Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Türkçe Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Türkçe Eğitimi Bölümü, Atatürk Eğitim Fakültesinde , 1998 - 1999 Öğretim Yılında faaliyete başlamıştır. Türkçe Eğitimi Bölümü lisans derslerinde; alan dersleri eğitim dersleri ve seçmeli dersler yer almaktadır. Alınan lisans dersleriyle birlikte, yenilikçi yöntem, teknik ve kuramlarla öğrencilere bilgileri sunma becerileri öğretmen adaylarına aşılanmaktadır. “Yaparak Öğrenme” esasına dayanarak derslerde uygulamaya özel bir önem verilmektedir.

Kazanılan Derece

Öğretmenlik

Kabul ve Kayıt Koşulları

Orta öğretim kurumları sayısal bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Lisans programına başvuran adayların Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puan türünde yeterli puan almış olması gerekmektedir. Ortaöğretim mezunlarının girmiş olduğu Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puanı ile öğrenci kabul etmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans programına başvurabilmek için orta öğretim kurumları sözel bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Lisans programına başvuran adayların Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puanı sınavından yeterli puan almış olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler ortaöğrenimlerini başarı ile tamamlamış olmalılar.

Program Profili

Türkçe eğitiminde bilgi ve beceri bakımından yüksek sorumluluk sahibi öğretmenler yetiştirmek. Türkçe eğitiminde bilgi ve beceri bakımından yüksek sorumluluk sahibi öğretmenler yetiştirmek. Türkçeyi anlayan, Türkçeye karşı olumlu tutum geliştiren ve bilimsel okuryazarlık kazancıyla mezun olabilecek öğretmen adayları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlköğretim okullarının ikinci kademesine (6-8) Türkçe öğretmeni olmak. Türkçe Öğretmenliği Programından mezun olanlar, bu kademedeki Türkçe derslerini vermek. Dershanelerde yine fen bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans düzeyinde ders verebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisansüstü eğitime geçiş sağlanabilir. Bu amaç doğrultusunda herhangi bir üniversitenin yüksek lisans ve doktora programlarına katılanılabilir. Çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak veya okutman olarak çalışabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğretim süreci boyunca iki tane yazılım sınav yapılmaktadır. Bu yazılı sınavlardan ilki olan vizede alınan sonuçlar genel değerlendirme içerisinde % 40 oranında etkilidir. İkinci sınav ise final olarak adlandırılıp genel değerlendirmeye % 60 oranında etkili olacaktır. Bunun haricinde çeşitli ödevlerde bu notlara etki edebilir.

Mezuniyet Koşulları

Derslerini başarıyla tamamlamak (240 kredi). İlk iki yıl GANO olarak adlandırılan bağıl değerlendirme sonucuna göre 1,80 dereceyi yakalayamayan öğrenciler bir üst sınıf olan 3. sınıfa geçememektedirler. Bir üst sınıfa geçenlerde toplamda 240 krediyi tamamlamaları halinde mezun olabilmektedirler.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Örgün eğitim ve uzaktan eğitim birlikte yapılmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

MArmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, 34722 Göztepe-Kadıköy/ İstanbul Doç. Dr. Latif BEYRELİ (Bölüm Başkanı) Doç. Dr. Ahmet BENZER (AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Dört adet derslik mevcuttur. Bir adet bilgisayar laboratuvarı.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Öğrencilerin dinleme becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olmak.
 • Öğrencilerin konuşma becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olmak
 • Öğrencilerin okuma becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olmak.
 • Öğrencilerin yazma becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olmak.
 • Türkçe öğretimine ilişkin yapacağı ölçme ve değerlendirme uygulamalarının amaçlarını belirleme, araç ve yöntemlerini kullanma yeteneğine sahip olmak.
 • Türkçe öğretimine yönelik uygulamalarda araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme becerisi.
 • Türkçe dil bilgisi öğrenme alanını geliştirme becerisi.
 • Türk ve dünya edebiyatı ile ilgili gerekli alan bilgisine sahip olmak.
 • Türkçe eğitiminin amaçlarına uygun eğitim zemini hazırlama becerisi.
 • Çocuğu orta öğretime hazırlayacak esas dil becerilerine sahip olmak.
 • Eğitim teknolojilerini takip etme ve bu gelişmeleri sınıfta kullanabilme becerisi.
 • Türkçe öğretimine yönelik özgün bilgi kaynaklarını kullanma becerisi.
 • Türk dilinin alfabelerin bilgisine sahip olup kullanma becerisi.
 • Türkçenin farklı lehçelerini kullanmasını geliştirme yeterliliğine sahip olmak.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat