Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Tezli Yüksek Lisans - Avrupa Araştırmaları Enstitüsü - Avrupa'da Siyasal İletişim (İngilizce)

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Avrupa Birliği'nin tarihsel gelişimini, kurumsal yapısını,karar mekanizmalarını kavrar.

- Alan bazında Avrupa kamuoylarını bilgilendirme ve algı oluşumu teknikleri konusunda uzmanlaşır.

- AB değerleri, toplumsal ve kültürel dokular ve halklar arasında iletişim bağlarını tanır.

- Medya ve Siyaset İlişkisi, TR-AB ilişkileri üzerine etkileri ve Türkiye'nin üyeliğinin AB kamuoylarınca benimsenmesi ile ilgili kamuoyu yaratılması konusunda uzmanlaşır.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Algı oluşturma teknikleri konusunda uzmanlaşır.

- Görsel, yazılı ve dijital iletişim araçları üzerinden kamuoylarına ulaşma becerisini kazanır.

- Kriz yönetimi becerilerini kazanır.

- Medya ve dış politika konularında analitik düşünme ve yeteneği kazanır.

- Medya ve Kamu oyu etkilemede finansman yaratma yeteneği kazanır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Ulusal ve uluslararası bazda proje yapma, ödev hazırlama ve diğer saha çalışmaları becerilerini kazanır.

Öğrenme Yetkinliği

- İletişim süreklilik arz ettiği için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimser.

- AB organları ile kurumsal bazda iletişim kurma becerisi kazanır.

- Ulusal ve uluslararası alanda bütün süreli yayınları takip etme becerisi kazanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Programda kazandığı beceriler neticesinde siyasal, sosyal ve kültürel bağlar kurma becerisini geliştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Kamu oylarını yönlendirme konusunda yetkinleşir.

- Üye ülkelerle AB kurumları arasındaki sorunların çözümünde siyasal iletişim yetkinliğini kullanır.

 • Avrupa Birliği'nin tarihsel gelişimini, kurumsal yapısını,karar mekanizmalarını kavrar.
 • Alan bazında Avrupa kamuoylarını bilgilendirme ve algı oluşumu teknikleri konusunda uzmanlaşır.
 • AB değerleri, toplumsal ve kültürel dokular ve halklar arasında iletişim bağlarını tanır.
 • Medya ve Siyaset İlişkisi, TR-AB ilişkileri üzerine etkileri ve Türkiye'nin üyeliğinin AB kamuoylarınca benimsenmesi ile ilgili kamuoyu yaratılması konusunda uzmanlaşır.
 • Algı oluşturma teknikleri konusunda uzmanlaşır.
 • Görsel, yazılı ve dijital iletişim araçları üzerinden kamuoylarına ulaşma becerisini kazanır.
 • Kriz yönetimi becerilerini kazanır.
 • Medya ve dış politika konularında analitik düşünme ve yeteneği kazanır.
 • Medya ve Kamu oyu etkilemede finansman yaratma yeteneği kazanır.
 • Ulusal ve uluslararası bazda proje yapma, ödev hazırlama ve diğer saha çalışmaları becerilerini kazanır.
 • İletişim süreklilik arz ettiği için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimser.
 • AB organları ile kurumsal bazda iletişim kurma becerisi kazanır.
 • Ulusal ve uluslararası alanda bütün süreli yayınları takip etme becerisi kazanır.
 • Programda kazandığı beceriler neticesinde siyasal, sosyal ve kültürel bağlar kurma becerisini geliştirir.
 • Kamu oylarını yönlendirme konusunda yetkinleşir.
 • Üye ülkelerle AB kurumları arasındaki sorunların çözümünde siyasal iletişim yetkinliğini kullanır.
 • Medya iletişim araçlarıyla daha iyi ilişki kurma becerisi kazanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat