Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Diş Hekimliği Fakültesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerinin özümsenerek klinik uygulamaya entegre edilmesi.
 • Hastaların sistemik olarak değerlendirilmesi ve diş hekimliğine ilişkin uygulamalar ile bağlantı kurularak oluşabilecek komplikasyonları değerlendirme, önleme ve başa çıkabilme.
 • Bir diş hekimliği kliniğini işletebilecek uygun cihaz, el aleti ve materyalleri değerlendirerek gerekli aseptik kurallara bağlı kalarak uygun bir şekilde kullanabilme.
 • Diş hekimliği alanında modern teknolojik gelişmeleri, yeni tedavi yöntemlerini takip ederek ve kendi kayıtlarında yaptığı geri dönüşlerle yaşam boyu kendisini geliştirme ve yeni edinimler kazanma.
 • Her yaştan hastayla çağdaş bir anlayış içerisinde ve genel ve mesleki etik değerlere sahip olarak iletişim kurma ve ihtiyaçlarını anlama.
 • Farklı uzmanlık dalları ile iletişim kurarak tanı ve tedavi aşamalarında takım çalışması yapabilmek.
 • Diş çene ve yüz bölgesindeki hastalıkların klinik ve radyolojik olarak tanısını koymak, büyüme-gelişim göz önünde tutularak koruyucu ve tedavi edici girişimleri kişiye özel planlamak ve uygulayabilmek.
 • İlgili bölgede hastalara ait sert ve yumuşak doku kayıplarının rekonstrüktif ve paliyatif tekniklerle tedavi edebilme.
 • Hastanın estetik veya fonksiyonel ihtiyaçları göz önünde tutularak diş hekimliğinde modern standartlara göre disiplinler arası tedavi planlaması yapabilme ve uygulama.
 • Dental problemlerin çözümüne yönelik tanı ve tedavi planlaması ve güvenli, kanıta dayalı (doğruluğu kanıtlanmış) uygulamaları yapabilmek
 • Bireysel çalışma becerisine sahip ve ‘Diş hekimi’ olarak ilgili tanı yöntemlerini kullanarak tedaviye yönelik kararları verebilmek, insiyatif kullanabilmek, mesleki fikirlerini sözlü veya yazılı, açık ve öz ifade edebilmek
 • Hekim olmanın bilinci ile diş hekimliği tedavileri dışında, kendisi dahil, hizmet sunduğu toplumun ve bireylerin genel sağlığını ön planda tutan ve sağlıklılık durumlarını geliştirecek girişim ve uygulamaları yerine getirmek, bu konularda hastayı bilinçlendirmek ve yönlendirebilmek
 • Koruyucu Diş hekimliği uygulamalarını klinikte yapabilmek, bunun yanı sıra yerel veya ulusal düzeyde planlanacak topluma yönelik ağız-diş sağlığı program ve projelerine katılarak desteklemek, gerektiğinde bu konularda yeterli donanımları edinerek denetlemek veya yönetebilmek

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat