Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu - Sigortacılık

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi bünyesinde 4 Temmuz 1995 tarihinde, 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nun 1996 yılında eğitim hayatına başlayan Sigortacılık Bölümü, ilk mezunlarını 2001 yılında sektöre kazandırmıştır. Sigortacılık alanında, 4 yıllık lisans eğitimi veren ilk yükseköğretim kurumudur. Sigortacılık mezunları hem akademisyen hem de sektörden gelen uzmanlar aracılığı ile sektörü tanıma imkanı bulmaktadır. Öğrenciler eğitim hayatı boyunca edinmiş oldukları bilgileri, dört haftalık zorunlu staj programıyla pekiştirmektedir.

Kazanılan Derece

Bölümün gerektirdiği yükümlülükleri başarı ile tamamlayan tüm mezunlar "Sigorta Uzmanı" olarak alanında Lisans Diploması derecesini almaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite öğrenci seçme sınavında yeterli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları’nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu ‘YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’ kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’deki örgün eğitim kurumlarından gelen öğrenciler ders bazında muafiyet talebinde bulunabilir ve yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden muaf tutulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sigortacılık eğitimi veren bölümde, eğitim süresi dört yıldır. 240 AKTS toplam kredisi olan müfredatta yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve GANO’ su 2.0 ve üzerinde olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.

Program Profili

Sektördeki sigortacılık mezunu açığını gidermek amacıyla 1996 yılında kurulan okulumuz sigortacılık bölümü ilk mezunlarını 2001 yılında sektöre kazandırmıştır. Sigortacılık bölümü, sektörün gelişmesini ve sigortacılığın yaygınlaşmasını sağlayacak, sektörün verimliliğini artıracak yetişmiş iş gücü kazandırmayı amaçlamaktadır. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi süresince aldıkları derslerle ve uygulamalı projelerle sigortacılık sektöründe donanımlı, teknolojiyi kullanabilen uzman ve yönetici adaylarını yetiştirmektedir. Öğrenciler eğitimin ilk iki yılında iktisat, işletme, matematik gibi temel dersleri alarak, sektöre entegrasyon için zemin oluşturmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda, bölüm bazında gerek konusunda uzman akademisyenler gerekse sektörden gelen yöneticiler tarafından uygulamaya yönelik derslerle öğrenciler geleceğe hazırlanmaktadır. Böylece mezun adayı, sektör profiline uygun donanımlı, analiz yeteneğine sahip, finans sektörünü yorumlayabilen niteliklerle bölümden mezun olmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sigortacılık bölümü mezunları, sigortacılık sektörünün tüm kurumlarında (sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, acenteler, broker şirketleri…) ve her düzeyde uzman ve yönetici olarak işe başlayabilme donanımına sahip olarak mezun olmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan ve lisansüstü eğitim başvuru koşullarını sağlayan adaylar, yurt içi veya yurt dışında lisansüstü programlarına devam edebilirler. Lisansüstü eğitim, ülkemizde tezli veya tezsiz olarak gerçekleştirilir. Adayların tezli programa dahil olması halinde lisansüstü programdan mezun olmadan önce tez hazırlayıp, savunması gerekmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler derslere ve uygulamalara yönetmelikle belirlenen oranda katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Ölçme akademik takvim dâhilinde mevzuat çerçevesinde öğretim üyesi tarafından belirlenir. Değerlendirmede bağıl değerlendirme sistemi esas alınmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Sigortacılık bölümünde, eğitim süresi dört yıldır. Eğitim döneminde staj her öğrenci için zorunludur. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrenciler toplam kredisi 240 AKTS olan müfredatta yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlamaları ve GANO’ larının 2.0 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan öğrenciler sigortacılık bölümünden mezun olmaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

T.C. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Göztepe Yerleşkesi, Kayışdağı Cd. Kuyubaşı, Kadıköy 34722 / İstanbul Tel: 0 (216) 414 99 89 Fax: 0 (216) 347 50 86 e-mail: bsy@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümü kazanan her öğrenci başarısı doğrultusunda ve belirtilen eğitim-öğretim yılınca çift ana dal(ÇAP) veya yan dal(YAP) programına katılabilir. İlgi ve isteği doğrultusunda sportif ve kültürel etkinliklere ve takımlara katılabilir, sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilir. Sigortacılık Bölümü öğrencileri üniversite genelinde ve birim özelinde kulüp faaliyetlerinde bulunabilir.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Sigortacılık alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Sigortacılık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve çalışanlar/ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

- Sigortacılık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Sigortacılık alanına ilişkin konularda bağımsız olarak araştırma ve çalışmalar yapar.

- Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır ve beklenmeyen problemlere çözüm önerisi sunar.

- Sorumluluğu altında bulunan çalışanların gelişimlerine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.

Öğrenme Yetkinliği

- Sigortacılık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve sürekli olması gerektiğini kavrar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Sigortacılık alanıyla ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

- Finans sektöründeki paydaşlarla etkili iletişim kurar.

- Finans sektöründeki gelişmeleri takip edebilmek ve gerekli iletişimi sağlayabilmek için en az bir yabancı dil bilir.

- Sigortacılık sektörünün gerektirdiği ileri düzey bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Sigortacılık sektöründeki yeniliklere uyum sağlayarak yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahip olur.

- Sigortacılık sektörü ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

 • Sigortacılık alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Sigortacılık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve çalışanlar/ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
 • Sigortacılık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir.
 • Sigortacılık alanına ilişkin konularda bağımsız olarak araştırma ve çalışmalar yapar.
 • Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır ve beklenmeyen problemlere çözüm önerisi sunar.
 • Sorumluluğu altında bulunan çalışanların gelişimlerine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
 • Sigortacılık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve sürekli olması gerektiğini kavrar.
 • Sigortacılık alanıyla ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Finans sektöründeki paydaşlarla etkili iletişim kurar.
 • Finans sektöründeki gelişmeleri takip edebilmek ve gerekli iletişimi sağlayabilmek için en az bir yabancı dil bilir.
 • Sigortacılık sektörünün gerektirdiği ileri düzey bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sigortacılık sektöründeki yeniliklere uyum sağlayarak yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahip olur.
 • Sigortacılık sektörü ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(34-İşletme ve Yönetim Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

- Sigortacılık alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

- Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

- Sigortacılık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve çalışanlar/ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

- Sigortacılık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

- Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

- Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

- Sigortacılık alanına ilişkin konularda bağımsız olarak araştırma ve çalışmalar yapar.

- Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır ve beklenmeyen problemlere çözüm önerisi sunar.

- Sorumluluğu altında bulunan çalışanların gelişimlerine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

- Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

- Sigortacılık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve sürekli olması gerektiğini kavrar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

- Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Sigortacılık alanıyla ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

- Finans sektöründeki paydaşlarla etkili iletişim kurar.

- Finans sektöründeki gelişmeleri takip edebilmek ve gerekli iletişimi sağlayabilmek için en az bir yabancı dil bilir.

- Sigortacılık sektörünün gerektirdiği ileri düzey bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

- Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

- Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

- Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Sigortacılık sektöründeki yeniliklere uyum sağlayarak yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahip olur.

- Sigortacılık sektörü ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

Müfredat