Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Yabancı Diller Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi'nin kuruluşu ile 1982 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde "Yabancı Diller Eğitimi Bölümü"ne bağlı "Alman Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı" olarak yer almıştır. Kuruluşunda, İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu (4 yıllık), Moda Yabancı Diller Yüksek Okulu (3 yıllık) "Almanca" eğitimi veren birimlerinin öğretmenleri ile öğrencilerini bünyesinde toplamıştır. Daha sonra, Öğretim kadrosu akademik kariyer yapmış elemanlarla desteklenirken, öğrenciler de ÖSYS yolu ile kayıt yaptırmıştır. 1995 yılından itibaren de Alman Dili Eğitimi Bölümü olarak eğitim-öğretim faaliyetine devam etmiş ve 1998 yılında yeniden Yabancı Diller Eğitimi Bölümü altında Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’na çevrilmiştir. Halen bu statü ile devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Alman Dili Eğitimi Doktora Programından başarıyla mezun olan öğrenciler Alman Dili Eğitimi alanında doktor olmaktalar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora Programına kabul edilmek için, Yüksek Lisans Mezuniyeti ve ALES ve ÜDS sınavlarından başarılı olma şartları aranmaktadır. ALES sınavndan en az 65 puan, ÜDS sınavından en az 60 puan alınması gerekmektedir. Başvuru sonrası Bilim Sınavı ve Mülakat yapılmaktadır. Bu sonuçlara göre: Yüksek Lisans mezuniyet ortalamasının %20si, ALES sınavının %50si ve Bilim Sınavının %15, Mülakatın da %15i değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Öğretim Mevzuatına göre Doktora Programı formal eğitim olarak tanımlanmıştır. Dikey geçiş veya yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önce diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları aynı veya yakın derslerden muafiyet komisyonu / birim yönetim kurulu kararı ile muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alman Dili Eğitimi Doktora Programı dört yıl olarak düzenlenmiştir. Birinci yıl teorik dersler içermektedir. İkinci yıldan itibaren ise tez çalışması yapılmaktadır. Birinci yılın ders programı teorik derslerden oluşmaktadır. Buna göre birinci dönem beş, ikinci dönem beş ders yer almaktadır. Her dönem 15 kredi ve 30 ECTS puanı alınması zorunludur. Teorik dersler Dil Bilim, Dil Edinimi, Edebiyat Bilim ve Yabancı Dil Yöntemi alanlarını kapsamaktadır. Derslerin değerlendirmesi ise Doğrudan Dönüşüm Sistemine göre %40 ara sınav ve %60 final sınavı için geçerli olan oranlara göre yapılmaktadır. Dönem sonu ortalama başarı puanı ise en az 3, 00 puan olması gerekmektedir. Doktora Programı derslerden sonra yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

Program Profili

Alman Dili Eğitimi Doktora Programı dört yıllık bir programdır. Birinci eğitim yılında teorik dersler yer almakta, ikinci eğitim yılından itibaren ise tez hazırlanmaktadır. Teorik dersler edebiyat bilim, dil edinimi, dil bilim ve yöntem alanlarından konular içermektedir. Teorik derslerin amacı daha etkin ve geniş kapsamlı bilimsel bir bakış açısı oluşturmak ve örneklerle bilimsel çalışma yöntemlerini geliştirmek ve seçilen tez konusuyla birlikte bir alanda uzmanlaşmak.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Alman Dili Eğitimi Doktora Programından başarıyla mezun olan Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının ve Yüksek Öğretim Kurumlarının çeşitli birimlerinde görevler alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programına geçmek için Yüksek Lisans derecesi gereklidir. Doktora yaptıktan sonra Doktora sonrası çalışmalar devam edebilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerin değerlendirmesi ise Doğrudan Dönüşüm Sistemine göre %40 ara sınav ve %60 final sınavı için geçerli olan oranlara göre yapılmaktadır. Dönem sonu ortalama başarı puanı ise en az 3, 00 puan olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Alman Dili Eğitimi Doktora Programından mezun olabilmek için her iki dönemde yer alan derslerden en az 3, 00 başarı puanı alınması ve tezini ve tez savunmasını ön görülen süresi içerisinde başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı Prof. Dr. Feruzan Gündoğar Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dİli Eğitimi Anabilim Dalı Göztepe Kampüsü Ziverbey - Kadıköy İstanbul email: feruzan.gundogar@marmara.edu.tr Tel.: 0216 345 90 90-128 Eramus-Koordinatörü Yrd. Doç. Erol Hacısalihoğlu erol.hacisalihoglu@marmara.edu.tr Tel. +90 216 3459090-123 Web-adresi: http://aef.marmara.edu.tr/bolum/120701/almanca-ogretmenligi

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Alan literatürüne vakıf olmak
 • Bir alan konusunda uzmanlaşmak
 • Bilgi alanları arasında bilimsel bağlantı kurabilme becerisinin geliştirilmesi
 • Orjinal bilgi üreterek çeşitli bilimsel çalışmalar yapabilmek
 • Analitik ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi
 • Ölçme ve değerlendirme becerilerini uygulayabilmek
 • Ulusal, uluslararası düzeyde bireysel, takım, atölye ve proje çalısması yapabilmek
 • Ulusal, uluslararası toplantılarda bilimsel içerikli sunumlar yapabilmek
 • Ulusal ve uluslararası eğitim programları ve öngörüler hakkında etkin bilgi sahibi olmak
 • Kültür içi ve kültürlerarası iletişim becerilerinin geliştirilmesi
 • Disiplin ve disiplinler arası bireysel ve takım çalışmaları becerilerinin geliştirilmesi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat