mesleki seçim için gerekli testleri uygulama, yorumlama ve raporlama
 • Bireyin özelliklerine uygun meslek seçimi sürecinde danışmanlık yapma
 • Yaş düzeyine uygun bireysel ve grup olarak mesleğe yönlendirme programı yapma ve uygulama
 • Öğretim etkinliklerini artırmaya yönelik bireysel ve grup programı hazırlama ve uygulama
 • İleri yetişkin ve ailelere yönelik çeşitli amaçlara yönelik destek verici psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlama ve uygulama
 • Bilimsel düşünceyi kullanma ve bilim felsefesi bilgisini uygulamaya dönüştürme
 • Psikolojik danışma ve rehberlik alanında ihtiyaç duyulan araçları geliştirme
 • Tanı kriterleri konusunda bilgi sahibi olma ve uygulama ayırt edebilme becerisine sahip olma
 • Üstün yeteneklilere psikolojik danışma ve rehberlik yapma
 • Davranış bozukluğu gösteren çocuklara uygun program yapma ve uygulama
 • Kariyer danışmanlığı programı hazırlama ve uygulama
 • Grupla psikolojik danışma oturumları planlama ve uygulama

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat