Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Avrupa Birliği Enstitüsü - AB İktisadı

Program Tanımları

Kuruluş

Avrupa Birliği Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1987 yılında Avrupa Topluluğu'na tam üyelik başvurusu yapmasından hemen sonra Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Avrupa Birliği Enstitüsü'nün tüm anabilim dallarına ilişkin master ve doktora programları ise 1996 yılında kurulmuştur

Kazanılan Derece

Ph.D

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Programından mezun olmuş olma şartı ALES sınavına girmiş olma şartı ve bu sınavda en az eşit ağırlık 65 puan şartı KPDS, ÜDS, TOEFL ve Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan alma şartı Ağırlıklandırılmış ortalama: Türk uyruklu öğrenciler için ALES (% 50) + Mezuniyet Notu (% 20) + Yazılı Notu (% 15) + Sözlü Notu (% 15) Yabancı uyruklu öğrenciler için sınava girmiş olma koşuluyla ALES (% 15) + Mezuniyet Notu (% 40) + Yazılı Notu (% 30) + Sözlü Notu (% 15)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tüm derslerini tamamlamış olması şartı aranmaktadır.

Program Profili

Enstitünün temel amaçları; yüksek lisans ve doktora eğitimi vererek kamu ve özel sektör için AB konularında uzmanlar yetiştirmek, Türk sanayi ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmaları kanalize etmek suretiyle azami yarar sağlamaktır. Enstitü'de üç anabilim dalı; AB Hukuku, AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler ve AB İktisadı bulunmaktadır. 2006 yılında Avrupa Komisyonu tarafından enstitüye Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi (Jean Monnet Centre of Excellence) ünvanı verilmiştir. Enstitü ayrıca, Türkiye'de alanında ilk olarak kurulan Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi ile öğrencilerine ve ziyaretçilere en iyi şekilde hizmet vermektedir. Kuruluşundan bu yana enstitüde 50'den fazla yabancı öğretim üyesi ders vermiş, seminerlere katılmıştır. Bu öğretim üyeleri arasında Avrupa Hukuku'nun kurucularından sayılan Prof. Dr. Dominik Lasok, Avrupa Toplulukları Komisyonu Eski Onursal Genel Sekreteri ve Floransa Avrupa Üniversitesi Enstitüsü Eski Rektörü Emile Noel, Avrupa Parlamentosu Eski Basın Sözcüsü Dr. Guy Vanhaeverbeke gibi ünlü isimler de bulunmaktadır. Ayrıca enstitü Brüksel'de bulunan TEPSA (Trans European Policy Studies Association) ile yakın işbirliği halindedir. Öğretim üyelerimiz: Prof. Dr. Muzaffer Dartan, Prof. Dr. Osman Küçükahmetoğlu, Doç. Dr. Sevgi İneci, Doç. Dr. Murat Çokgezen, Yrd. Doç. Dr. Sadullah Çelik, Yrd. Doç. Dr. M. Sait Akman, Yrd. Doç. Dr. İmre S. Ersoy.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bankalar, Tuğrul Özbakan (TBE) Üniversiteler, Doç. Dr. Sevgi İneci, Yrd. Doç. Dr. M. Sait Akman, Yrd. Doç. Dr. Esra Lagro, Yrd. Doç. Dr. İmre Ersoy, Doç. Dr. Abdurrahim Aydın, Yrd. Doç. Dr. Zelha Altınkaya, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kaplan Dış Ticaret Müsteşarlığı Sigorta Şirketleri, Onur Acar Dr. Barbaros İneci, Sabancı Holding Başekonomist

Üst Derece Programlarına Geçiş

Enstitümüzde sadece Lisansüstü Eğitim programları verilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Enstitümüz Yüksek Lisans Programlarına kayıtlı öğrencilerin sınav değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir: Ara ( Vize) Sınav yüzde kırk (% 40), Final (Yarıyıl Sonu) Sınavı yüzde altmış (% 60) olarak belirlenmiştir. Bütünleme sınavı yapılmamaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Enstitümüz Yüksek Lisans programına kayıtlı yüksek lisans öğrencilerimizin mezun olabilmesi için aşağıdaki şartları tamamlamaları gerekmektedir: Derslerini başarıyla tamamlamış olma şartı, yeterlilik sınavından geçmek ve tez çalışmasını başarılıyla tamamlamak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Osman Küçükahmetoğlu Adres: M.Ü. Avrupa Birliği Enstitüsü Göztepe Yerleşkesi 34722 Kadıköy

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • AB - Türkiye ilişkileri üzerine akademik bilgi sahibi olma ve bu ilişkiyi yorumlayabilme becerisi.
  • AB kurumları hakkında ve AB'nin işleyiş mekanizması ile ilgili bilgi ve görüş sahibi olma.
  • AB iktisat politikalarını sağlıklı olarak analiz edebilme ve AB’nin politika yapım sürecini anlayabilme becerisi.
  • İktisadi entegrasyon aşamaları içinde AB’nin gelişimi ve derinleşmesini analiz edebilme.
  • Türkiye – AB ilişkilerine çok boyutlu (iktisadi, hukuki sosyal ve siyasi) olarak bakabilme.
  • AB üzerine yapılan araştırmalarda istatistiki ve ekonometrik analiz yapabilme becerisi.
  • Literatürdeki kaynakları kullanarak akademik çalışma yapabilme kabiliyeti.
  • Avrupa iktisat tarihinden hareketle küreselleşme olgusuna stratejik yaklaşabilme kabiliyeti.
  • Akademik çalışma sürecinde yeni fikirler yaratma, bunları planlama, yürütme ve sonlandırma becerisini geliştirme.
  • Küresel finans piyasaları çerçevesinde AB ekonomisindeki gelişmeleri analiz edebilme.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat