Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yükseköğretim tarihimizde; 1967-1968 öğretim yılında İstanbul Eğitim Enstitüsünde kurulan, beden eğitimi öğretmeni yetiştiren ikinci yüksek öğretim kurumudur. Bölümümüzün amacı, Beden Eğitimi ve Sporun bilimsel temellerde geliştirilmesine öncü olan, evrensel nitelikte araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, spor kültürünü yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedefleyen, kendisini öğrencilerini fiziksel, zihinsel, sosyal ve ahlaki yönden geliştirmeye adayan, çağdaş Beden Eğitimi ve Spor öğretmenleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında "Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümümüze Yükseköğretime Geçiş Seçme Puanı ve “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci kabul edilmektedir. Adayların Bölümümüz için Yüksekokulumuzca o yıl ilan edilen YGS taban puanı almaları ve seçtikleri alan gereği, bir spor dalında çok iyi olmaları, temel spor dallarından birisinde de yeterli olmaları beklenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı, Yükseköğretim Genel Kurulunun 19/09/1997 tarihli kararı ile oluşturulan, Eğitim Fakülteleri, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın birimlerinin temsilcilerinin yer aldığı Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesinin oluşturdu standartlar doğrultusunda hazırlanmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programımız, tüm Türkiye’de izlenen beden eğitimi öğretmeni yetiştiren programlarla ortak içerikleri paylaşırken diğer üniversitelerden farklı olarak Yüksekokulumuza özgü “Modül programlar”la spor dalları ve meslek alanlarında uzmanlaşma olanağı vermektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü programı ve bağlı içerikler YÖK tarafından oluşturulmaktave buna bağlı olarak 4 yıl ve 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Beden Eğitimi Öğretmenliği Programının temel amacı, İlk, Orta ve Özel Eğitim alanına oyun, hareket ve beden eğitimi öğretmeni yetiştirmektir. Bu programda, öğretmen adaylarının konu alanına özgü çeşitli öğretim yöntem ve stratejilerini, öğrenme-öğretme süreçlerini, materyallerini, planlama ve değerlendirme etkinliklerini öğrenmeleri ve denemeleri amaçlanmıştır. Öğretmen adaylarına, İlköğretimde: “Oyunla Eğitim” ,“Hareket eğitimi” ve “Temel Spor Eğitimi”; Orta Öğretimde: “Temel spor Eğitimi”, Özel Eğitimde: engel türüne yönelik “Hareket ve Temel Spor Eğitimi” konu alanı ve formasyon derslerinde öğrendikleri bilgi ve becerileri, okul ve sınıf ortamında uygulamaya aktarma ve sonuçlarını görme fırsatı tanıyan bir öğretmen yetiştirme programıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümümüzden mezun bir öğrenci aşağıda belirtilen kariyer alanlarında iş bulma olanağına sahip olur: Okulöncesi Oyunla Eğitim Öğretmenliği, İlköğretim Spor Eğitimi Öğretmenliği, Ortaöğretim Spor Eğitimi Öğretmenliği, Yükseköğretim Spor Eğitim Okutmanlığı, Askeri Okullarda Beden Eğitimi Öğretmenliği, Sivil Toplum Kuruluşlarında Beden Eğitimi Öğretmenliği, Zihinsel Engelliler Spor Eğitmenliği, Bedensel Engelliler Spor Eğitmenliği, Görme-Duyma Engelliler Spor Eğitmenliği, Psikolojik Engelliler Spor Eğitmenliği, Otizmde Spor Eğitmenliği

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar vize sınavı ve final sınavı şeklinde yapılmaktadır. Değerlendirme yöntemi olarak uygulamalı sınavlar ile birlikte teorik sınavlar da yapılmaktadır. Vize sınav notunun % 40'ı final sınav notunun % 60'ı değerlendirmeye alınmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Cuma Yolu cd. Anadoluhisarı / Beykoz / İSTANBUL Doç. Dr. Güven Erdil Tel: 0 216 308 56 61 Faks:0 216 332 16 20 guven.erdil@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Beden eğitimi ve spor öğretimini planlama, öğrenme ortamlarını düzenleme ve yönetme becerilerini kazanır,
 • Öğretim sürecinin gerektirdiği araç – gereç, teknoloji ve bilgi kaynaklarını kullanır
 • Beden eğitimi ve spor öğretimi alanında temel ve özelleşmiş bilgi ve becerileri öğretir
 • Yarışma ve müsabakaları spor Kültürü ve olimpik eğitimi geliştirecek şekilde organize eder
 • Liderlik, sorumluluk, yaratıcılık, paylaşım ve işbirliği yeterliklerini kullanır
 • Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere yönelik etkinlikleri duyarlıkla yönetir
 • Ulusal günlere özgü etkinlikleri, anlam ve önemine uygun şekilde organize eder
 • Eğitim kalitesinin yükseltilmesinde ölçme ve değerlendirme bilgi ve tekniklerini kullanır
 • Öğrencilerin çok yönlü gelişimi için çevre ile işbirliği yapar
 • Kişisel ve mesleki gelişimini aktif bir yaşam tarzıyla sürdürebilme anlayışını kazanır
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerden yararlanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat