Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Antrenörlük Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Köklü bir geçmişi olan Marmara Üniversitesi’nin bünyesindeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun temeli; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 1967 yılında kurulan ve spor yüksek öğrenimi veren İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu Beden Eğitimi Bölümü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 1975 yılında kurulan Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi olmak üzere iki kuruma dayanmaktadır. Yüksekokulumuzun temelini oluşturan bu iki kurum, 1982 yılındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 2908 sayılı kanun ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesindeki Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer almıştır. Anadoluhisarı yerleşkesinde 1993 yılına kadar Atatürk Eğitim Fakültesine bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü adı altında eğitim veren okulumuz 1993 yılından itibaren Antrenörlük Eğitimi bölümünün de içinde bulunduğu üç bölümlü fakülte yetkilerine sahip, dört yıllık lisans eğitimi veren spor yüksekokulu haline gelmiştir.  

Kazanılan Derece

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nü 4 yıllık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Antrenörlük Eğitimi alanında lisans derecesi alarak, mezun oldukları uzmanlık branşında Antrenörlük Belgesi almaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne alınacak öğrenciler için kayıt ve kabul şartları, Marmara Üniversitesi Senatosu'nun önerisi, Yükseköğretim Kurulu'nun kararı ile belirlenir. Kayıt ve kabul şartları ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzun' da belirtilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Eğitim planlarında yer alan yabancı dil için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans derecesi ile mezun olurlar.

Program Profili

Antrenörlük Eğitimi Bölümü programı spor bilimleri alanında yoğun bir müfredat uygularken, öğrencilerin okula giriş sınavında en az 3 yıllık lisans ibraz ettikleri braştan mezun olarak bu alanlarda iyi birer antrenör ve spor uzmanı olmaları amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Bölümün eğitim programı antrenörlük mesleği ve genel kültürle ilgili zorunlu, seçmeli modül ve seçmeli alan dersleri içermektedir. Öğrenciler mezun olmadan önce mesleki deneyim kazanmaları amacıyla Spor Kulüplerinin ilgili branşlarında 4. Sınıfın 1. Ve 2. yarıyılında staj eğitimlerini de tamamlamaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun olan öğrenciler spor il müdürlüklerinde, federasyonlarda, kulüplerde, okullarda ve üniversitelerin bünyesinde mezun oldukları branş ile ilgili olarak antrenör, eğitmen ve spor uzmanı olarak çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar her sene üniversite senatosu tarafından belirlenen ALES sınavı ve yabancı dil sınavı için geçerli olan notu almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar 2 aşamalı olarak vize ve final şeklinde güz ve bahar dönemlerinde yazılı veya uygulamalı olarak yapılır. Ölçme ve değerlendirme kriteri olarak vize notu nun %40 ' ı ve final notunun %60' ı hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün 4 yıllık eğitim-öğretim programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans derecesi ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı-Prof. Dr. Salih Pınar, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Anadoluhisarı-İstanbul/Türkiye; e-mail: salih.pinar@marmara.edu.tr; telefon: +902163085662-1207; fax: +902163321620. AKTS bölüm koordinatörü-Dr.Tuba Kızılet Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Anadoluhisarı-İstanbul/Türkiye; e-mail: tuba.kizilet@marmara.edu.tr; telefon: : +902163085662; fax: +902163321620

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Spora yönelik yeterli genel kültür ve bilgiye sahip olmak (BES)
 • Spora yönelik organizasyon planlama, yürütme ve raporlama yeteneğine sahip olmak (BES)
 • Uzmanlık alanında ileri düzey bilgi, deneyim ve beceri sahibi olmak (HAN)
 • Sporcu performans geliştirme, takibi ve becerilerine sahip olmak (HAN)
 • Sağlık için spor uygulamalarının teorik ve becerilerini geliştirmek (HAN)
 • Engellilere yönelik sportif faaliyetler ile ilgili bilgi, deneyim ve beceri sahibi olmak (HAN)
 • Rekreatif amaçlı spor faaliyetleri düzenleyebilmek ve geliştirebilmek becerisine sahip olmak (HAN)
 • Temel spor becerilerini uygulayabilmek (HAN)
 • İnsan hareket sistemi ve sportif hareketlerini değerlendirme beceri ve bilgisine sahip olmak (SSA)
 • İnsan vücudu ve yapısı ile ilgili temel bilgi sahibi olmak (SSA)
 • Sporcu sağlığı ile ilgli temel bilgi sahibi olmak (SSA)
 • Sporcunun gelişim özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak (PSA)
 • Sportif faaliyetlerde ve uygulamalarda sporcu-aile-antrenör-idareci ile ilgili iletişim bilgi ve becerisine sahip olmak (PSA)
 • Türk kültür ve tarihi ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmak (ATA-TRD)
 • Genel olarak ve alanında etkili iletişim becerisine sahip olmak (MYD-YDZ)

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat