Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Diş Hekimliği Fakültesi - Diş Hekimliği Fakültesi

Program Tanımları

Kuruluş

Fakültemiz, 1962 yılında Murat Barıştıran tarafından, İstanbul Özel Diş hekimliği Yüksek Okulu adı ile kurulmuştur. İstanbul Üniversitesi’nin öğretim üyelerinden Prof. Dr Sadi Irmak, Prof. Dr. Sıtkı Velicangil ve Prof. Dr Suat İsmail Gürkan’dan oluşan denetim heyetinin teklifleri doğrultusunda, 1963 yılının Kasım ayında Şişli’deki binasında faaliyete geçmiştir. Okul’un ilk müdürü olarak da Prof.Dr Suat İsmail Gürkan görev almıştır. 1965 yılında İstanbul Özel Diş hekimliği Yüksek Okulu Nişantaşı’nda bulunan yeni binasına taşınmış ve ilk mezunlarını bu binada vermiştir. 1965 – 1972 yılları arasında Okul’un Müdürlüğü’ne Doç. Dr Oğuz Baz getirilmiştir. 1969 yılında değiştirilen Okul yönetmeliği ile öğretim yılı 4 yıldan 5 yıla çıkarılmış ve staj sistemi uygulanımına geçilmiştir. 9 Temmuz 1971 tarihinde 1472 sayılı kanunla okul devletleştirilerek İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlanmış ve adı Diş hekimliği Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. 1972 – 1978 yılları arasında Okul’un müdürlük görevine yeniden Prof.Dr Suat İsmail Gürkan atanmıştır. 5 Ağustos 1976’dan itibaren İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin öğretim ve sınav yönetmeliğini aynen kabul edilerek okulda paralel bir eğitim sağlanmıştır. 15 Şubat 1979 tarihinde Diş hekimliği Yüksekokulu Müdürlüğüne Prof. Dr İlhan Çuhadaroğlu atanmıştır. Daha sonraki yıllarda 1979 – 1980 tarihleri arasında Prof. Dr Cengiz Oktay, 1980 – 1981 yılları arasında Prof. Dr Faruk Or, 1981 – 1982 yılları arasında da Prof. Dr Bülent Başaran okul müdürlüğü görevini yürütmüşlerdir. 6 Kasım 1981’de çıkartılan 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ile İstanbul iktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olan Diş hekimliği Yüksekokulu, 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulan Marmara Üniversitesi’ne bağlanarak M.Ü. Dişhekimliği Fakültesi adı ile yepyeni bir kurum şeklinde eğitimine devam etmiştir. Eylül 1982 tarihinde ise Prof. Dr İlhan Çuhadaroğlu dekan olarak atanmıştır. Dekanlık görevini 1992–1998 yılları arasında Prof.Dr. Nesrin Emekli, 1998–2001 yılları arasında Prof.Dr. Övün Güvener, 2001–2004 yılları arasında Prof.Dr. Funda Yanıkoğlu, 2004-2007 yılları arasında Prof. Dr. Selçuk Basa yürütmüştür. 2007 yılında Prof. Dr. İlknur Tanboğa dekanlık görevine atanmış, 2011 yılında Prof. Dr. Mahir Günday’a görevi teslim etmiştir.

Kazanılan Derece

Eğitim planındaki klinik staj uygulamaları dahil tüm dersleri başarı ile tamamlayan mezunlara Diş Hekimliği alanında lisans derecesi verilir. Mezunlar Dişhekimi ünvanı alır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’ne alınacak öğrenciler için kayıt ve kabul şartları, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Kurulu önerisi, Yükseköğretim Kurulu'nun kararı ile belirlenir. Kayıt ve kabul şartları ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzun'da belirtilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal; Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURuMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleşmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programa ilk kabul şartı Lise mezunu olmaktır. Merkezi yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavında o sene belirlenen taban puanının üzerinde puan alınması gereklidir. Fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarının olmaması ve heyet raporu ile bunun saptanması şarttır.

Program Profili

Lisans eğitim programı 5 yıl mesleki eğitim ve yabancı dili yeterli olmayan öğrenciler için 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimini kapsar. Mesleki eğitimin ilk iki yılında öğrenciler temel tıp ve dişhekimliği derslerinin yanı sıra mesleki becerilerini geliştirici klinik öncesi meslek derslerini alırlar. Öğrencilerin daha fazla pratik yaparak mezun olabilmeleri için daha önceden 2 yıl olan klinik çalışmaları 3 yıla çıkartılmıştır. 3. sınıftan itibaren kliniğe giren öğrenciler, pratik tecrübenin çok önem taşıdığı dişhekimliğinde eskisinden daha fazla klinik uygulama imkânına kavuşmuşlardır. 4. ve 5. sınıflar klinik uygulamaların ağırlıklı olarak verildiği, bunun yanında dişhekimliği meslek dersleri ve tıp derslerinin alındığı sınıflardır. 2005–2006 eğitim-öğretim yılında uygulanan staj sistemi yeniden düzenlenerek 5. sınıf öğrencilerine Entegre staj uygulaması getirilmiştir. Bu sistemle mezun olan öğrencilerimiz hastalarımızın tedavilerini baştan sona kadar kendileri tek bir klinikte tamamlayarak gerçek dişhekimi nosyonuna sahip olarak mezun olma şansına sahiptirler. Bu amaçla son derece modern teknolojiyle donatılmış olan Multidisipliner klinik hizmete açılmıştır. Fakültemizde sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır. Hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren fakültemiz yabancı uyruklu öğrencilere kapısını açmış ve yabancı uyruklu öğrenciler için master ve doktora programları açılmıştır. Master programı en az 2 yıl sürer. Öğrenci teorik, teorik/pratik dersleri alarak programın öngördüğü krediyi zorunlu ve seçmeli derslerle tamamladıktan sonra tez yazımına başlar. Master tez savunmasını başarıyla geçen öğrenciler “Bilim uzmanı” olurlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamuda ya da serbest diş hekimi olarak çalışma imkanı bulunmaktadır. Mezun dişhekimleri Dişhekimliğinde Uzmanlık sınavına katılarak uzman dişhekimi veya kariyerlerini akademisyen olarak da sürdürebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ALES ve ÜDS sınavlarının alınması şartı sonrasında Sağlık Bilimleri Enstitüsüne başvuru ve daha sonra Fakülte bölümleri tarafından değerlendirilip, sözlü sınava tabii tutulma neticesi ile Dişhekimliğinde Yüksek Lisans ve Doktora yapılabilmektedir. Yapılacak DUS (Dişhekimliğinde Uzmanlık Sınavı) şartı ile Uzman Dişhekimi eğitimi alınabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler yıllık olarak alınmaktadır. 2 ara sınav, 1 final sınavı dışında ilgili derslerin stajlarında da başarılı olma şartı mevcuttur. Ara sınavların %40’ı, Final sınavının %60’ı alınarak, geçme notu 60/100’dür.

Mezuniyet Koşulları

4'lü not sistemine göre bitirme notunun en az 2 olması ve mezuniyet için diğer gerekli belgelerin öğrenci işlerine teslim edilmesi şartı aranır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Hesna Sazak ÖVEÇOĞLU hsazak@marmara.edu.tr Büyükçiftlik sok. No:6 Nişantaşı/İSTANBUL +902122319120

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerinin özümsenerek klinik uygulamaya entegre edilmesi.
 • Hastaların sistemik olarak değerlendirilmesi ve diş hekimliğine ilişkin uygulamalar ile bağlantı kurularak oluşabilecek komplikasyonları değerlendirme, önleme ve başa çıkabilme.
 • Bir diş hekimliği kliniğini işletebilecek uygun cihaz, el aleti ve materyalleri değerlendirerek gerekli aseptik kurallara bağlı kalarak uygun bir şekilde kullanabilme.
 • Diş hekimliği alanında modern teknolojik gelişmeleri, yeni tedavi yöntemlerini takip ederek ve kendi kayıtlarında yaptığı geri dönüşlerle yaşam boyu kendisini geliştirme ve yeni edinimler kazanma.
 • Her yaştan hastayla çağdaş bir anlayış içerisinde ve genel ve mesleki etik değerlere sahip olarak iletişim kurma ve ihtiyaçlarını anlama.
 • Farklı uzmanlık dalları ile iletişim kurarak tanı ve tedavi aşamalarında takım çalışması yapabilmek.
 • Diş çene ve yüz bölgesindeki hastalıkların klinik ve radyolojik olarak tanısını koymak, büyüme-gelişim göz önünde tutularak koruyucu ve tedavi edici girişimleri kişiye özel planlamak ve uygulayabilmek.
 • İlgili bölgede hastalara ait sert ve yumuşak doku kayıplarının rekonstrüktif ve paliyatif tekniklerle tedavi edebilme.
 • Hastanın estetik veya fonksiyonel ihtiyaçları göz önünde tutularak diş hekimliğinde modern standartlara göre disiplinler arası tedavi planlaması yapabilme ve uygulama.
 • Dental problemlerin çözümüne yönelik tanı ve tedavi planlaması ve güvenli, kanıta dayalı (doğruluğu kanıtlanmış) uygulamaları yapabilmek
 • Bireysel çalışma becerisine sahip ve ‘Diş hekimi’ olarak ilgili tanı yöntemlerini kullanarak tedaviye yönelik kararları verebilmek, insiyatif kullanabilmek, mesleki fikirlerini sözlü veya yazılı, açık ve öz ifade edebilmek
 • Hekim olmanın bilinci ile diş hekimliği tedavileri dışında, kendisi dahil, hizmet sunduğu toplumun ve bireylerin genel sağlığını ön planda tutan ve sağlıklılık durumlarını geliştirecek girişim ve uygulamaları yerine getirmek, bu konularda hastayı bilinçlendirmek ve yönlendirebilmek
 • Koruyucu Diş hekimliği uygulamalarını klinikte yapabilmek, bunun yanı sıra yerel veya ulusal düzeyde planlanacak topluma yönelik ağız-diş sağlığı program ve projelerine katılarak desteklemek, gerektiğinde bu konularda yeterli donanımları edinerek denetlemek veya yönetebilmek

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat