Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu - Aktüerya

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi bünyesinde 4 Temmuz 1995 tarihinde, 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nun 1996 yılında eğitim hayatına başlayan Aktüerya Bölümü, finans sektörüne ilk mezunlarını 2002 yılında sektöre kazandırmıştır. Aktüerya alanında, 4 yıllık lisans eğitimi veren ilk yükseköğretim kurumudur. Aktüerya Bölümü öğrencileri eğitim sürecinde teorik altyapılarını oluşturmada akademisyenler, sektörel uygulamalarında ise konusunda uzman sektör temsilcileri aktif olarak rol almaktadır. Öğrenciler eğitim hayatı boyunca edinmiş oldukları bilgileri, son dönemde yapacakları proje çalışmalarıyla uygulama fırsatı elde etmektedir.

Kazanılan Derece

Bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler "Aktüerya alanında lisans diploması" derecesini alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite öğrenci seçme sınavında yeterli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye'de ki Yükseköğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu ‘YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’ kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’deki örgün eğitim kurumlarından gelen öğrenciler ders bazında muafiyet talebinde bulunabilir ve yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden muaf tutulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölüm öğrenim süresi dört yıldır. Toplam 240 ECTS kredisi olan müfredatta yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve GANO’ su 2.0 ve üzerinde olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.

Program Profili

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Aktüerya Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi süresince aldıkları dersler, yaptıkları projeler ve staj ile finans sektöründe donanımlı, teknolojiyi kullanabilen uzman ve yönetici adayları yetiştirmektedir. Eğitimin ilk iki yılında verilen temel dersler (iktisat, işletme, matematik, istatistik, hukuk, … gibi) ile sonraki dönemlerde alacakları branş dersleri için alt yapı oluşturulmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise, bölüm bazında teorik ve sektörel uygulamaları içeren dersler sektörün üst düzey yöneticileri tarafından verilmektedir. Öğrenci sektör profiline uygun donanımlı, analiz yeteneğine sahip, ekonomiyi yorumlayabilen bireyler olarak mezun olmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Aktüerya bölümü mezunları, doğrudan doğruya sigorta şirketlerinin genel merkezlerinde, finans sektöründe fon yönetimi departmanlarında, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Murakabe Kurulu gibi kamu kuruluşlarında çalışabilme imkânına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan ve lisans üstü eğitim başvuru koşullarını sağlayan adaylar yurtiçi veya yurt dışında tezli veya tezsiz lisansüstü programlarına girebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler derslere ve uygulamalara yönetmelikle belirlenen oranda devam etmek zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Ölçme akademik takvim dâhilinde, mevzuat çercevesinde öğretim üyesi tarafından belirlenir. Değerlendirmede bağıl değerlendirme sistemi esas alınmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Aktüerya bölümünde, eğitim süresi dört yıldır. Eğitim döneminde staj her öğrenci için zorunludur. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrenciler toplam kredisi 240 ECTS olan müfredatta yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlamaları ve GANO’ larının 2.0 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan öğrenciler aktüerya bölümünden mezun olmaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

T.C. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Göztepe Kampüsü, Kayışdağı Cd. Kuyubaşı, Kadıköy 34722 / İstanbul Tel: 0 (216) 414 99 89 Fax: 0 (216) 347 50 86 e-mail: bsy@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Finans sektörü ile ilgili analizleri ve projeksiyonları yapabilir.

- Genel ekonomik göstergelerle finans sektöründeki ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendirebilir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Mesleki bilgilerini uzmanlık gerektiren alanlara uygulayabilir.

- Analitik yöntemlerle problem çözebilir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Aktüeryal riskleri tanımlar, ölçebilir ve etkin korunma yöntemlerini belirleyebilir.

- Finans sektöründe yeni ürün geliştirme sürecini yönetebilir ve strateji belirleyebilir.

Öğrenme Yetkinliği

- Farklı disiplinlere ait bilgi ve donanımları birlikte kullanabilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.

- Aktüeryal hesaplamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Sigortacılık mevzuatı ve sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi sahibi olur ve vaka analizleri yapabilir.

 • Finans sektörü ile ilgili analizleri ve projeksiyonları yapabilir.
 • Mesleki bilgilerini uzmanlık gerektiren alanlara uygulayabilir.
 • Genel ekonomik göstergelerle finans sektöründeki ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendirebilir.
 • Analitik yöntemlerle problem çözebilir.
 • Sigortacılık mevzuatı ve sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi sahibi olur ve vaka analizleri yapabilir.
 • Aktüeryal riskleri tanımlar, ölçebilir ve etkin korunma yöntemlerini belirleyebilir.
 • Farklı disiplinlere ait bilgi ve donanımları birlikte kullanabilir.
 • Finans sektöründe yeni ürün geliştirme sürecini yönetebilir ve strateji belirleyebilir.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Aktüeryal hesaplamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilir.
 • Aktüeryal hesaplamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(34-İşletme ve Yönetim Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

- Finans sektörü ile ilgili analizleri ve projeksiyonları yapabilir.

- Genel ekonomik göstergelerle finans sektöründeki ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendirebilir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

- Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

- Mesleki bilgilerini uzmanlık gerektiren alanlara uygulayabilir.

- Analitik yöntemlerle problem çözebilir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

- Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

- Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

- Aktüeryal riskleri tanımlar, ölçebilir ve etkin korunma yöntemlerini belirleyebilir.

- Finans sektöründe yeni ürün geliştirme sürecini yönetebilir ve strateji belirleyebilir.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

- Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

- Farklı disiplinlere ait bilgi ve donanımları birlikte kullanabilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

- Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.

- Aktüeryal hesaplamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

- Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

- Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

- Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Sigortacılık mevzuatı ve sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi sahibi olur ve vaka analizleri yapabilir.

Müfredat