Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Resim-İş Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkiye’nin en eski/köklü öğretmen yetiştiren kurumudur. Çünkü, bu kurumun kökeni, 1848’de açılan Dârülmuallimîn-i Rüşdî’ye dayanmaktadır. Cumhuriyetin ilânından sonra Dârülmuallimîn-i Âliye, bir süre Yüksek Muallim Mektebi adıyla faaliyet gösterdi. 1923 –1924’te, birkaç yıl önce kapatılan İhzârî Kısım’ın yerine ortaokullara öğretmen yetiştirmek üzere, Talî Kısım açıldı. Fakat, bu kısım, fazla uzun ömürlü olmadı. 1936’da Yüksek Öğretmen Okulu adını alan okul, yalnız lise öğretmeni yetiştiren bir kurum haline geldi. 1959’a kadar da, Türkiye’nin tek lise öğretmeni yetiştiren kurumu olma özelliğini korudu. İlkokullara öğretmen yetiştiren kısım ise, bu kurumdan ayrı olarak, Erkek Öğretmen Okulu adıyla faaliyet gösterdi. 1946 – 1947 öğretim yılında, 1848’de açılan Dârülmuallimîn-i Rüşdî’nin misyonunu yerine getirmek ve böylece ortaokullara öğretmen yetiştirmek üzere, İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü açıldı. Kısa süre sonra, bu yeni kurum, Türkiye’nin en nitelikli öğretmen yetiştiren kurumlarından biri haline geldi. 1978 yılında, Atatürk Eğitim Enstitüsü’nde de eğitim ve öğretim durduruldu. Atatürk Eğitim Enstitüsü de, iki yıl sonra, 1980’de, Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu adıyla yeniden faaliyete başladı. Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu, tüm yüksek öğretim kurumlarını Yüksek Öğretim Kurulu’nun çatısı altında toplayan yasal düzenlemeyle, 1982 yılında, Atatürk Eğitim Fakültesi adını alarak, yeni kurulan Marmara Üniversitesi’ni oluşturan birimlerden biri oldu. 1998’de, Atatürk Eğitim Fakültesi, ülkedeki tüm eğitim fakülteleriyle birlikte, YÖK tarafından yeniden yapılandırıldı. Bu tarihçe içerisinde Resim-iş anabilim dalı etkin olarak eğitim ve öğretimde değerli katkılar oluşturdu.

Kazanılan Derece

Görsel Sanatlar ve Resim-İş Öğretmenliği.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir ve M.Ü. A.E.F. Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Uygulama çalışmaları ve öğretmenlik formasyonu bilgileri olmalıdır. Bölüme girişte özel yetenek sınavlarını başarmalıdır.

Program Profili

Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı; estetik beceri ve beğenileri gelişmiş, edindiği bilgileri topluma yansıtabilen, çağını izleyip yorumlayan, sanatsal gelişmelere katkıda bulunabilecek, yaratıcı resim öğretmeni yetiştirmek amacıyla deneysel eğitim öğretim programı uygulayan bir program uygulamaktadır. Temel ilkesi, sanat eğitiminin temel kavramları ve ana sanat atölyelerinde araştırmalarla yaratıcı kişiliği geliştirmektir. Öğrencinin bilgi, beceri, bilimsel düşünme ve yaratıcı yeteneklerinin gelişmesini sağlayan deneysel çalışmalar; genel kültür, eğitim formasyonu ve gezi, gözlemle desteklenmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin yaratıcı yetenekleri izlenerek II. sınıftan itibaren resim, grafik, heykel, seramik, tekstil, özgün baskı, endüstri ürünleri tasarımı, geleneksel Türk el sanatları, fotoğraf ana sanat atölyelerinden birinde kişisel gelişmelerine olanak verilmeye çalışılmaktadır. Eğitim ve Öğretim: Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Olanaklar: Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı bünyesinde öğrencilerin uygulama yapabilmeleri için resim, özgün baskı, grafik, bilgisayar, fotoğraf, seramik, heykel, tekstil, endüstri ürünleri tasarımı, desen, temel tasarım, perspektif ve yazı atölyeleri ile seramik pişirme fırını, okuma salonu ve sanat kitapları kitaplığı, sergi salonları bulunmaktadır. Çalışma Alanları: Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı mezunları ilk ve ortaöğretim kurumlarında görsel sanatlar ve resim-iş öğretmenliği yapabilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

KPSS2den gereken puanı almaları durumunda Resim-İş ve Görsel Sanatlar öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanmaktadırlar, ayrıca mezunlarımız Resim-İş ve Görsel Sanatlar öğretmeni olarak ücretli veya sözleşmeli olarak görev yapmaktadırlar. Öğrencilerin, yaratıcı yetenekleri izlenerek II. Sınıftan itibaren resim, grafik, heykel, seramik, tekstil, özgün baskı, endüstri ürünleri tasarımı, geleneksel Türk el sanatları, fotoğraf anasanat atölyelerinden birinde kişisel gelişmeleriyle bu alanlarda özel çalışmalar yapabilmekte, sanat dallarının iş olanaklarını kullanabilmektedirler; bulundukları Sanat alanlarında kamu veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Sanatçı olarak kişisel atölyelerinde çalışmalarını sürdürebilirler. Sergiler açarak sanatlarını icra edebilirler, Sanat Danışmanlıkları ve küratöryel çalışmalar yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz Lisans üstü eğitim için yapılan (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına veya doktora programlarına kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Marmara Üniversitesi Sınav Yönetmeliğine göre yapılmakta olup, detaylı bilgi için http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf bağlantısından bilgi elde edilebilir. Mevcut öğrencilerimiz için başarı puanı genel kural; vizenin %40 ile final sınavının %60 toplanarak alınmaktadır. Notlandırmada bağıl değerlendirme sistemi (çan sistemi diye bilinen) geçerlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bölümümüze başlayan öğrencilerin 8 dönemlik programın tüm derslerini alması ve başarılı olması beklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin lisan diploması alabilmeleri için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için Marmara Üniversitesi'nin ilgili mevzuatına bakınız.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Tayfun AKKAYA - AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi H. Avni Öztopçu ADRES: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü D-Blok Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul - Fakülte Santral: 58; 0216 345 47 05 (2 hat) - 0216 345 90 90 - 221 - 220 - Fakülte Faks: 0216 338 80 60

Bölüm Olanakları

Resim Atölyesi ( 4 Adet ) Özgün Baskı Atölyesi (2 Adet) Endüstri Ürünleri Tasarım Atölyesi (1 Adet) Fotoğraf Atölyesi (1 Adet) Heykel Atölyesi (1 Adet) Perspektif ve Yazı Atölyesi (1 Adet) Grafik Atölyesi (1 Adet) Seramik Atölyesi (1 Adet) Bilgisayar Atölyesi (1 Adet) Tekstil Atölyesi (1 Adet) Temel Tasarım Atölyesi (2 Adet) Teorik Ders Sınıfları (2 Adet) Seramik Pişirme Fırını (1 Adet) Doğa Atölyesi Atatürk Sergi Salonu Anabilim Dalı Sergi Salonu Kapalı Devre Müzik Yayın Sistemi Toplantı Odası Öğrenci Dolapları (400 Adet)

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Öğrenme öğretme sürecine uygun planlama yapabilme
 • Görsel Sanatlar öğrenme öğretme sürecinde teknolojik kaynakları kullanabilme
 • Öğrencilerin tasarım becerilerini geliştirebilme
 • Öğrenme ve öğretme sürecinde özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilme
 • Atatürk’ ün sanata ve sanatçıya verdiği önem ile ilgili düşünce ve görüşlerini öğrenme öğretme sürecindeki uygulamalara yansıtabilme
 • Öğrencilerin sanat ve sanatçının önemini kavramalarında ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile işbirliği yapabilme
 • Bilişim teknolojilerinden mesleki gelişim ve iletişim için yararlanabilme
 • Çağın gereksinimlerine uygun öğretmen profili oluşturabilme
 • Bilgiyi oluşturan, bilgiye oluşma yollarını öğreten eğitim anlayışına sahip olabilme
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve sanat etkinlikleri planlayabilme ve uygulayabilme
 • Görsel sanatlar öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme
 • Araştıran, düşünen, yeni fikirler üretebilen bireyler yetiştirmeyi kendine ilke edinebilme
 • Görsel sanatlar öğrenme öğretme sürecindeki gelişimlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme uygulamalarının amaçlarını belirleyebilme
 • Sözlü ve yazılı iletişim bilgilerine sahip olabilme
 • Türk Eğitim Sistemi hakkında gerekli bilgileri (Türk Milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri) kazanabilme
 • Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının yapı ve fonksiyonlarını öğrenebilme

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat