Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu - Sermaye Piyasası

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi bünyesinde 4 Temmuz 1995 tarihinde, 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nun 1996 yılında eğitim hayatına başlayan Sermaye Piyasası Bölümü ilk mezunlarını 2000 yılında vermiştir. Sermaye Piyasası alanında 4 yıllık lisans eğitimi veren ilk yükseköğretim kurumudur. Sermaye Piyasası mezunları, akademisyenler ve piyasadan gelen uzmanlar yardımıyla piyasaları tanıma şansı elde etmektedir. Öğrenciler eğitim hayatı boyunca edinmiş oldukları bilgileri, son dönemde yapacakları proje çalışmalarıyla uygulama fırsatı elde etmektedir.

Kazanılan Derece

Bölümün gerektirdiği yükümlülüklerini başarı ile tamamlayan tüm mezunlar Sermaye Piyasası Uzmanı olarak alanında Lisans Diploması derecesini alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite öğrenci seçme sınavında yeterli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye’de ki Yüksek Öğretim Kurumları’nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ‘YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’ kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’deki örgün eğitim kurumlarından gelen öğrenciler ders bazında muafiyet talebinde bulunabilir ve yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden muaf tutulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sermaye piyasası eğitimi veren bölümde eğitim süresi dört yıldır. 240 ECTS toplam kredisi olan müfredatta yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve GANO’ su 2.0 ve üzerinde olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.

Program Profili

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sermaye Piyasası Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi süresince aldıkları derslerle ve uygulamalı projelerle finans sektöründe donanımlı, teknolojiyi kullanabilen uzman ve yönetici adaylarını yetiştirmektedir. Eğitimin ilk iki yılında temel bilimler dersleri (iktisat, ,işletme, matematik, istatistik… gibi) verilerek geleceğe yönelik branş dersleri için temel oluşturmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise, bölüm bazında teorik ve sektör üst düzey yöneticileri tarafından sektör ile uyumlu dersler verilmektedir. Böylece aday, sektör profiline uygun donanımlı, analiz yeteneğine sahip bir eğitimle bölümden mezun olmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sermaye piyasası mezunlarının, güçlü teorik altyapıları ve sektörel bilgileri sektörde yaptıkları stajlarla desteklenmektedir. Böylece, öğrencilerimiz mezun olduklarında, diğer fakülte öğrencilerinin aldıkları dersler yanında, uygulamaya yönelik aldıkları dersler ve stajlarla, çalıştıkları kurumlarda büyük verimlilik göstermekte ve kurumlarına çok çabuk adapte olabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan ve lisansüstü eğitim başvuru koşullarını sağlayan adaylar yurt içi veya yurt dışında, lisansüstü programlarına devam edebilirler. Lisansüstü eğitim, ülkemizde tezli veya tezsiz programlar olarak gerçekleştirilir. Adayların tezli programa dahil olması halinde lisansüstü programdan mezun olmadan önce tez hazırlayıp, savunması gerekmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler derslere ve uygulamalara yönetmelikle belirlenen oranda devam etmek zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Ölçme akademik takvim dahilinde, mevzuat çerçevesinde öğretim üyesi tarafından belirlenir. Değerlendirmede bağıl değerlendirme esas alınmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Sermaye piyasası eğitimi veren bölümde eğitim süresi dört yıldır. 240 ECTS toplam kredisi olan müfredatta yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve GANO’ su 2.0 ve üzerinde olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

T.C. Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu Göztepe Kampüsü, Kayışdağı Cd. Kuyubaşı, Kadıköy 34722 / İstanbul Tel: 0 (216) 414 99 89 Fax: 0 (216) 347 50 86 e-mail: bsy@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümde 5 Doçent ve 2 Yardımcı Döçent görev yapmaktadır. Odalarda ihtiyaca uygun teknik ekipman bulunmaktadır. Ayrıca, öğrenciler için 25 bilgisayarlı bir laboratuvar mevcuttur. Detaylı bilgi için Üniversitemizin internet sitesine (www.marmara.edu.tr) bakınız.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- İşletmelerin yönetim kademelerinde etkin rol üstlenme ve mesleki temel bilgileri iş hayatında uygulayabilme becerisi

- Farklı disiplinlere ait bilgilerle donanımlı, yenilikçi ve yüksek özgüven sahibi olma

- Genel ekonomik göstergelerle finans sektöründeki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyebilme , değerlendirebilme ve finansal tabloları oluşturarak yorumlayabilme

- Kamu maliyesi ve sosyal güvenlik sistemlerini yapısal ve yasal açıdan değerlendirebilme ve yorumlayabilme

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Analitik düşünce yapısına sahip olma

- Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama yöntemlerini kullanabilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma

Alana Özgü Yetkinlik

- Finans sektörü ve reel sektörde uzmanlık gerektiren alanlarda iş sahibi olma

- Sermaye piyasası mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilme

- Sermaye piyasasında kullanılan finansal ürünlerin gelişimlerini belirleyebilme ve yenilikleri önerebilme.

- Sermaye piyasası risklerini algılayabilme, ölçebilme ve etkin korunma yöntemlerini belirleyebilme bilgisine sahip olma.

 • Finans sektörü ve reel sektörde uzmanlık gerektiren alanlarda iş sahibi olma
 • İşletmelerin yönetim kademelerinde etkin rol üstlenme ve mesleki temel bilgileri iş hayatında uygulayabilme becerisi
 • Farklı disiplinlere ait bilgilerle donanımlı, yenilikçi ve yüksek özgüven sahibi olma
 • Genel ekonomik göstergelerle finans sektöründeki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyebilme , değerlendirebilme ve finansal tabloları oluşturarak yorumlayabilme
 • Analitik düşünce yapısına sahip olma
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma
 • Kamu maliyesi ve sosyal güvenlik sistemlerini yapısal ve yasal açıdan değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 • Gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama yöntemlerini kullanabilme becerisi
 • Sermaye piyasası mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilme
 • Sermaye piyasasında kullanılan finansal ürünlerin gelişimlerini belirleyebilme ve yenilikleri önerebilme.
 • Sermaye piyasası risklerini algılayabilme, ölçebilme ve etkin korunma yöntemlerini belirleyebilme bilgisine sahip olma.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat