Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Avrupa Birliği Enstitüsü - AB Hukuku (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Avrupa Birliği Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1987 yılında Avrupa Topluluğu'na tam üyelik başvurusu yapmasından hemen sonra Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Avrupa Birliği Enstitüsü'nün tüm anabilim dallarına ilişkin master ve doktora programları ise 1996 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Ph.D

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Programından mezun olmuş olma şartı ALES sınavına girmiş olma şartı ve bu sınavda en az eşit ağırlık 65 puan şartı KPDS, ÜDS, TOEFL ve Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan alma şartı Ağırlıklandırılmış ortalama: Türk uyruklu öğrenciler için ALES (% 50) + Mezuniyet Notu (% 20) + Yazılı Notu (% 15) + Sözlü Notu (% 15) Yabancı uyruklu öğrenciler için sınava girmiş olma koşuluyla ALES (% 15) + Mezuniyet Notu (% 40) + Yazılı Notu (% 30) + Sözlü Notu (% 15)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tüm derslerini tamamlamış olması şartı aranmaktadır.

Program Profili

Enstitünün temel amaçları; yüksek lisans ve doktora eğitimi vererek kamu ve özel sektör için AB konularında uzmanlar yetiştirmek, Türk sanayi ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmaları kanalize etmek suretiyle azami yarar sağlamaktır. Enstitü'de üç anabilim dalı; AB Hukuku, AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler ve AB İktisadı bulunmaktadır. 2006 yılında Avrupa Komisyonu tarafından enstitüye Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi (Jean Monnet Centre of Excellence) ünvanı verilmiştir. Enstitü ayrıca, Türkiye'de alanında ilk olarak kurulan Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi ile öğrencilerine ve ziyaretçilere en iyi şekilde hizmet vermektedir. Kuruluşundan bu yana enstitüde 50'den fazla yabancı öğretim üyesi ders vermiş, seminerlere katılmıştır. Bu öğretim üyeleri arasında Avrupa Hukuku'nun kurucularından sayılan Prof. Dr. Dominik Lasok, Avrupa Toplulukları Komisyonu Eski Onursal Genel Sekreteri ve Floransa Avrupa Üniversitesi Enstitüsü Eski Rektörü Emile Noel, Avrupa Parlamentosu Eski Basın Sözcüsü Dr. Guy Vanhaeverbeke gibi ünlü isimler de bulunmaktadır. Ayrıca enstitü Brüksel'de bulunan TEPSA (Trans European Policy Studies Association) ile yakın işbirliği halindedir. Öğretim üyelerimiz: Prof. Dr. Selami Kuran Prof. Dr. Sibel Özel Yard. Doç. Dr. Murat Tahsin Yörüng Yrd. Doç. Dr. Yıldıray Sak Yard. Doç. Dr. Mustafa Tayyar Karayiğit Öğr. Gör. Dr. Erdem İlker Mutlu Öğr. Gör. Dr. Gerçek Şahin Yücel

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Hukuk Büroları, Ali Harun Balkan, Özlem İnanç Armağan, Yetkin İnanöz, Sermaya Piyasası Kurulu, Fevzi Toksoy Üniversiteler, Yrd. Doç. Dr. Yıldıray Sak, Öğr. Gör. Dr. E. İlker Mutlu, Yrd. Doç. Dr. Murat Yörüng, Yrd.Doç. Dr. Ayşe Selin Özoğuz, Yrd. Doç. Dr. Melike Akkaraca, Yrd. Doç. Dr. Lami Bertan Tokuzlu, Yrd. Doç. Dr. Halisan Yengin, Yrd. Doç. Dr. Kerem Batır, Yrd. Doç. Dr. Tuğba Kutoğlu

Üst Derece Programlarına Geçiş

Enstitümüzde sadece Lisansüstü Eğitim programları verilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Enstitümüz Yüksek Lisans Programlarına kayıtlı öğrencilerin sınav değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir: Ara ( Vize) Sınav yüzde kırk (% 40), Final (Yarıyıl Sonu) Sınavı yüzde altmış (% 60) olarak belirlenmiştir. Bütünleme sınavı yapılmamaktadır

Mezuniyet Koşulları

Enstitümüz Yüksek Lisans programına kayıtlı yüksek lisans öğrencilerimizin mezun olabilmesi için aşağıdaki şartları tamamlamaları gerekmektedir: Derslerini başarıyla tamamlamış olma şartı, yeterlilik sınavından geçmek ve tez çalışmasını başarılıyla tamamlamak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Selami Kuran Adres: M.Ü. Avrupa Birliği Enstitüsü Göztepe Yerleşkesi 34722 Kadıköy

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • To develop and deepen the level of expertise and knowledge of the methods and law concepts and institutions and to reach new definitions and characterizations for these in the field of European Union private and public law
  • To use the expertise and knowledge acquired on European Union public and private law and to reach new definitions and characterizations for these in the analysis of issues and subjects arising from the theory of law and its application.
  • To create new knowledge by interpreting and evaluating the knowledge acquired on European Union public and private law together with the knowledge acquired from other disciplines
  • To develop resolution proposals for legal policies by considering theoretical and practical informations.
  • Avrupa Birliği kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde uzman olan kişiler ile bu alanlara ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
  • Avrupa Birliği kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
  • En az bir bilimsel makaleyi hukuk alanına özgü ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek hukuk kuram ve uygulamasının gelişimine katkıda bulunur.
  • To conduct at least one foreign language at C1 level in order to fallow the developments in the field of European Union Law and communicate with colleagues.
  • Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
  • To improve the consciousness of ethics, justice and good faith required to became juriste and to contribute to the establishment and the sustanibity of these.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat