Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Avrupa Birliği Enstitüsü - AB İktisadı (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Avrupa Birliği Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1987 yılında Avrupa Topluluğu'na tam üyelik başvurusu yapmasından hemen sonra Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Avrupa Birliği Enstitüsü'nün tüm anabilim dallarına ilişkin master ve doktora programları ise 1996 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

M.A. (Yüksek Lisans derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Programından mezun olmuş olma şartı ,ALES sınavına girmiş olma şartı ve bu sınavda en az eşit ağırlık 60 puan şartı KPDS, ÜDS, TOEFL ve Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan alma şartı, söz konusu sınavlara giremeyen adaylar M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulunun Merkezi olarak yaptığı dil sınavına girip en az 60 puan almış olmaları gerekir. Mülakat Sınavından başarıyla geçmiş olmak Ağırlıklandırılmış ortalama: Türk uyruklu öğrenciler için ALES (% 50) + Mezuniyet Notu (% 20) + Yazılı Notu (% 15) + Sözlü Notu (% 15) Yabancı uyruklu öğrenciler için sınava girmiş olma koşuluyla ALES (% 15) + Mezuniyet Notu (% 40) + Yazılı Notu (% 30) + Sözlü Notu (% 15)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal - İngilizce dil belgesi olmayan yüksek lisans programı için başvuru yapan öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun merkezi olarak yaptığı yapancı dil sınavına girebilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Master programimizda yeterlilik sınavı bulunmamaktadır

Program Profili

Enstitünün temel amaçları; yüksek lisans ve doktora eğitimi vererek kamu ve özel sektör için AB konularında uzmanlar yetiştirmek, Türk sanayi ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmaları kanalize etmek suretiyle azami yarar sağlamaktır. Enstitü'de üç anabilim dalı; AB Hukuku, AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler ve AB İktisadı bulunmaktadır. 2006 yılında Avrupa Komisyonu tarafından enstitüye Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi (Jean Monnet Centre of Excellence) ünvanı verilmiştir. Enstitü ayrıca, Türkiye'de alanında ilk olarak kurulan Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi ile öğrencilerine ve ziyaretçilere en iyi şekilde hizmet vermektedir. Kuruluşundan bu yana enstitüde 50'den fazla yabancı öğretim üyesi ders vermiş, seminerlere katılmıştır. Bu öğretim üyeleri arasında Avrupa Hukuku'nun kurucularından sayılan Prof. Dr. Dominik Lasok, Avrupa Toplulukları Komisyonu Eski Onursal Genel Sekreteri ve Floransa Avrupa Üniversitesi Enstitüsü Eski Rektörü Emile Noel, Avrupa Parlamentosu Eski Basın Sözcüsü Dr. Guy Vanhaeverbeke gibi ünlü isimler de bulunmaktadır. Ayrıca enstitü Brüksel'de bulunan TEPSA (Trans European Policy Studies Association) ile yakın işbirliği halindedir. Öğretim üyelerimiz: Prof. Dr. Muzaffer Dartan, Prof. Dr. Osman Küçükahmetoğlu, Doç. Dr. Sevgi İneci, Doç. Dr. Murat Çokgezen, Yrd. Doç. Dr. Sadullah Çelik, Yrd. Doç. Dr. M. Sait Akman, Yrd. Doç. Dr. İmre S. Ersoy.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bankalar, Tuğrul Özbakan (TBE) Üniversiteler, Doç. Dr. Sevgi İneci, Yrd. Doç. Dr. M. Sait Akman, Yrd. Doç. Dr. Esra Lagro, Yrd. Doç. Dr. İmre Ersoy, Doç. Dr. Abdurrahim Aydın, Yrd. Doç. Dr. Zelha Altınkaya, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kaplan Dış Ticaret Müsteşarlığı Sigorta Şirketleri, Onur Acar Dr. Barbaros İneci, Sabancı Holding Başekonomist

Üst Derece Programlarına Geçiş

Enstitümüz Yüksek Lisans Programlarına kayıtlı bulunan öğrencilerimiz, derslerini geçmelerinin ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlamalarının ardından mezun olarak bir üst derece program olan Doktora programlarına geçiş yapmaya hak kazanmış olurlar. Yüksek Lisans programlarını tamamlamalarından sonra mezunlarımız Enstitü doktora programlarına devam etmek isterlerse, başka bir birim ve/veya üniversiteden başvuru yapan öğrencilerle aynı prosedüre tabi tutulacaklardır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Enstitümüz Yüksek Lisans Programlarına kayıtlı öğrencilerin sınav değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir: Ara ( Vize) Sınav yüzde kırk (% 40), Final (Yarıyıl Sonu) Sınavı yüzde altmış (% 60) olarak belirlenmiştir. Bütünleme sınavı yapılmamaktadır

Mezuniyet Koşulları

Enstitümüz Yüksek Lisans programına kayıtlı yüksek lisans öğrencilerimizin mezun olabilmesi için aşağıdaki şartları tamamlamaları gerekmektedir: Derslerini başarıyla tamamlamış olma şartı, Tez çalışmasını başarılıyla tamamlamak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Osman Küçükahmetoğlu Adres: M.Ü. Avrupa Birliği Enstitüsü Göztepe Yerleşkesi 34722 Kadıköy

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- AB İktisadı ve İşletme ile ilgili temel kavramsal bilgileri kavrar.

- AB İktisadı ve İşletme ile ilgili ekonomik entegrasyon modelleri üzerine uzmanlaşır.

- AB İktisadi ve İşletme ile ilgili gümrük birliğinden ekonomik ve parasal birliğe giden süreci öğrenir.

- Tam üyelik müzakere süreci üzerinde ekonomik teknik konularda uzmanlaşır.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- TR-AB arasındaki Gümrük birliğinin işleyişi ve temel sorunların çözümü konusunda uzmanlaşır.

- Ekonomik ve Parasal Birlik (Avro) ve AB'de Bankacılık ve Finansal Piyasalar konularında uzmanlaşır.

- Türk ve Avrupalı kamu ve özel sektör yatırımları konusunda uzmanlaşır.

- Ekonomik ve finans boyutları itibariyle AB hukuku konusunda bilgi sahibi olur.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- En az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak iktisat ve işletme yazınına katkı yapar.

- İktisat ve işletme içerisinde özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

- TR-AB kurumlarında çalışma yetkinliği kazanır.

- Başta resmi yayınlar olmak üzere uluslararası süreli yayınları takip etme yetkinliği kazanır.

- Alanında özgün tez yazabilme ve akademik çalışabilme ve raporlama becerisi kazanır.

Öğrenme Yetkinliği

- Uluslararası ilişkilerde işbirliğinin geliştirilmesinde çok-kültürlülüğün önemini kavrar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Erasmus değişim programlarından yararlanma ve staj yetkinlikleri kazanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Gümrük Birliği uzmanı olarak yetişir.

- AB Ekonomik entegrasyonu ve Avro konusunda uzmanlaşır.

 • AB İktisadı ve İşletme ile ilgili temel kavramsal bilgileri kavrar.
 • AB İktisadı ve İşletme ile ilgili ekonomik entegrasyon modelleri üzerine uzmanlaşır.
 • AB İktisadi ve İşletme ile ilgili gümrük birliğinden ekonomik ve parasal birliğe giden süreci öğrenir.
 • Tam üyelik müzakere süreci üzerinde ekonomik teknik konularda uzmanlaşır.
 • TR-AB arasındaki Gümrük birliğinin işleyişi ve temel sorunların çözümü konusunda uzmanlaşır.
 • Ekonomik ve Parasal Birlik (Avro) ve AB'de Bankacılık ve Finansal Piyasalar konularında uzmanlaşır.
 • Türk ve Avrupalı kamu ve özel sektör yatırımları konusunda uzmanlaşır.
 • Ekonomik ve finans boyutları itibariyle AB hukuku konusunda bilgi sahibi olur.
 • En az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak iktisat ve işletme yazınına katkı yapar.
 • İktisat ve işletme içerisinde özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
 • TR-AB kurumlarında çalışma yetkinliği kazanır.
 • Başta resmi yayınlar olmak üzere uluslararası süreli yayınları takip etme yetkinliği kazanır.
 • Uluslararası ilişkilerde işbirliğinin geliştirilmesinde çok-kültürlülüğün önemini kavrar.
 • Alanında özgün tez yazabilme ve akademik çalışabilme ve raporlama becerisi kazanır.
 • Erasmus değişim programlarından yararlanma ve staj yetkinlikleri kazanır.
 • Gümrük Birliği uzmanı olarak yetişir.
 • AB Ekonomik entegrasyonu ve Avro konusunda uzmanlaşır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat