Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Yabancı Diller Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi'nin kuruluşu ile 1982 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde "Yabancı Diller Eğitimi Bölümü"ne bağlı "Alman Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı" olarak yer almıştır. Kuruluşunda, İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu (4 yıllık), Moda Yabancı Diller Yüksek Okulu (3 yıllık) "Almanca" eğitimi veren birimlerinin öğretmenleri ile öğrencilerini bünyesinde toplamıştır. Daha sonra, Öğretim kadrosu akademik kariyer yapmış elemanlarla desteklenirken, öğrenciler de ÖSYS yolu ile kayıt yaptırmıştır. 1995 yılından itibaren de Alman Dili Eğitimi Bölümü olarak eğitim-öğretim faaliyetine devam etmiş ve 1998 yılında yeniden Yabancı Diller Eğitimi Bölümü altında Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’na çevrilmiştir. Halen bu statü ile devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Alman Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programından başarıyla mezun olan öğrenciler Alman Dili Eğitimi alanında uzman olmaktalar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Programına kabul edilmek için, Lisans Mezuniyeti ve ALES sınavından başarılı olma şartları aranmaktadır. ALES sınavndan en az 60 puan alınması gerekmektedir. Başvuru sonrası Bilim Sınavı ve Mülakat yapılmaktadır. Bu sonuçlara göre: Lisans mezuniyet ortalamasının %20si, ALES sınavının %50si ve Bilim Sınavının %15, Mülakatın da %15i değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Öğretim Mevzuatına göre Yüksek Lisans Programı formal eğitim olarak tanımlanmıştır. Dikey geçiş veya yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önce diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları aynı veya yakın derslerden muafiyet kurulu kararı ile muaf olabilirler. Muaf oldukları dersler dışındaki derslere girmekle yükümlüdürler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alman Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı iki yıl olarak düzenlenmiştir. Birinci yıl teorik ve uygulamalı dersler içermektedir. İkinci yıl ise tez çalışması yapılmaktadır. Birinci yılın ders programı teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Buna göre birinci dönem dört, ikinci dönem beş ders yer almaktadır. Her dönem 12 kredi ve 30 ECTS puanı alınması zorunludur. Teorik dersler Dil Bilim, Dil Edinimi, Edebiyat Bilim ve Yabancı Dil Yöntemi alanlarını kapsamaktadır. Uygulamalı dersler ise bilimsel araştırma yöntemleri ve seminer konularından oluşmaktadır. Derslerin değerlendirmesi ise Doğrudan Dönüşüm Sistemine göre %40 ara sınav ve %60 final sınavı için geçerli olan oranlara göre yapılmaktadır. Dönem sonu ortalama başarı puanı ise en az 2, 50 puan olması gerekmektedir.

Program Profili

Alman Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı iki yıllık bir programdır. Birinci eğitim yılında teorik dersler yer almakta, ikinci eğitim yılında ise tez hazırlanmaktadır. Teorik dersler edebiyat bilim, dil edinimi, dil bilim ve yöntem alanlarından konular içermektedir. Teorik derslerin amacı daha etkin ve geniş kapsamlı bilimsel bir bakış açısı oluşturmak ve örneklerle bilimsel çalışma yöntemlerini geliştirmek ve seçilen tez konusuyla birlikte bir alanda uzmanlaşmak.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Alman Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programından başarıyla mezun olan Öğrenciler, İlk ve Ortaöğretim Okullarında Almanca öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığının ve Yüksek Öğretim Kurumlarının çeşitli birimlerinde farklı görevlerde yer alabilirler. Yüksek Lisansı bitiren mezunlar ise, sınavlar gibi gerekli koşulları sağladıktan sonra üniversitede araştırma görevlisi ya da okutman olarak göreve başlayabilirler. Bunun dışında, özel sektörün çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisansı başarıyla tamamlayan adaylar doktora programına başvurabilirler. Bunun için Ales sınavı gibi bazı ön koşullar mevcuttur. Daha sonraki aşama, bilim sınavında başarı göstermektir. Doktoranın ilk senesi derslerden oluşmakta ve tüm derslerden başarılı olunduğu taktirde, genel olarak 3 senede tez yazılmakta ve bu süre sonunda hazırlanan tez jüri önünde savunulmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalının programında yer alan derslerin değerlendirmesi ise Doğrudan Dönüşüm Sistemine göre düzenlenmiştir. Başarı durumu yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sınavı notlarından hesaplanır. Yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı en az %40 en çok %60 olarak şekilde belirlenir. Dönem sonu ortalama başarı puanı ise en az 2, 50 puan olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Alman Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için her iki dönemde yer alan derslerden en az 2, 50 başarı notu alınması gerekmektedir. Bunun dışında, 1 senelik ders aşamasından sonra 1 senede tez hazırlanmalı ve hazırlanan tez jüri önünde savunulmalıdır. Bu süreçten sonra öğrenci mezun olmaya ve yüksek lisans diploması almaya hak kazanmış olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı Prof. Dr. Feruzan Gündoğar Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dİli Eğitimi Anabilim Dalı Göztepe Kampüsü Ziverbey - Kadıköy İstanbul email: feruzan.gundogar@marmara.edu.tr Tel.: 0216 345 90 90-128 Eramus-Koordinatörü Yrd. Doç. Erol Hacısalihoğlu erol.hacisalihoglu@marmara.edu.tr Tel. +90 216 3459090-123 Web-adresi: http://aef.marmara.edu.tr/bolum/120701/almanca-ogretmenligi

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Analitik, eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılması.
 • Orijinal bilgi üretebilme becerisinin kazandırılması.
 • Düşünerek, irdeleyerek, fikirler arasında bağlantılar kurarak analiz edebilme becerisinin kazandırılması.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve bu yöntemlerle ilgili bilgi ve becerileri uygulamaya aktarabilmesinin kazandırılması.
 • Ölçme ve değerlendirme becerilerinin kazandırılması.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde proje yapabilme becerisinin kazandırılması.
 • Yabancı Dil Öğretimi alanında teorik ve uygulamalı becerilerin kazandırılması.
 • Yabancı Dil Öğretimi alanında bilimsel kavram ve yöntemleri uygulamada kulanabilme becerilerinin kazandırılması.
 • Bilgi alanları arasında bilimsel bağlantı kurabilme becerisinin kazandırılması.
 • Ana dil ile yabancı dilin dilbilgisel/dilbilimsel ve yazınsal açılardan irdelenme; benzerlik ve farklılıklardan didaktik olarak yararlanabilme becerilerinin kazandırılması
 • Ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel içerikli sunumlar yapılabilme becerilerinin kazandırılması.
 • Eğitimde ulusal ve uluslararası eğitim hakkında bilgi kazandırılması.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası bireysel ve takım çalışma becerilerinin kazandırılması .
 • Kültür içi ve kültürlerarası etkili iletişim becerilerinin kazandırılması.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat