Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü - Bankacılık

Program Tanımları

Kuruluş

27 Haziran 1987 tarih ve 3389 sayılı kanun ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. Enstitümüzde Bankacılık, Sermaye Piyasası ve Borsa ve Sigortacılık olmak üzere üç bölümde yüksek lisans ve Bankacılık bölümünde doktora eğitimi verilmektedir.

Kazanılan Derece

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü finans sektörüne MA & PhD diplomalı uzman yetiştirmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1-Müracaat Formu 2-Adaylardan mezuniyet durumlarını gösteren çıkış veya mezuniyet belgesi. 3-ALES/LES (Lisansüstü Eğitime Giriş) veya GRE Puan kartının fotokopisi. 4- ÜDS Puan kartının fotokopisi 5-Transkript belgesi 6-Nüfus cüzdanı fotokopisi, TC Kimlik Numarası 7-2 adet fotoğraf 8-Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından alınmış Denklik Belgesinin sureti. 9-Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge. 10-Yabancı uyruklu adaylardan, yukarıda yer alan belgelerin noter tasdikli tercümesine ek olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir. a.Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu öğrenciler için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan Denklik Belgesinin noter tasdikli kopyası b.TÖMER’den alınan Türkçe bildiğine dair belgenin noter tasdikli sureti c.Lisans eğitimini Türkiye’de tamamlayan Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrenciler için LES sonuç belgesinin noter tasdikli sureti d.Pasaportun noter tasdikli sureti e.Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli sureti (Türkiye’de bir yüksek öğretim kurumunda lisans eğitimini tamamlayarak yüksek lisans ya da yüksek lisansını tamamlayıp doktora eğitimi yapma talebinde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden, mezun oldukları tarih itibariyle bir yıl ara vermemeleri kaydıyla, Öğrenim Vizesi istenmez). f.Türkiye’de öğrenim görmelerine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair ülkesindeki resmi bir kuruluştan alınmış Sağlık Kurulu raporunun noter tasdikli sureti. KESİN KAYITTA GEREKLİ TÜM BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETLERİ İSTENİR.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Enstitümüze yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için “Yükseköğretim Kurumlarında Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Adaylardan mezuniyet durumlarını gösteren çıkış veya mezuniyet belgesi. ALES/LES (Lisansüstü Eğitime Giriş) veya GRE Puan kartının fotokopisi. ÜDS Puan kartının fotokopisi Nüfus cüzdanı fotokopisi 2 adet fotoğraf Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından alınmış Denklik Belgesinin sureti. Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge. Yabancı uyruklu adaylardan, yukarıda yer alan belgelerin noter tasdikli tercümesi

Program Profili

Bankacılık doktora mezunları sektörde bankaların yanı sıra TCMB, BDDK, TMSF gibi üst düzey kuruluşlarda da orta ve üst düzey yönetici, uzman, müfettiş vb görevlerde etkin olarak çalışmaktadır. Mezunlarımız akademik yetkinliğe sahip olduğu için kamu ve vakıf üniversitelerde dersler vermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Dr. Önder HALİSDEMİR - Aktifbank / Genel Müdür - BSE Mezunlar Derneği Başkanı, Dr. M.İbrahim TURHAN - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı, Doç.Dr. Mustafa K. YILMAZ - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Lokman GÜNDÜZ - TCMB Banka Meclis Üyesi, Doç.Dr. Yakup ERGİNCAN - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Genel Müdürü, Doç.Dr. K.Evren BOLGÜN - Notus Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı, Dr. Sezai BEKGÖZ - İMKB TAKASBANK A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı, Gürkan POLAT - Yalova Altınova Kaymakamı, Dr. Ş. Alp KELER - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdürü, Dr. Serdar SATOĞLU - Türkiye Vakıflarbankası T.A.O./ Genel Müdür Yardımcısı, Fahrettin YAHŞİ - Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. / Genel Müdür, Dr. Sezai TANRIVERDİ - Yazıcılar Holding A.Ş. / Genel Müdürü, Dr. Berna Özşar KUMCU - SEGEM / Müdür Yardımcısı, Ozan CANGÜREL - BDDK / Risk Yönetimi Daire Başkanı, S. Ahmet IŞKIN - İstanbul Altın Borsası / Başkan Yardımcısı, Dr. M. Hakan SARAÇ - Sigorta Denetleme Kurulu / Başkan Yardımcısı, Dr. A. Botan BERKER - Fitch Ratings Türkiye Genel Müdürü, Dr. Özgür ASLAN - İMKB – Baş Uzman.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Öncelikle öğrencilerimiz tüm derslerde 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavını başarı ile geçmek zorundadır. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerimizin aynı zamanda GANO'su 75 (3) olmak zorundadır. Bankacılık bölümü doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciler akademisyenlik için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler tüm derslerde 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavını başarı ile geçmek zorundadır. Dersin öğretim üyeleri sınavlar haricinde ödev ve quiz hazırlatabilirler. Vizenin %40'ı finalin %60'ı alınmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Her bir dönem 30 ECTS lik dersleri tamamlamış olmak. Tüm dersleri başarı ile geçmek. Doktora ders ortalamasının en az 3 olması. Tezi Enstitünün, Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin ve YÖK'ün istediği koşullarda ciltlemek, Cd'ye kaydetmek ve ilgili evrakları çıkış için istenen belgeler ile birlikte Enstitü'ye teslim etmek.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Enstitü Müdürü - Prof.Dr. Suat OKTAR Enstitü Müdür Yardımcısı - Prof.Dr. Nadir EROĞLU Bankacılık Anabilim Dalı Başkanı - Prof.Dr. Hasan SELÇUK Sigortacılık Anabilim Dalı Başkanı - Prof.Dr. Mehmet Emin ARAT Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı Başkanı - Prof.Dr. Suat OKTAR Aktüerya Anabilim Dalı Başkanı - Doç.Dr. İlyas AKHİSAR Enstitü Erasmus Koordinatörü - Prof.Dr. Nadir EROĞLU

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Bankacılık ve Finans Sektörü ile ilgili bilimsel proje, yayın ve çalışmalarda yer alma ve değer yaratabilme becerisi
  • Mali piyasalar ile ilgili, mevzuat, kamu ve hukuksal düzenlemelere ilişkin ihtiyaca cevap verebilecek öneriler getirebilme becerisi
  • Genel Ekonomik göstergeler ışığında ekonomik verileri değerlendirip kriz yönetimi yapabilme ve çözüm üretebilme
  • Mensubu olduğu kurumu yerel ve uluslararası arenada başarı ile temsil edebilme becerisi
  • Ulusal ve küresel bankacılık sorunlarını tespit edip, çözümler geliştirebilmek ve sonuçları yorumlayabilmek
  • Sektörle ilgili oluşturulan komite ve çalıştaylarda etkin rol oynama, organize etme ve liderlik yapabilme becerisi
  • Bankacılık sektörünü etkileyen diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
  • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma
  • Yaşamboyu öğrenmeyi amaç edinmiş, özgüveni yüksek bireyler olarak kendini yenileyebilme ve sinerji yaratabilme becerisi
  • Bankacılık işletmelerinin politika ve stratejilerini geliştirerek kurumsal hedefler doğrultusunda planlama yapabilme becerisi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat