Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Dünyada öğretim teknolojileri alanının tarihçesi her ne kadar 20. yüzyılın başlarınadayanmakta olsa da, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde Bilgisayarve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü 1998 yılında kurulmuştur. Bölümümüzün önceki başkanları Prof. Dr. Hikmet SAVCI (1998 - 1999) ve Prof. Dr. Esat HAMZAOĞLU'dur (1999 - 2000). Yüksek lisans programı ise 2000-2001 öğretim yılında şimdiki bölüm başkanımız Prof. Dr. Servet BAYRAM döneminde açılmıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisansa Geçiş: Lisans derecesi, ALES, Bilim Sınavı ve MülakatDoktoraya Geçiş: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS, Bilim Sınavı ve MülakatSınavlar, ölçme ve değerlendirme Marmara Üniversitesi Sınav Yönetmeliğine göre yapılmakta olup, detaylı bilgi için http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf linkinde detaylı bilgi elde edilebilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

YÖK'ün belirlediği koşullar ve kurallar haricinde bölümün herhangi bir yeterlilik koşulu veya kuralı mevcut değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program yarıyıl esasına dayalı toplam 2 yarıyıl ve 3 yıllık bir programdır. Alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür derslerinden oluşmaktadır. Program eğitim dili Türkçedir. Bölümümüzde bir adet profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent, bir öğretim görevlisi ve üç adet araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca, başka bölümde olup bölümümüzdegörevlendirilmiş bir araştırma görevlisi ve ÖYP programıyla gelmiş bir araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca, yarı zamanlı olarak ders vermekte olan üç hocamız vardır.

Program Profili

Mezun öğrencilerimiz; Üniversitelerimizde bilimadamı olarak çalışabilecekleri gibi; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği yanı sıra, bilgi-bilişim merkezi yöneticiliği ve danışmanlığı, ölçme ve değerlendirme uzmanlığı, yazılım-tasarım geliştirme uzmanlığı, bilgisayar sistemleri ve web tasarımcılığı, bilgisayar programcılığı, ağ yöneticiliği, sistem ve multimedya tasarımcılığı, multimedya ve grafik tasarımcılığı, test ve değerlendirme uzmanlığı gibi çeşitli alanlarda çalışabilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız kendi alanları veya kendi alanları dışında kendilerini kabul edebilecek alanlarda doktora yapabilirler ve bunun dışında üniversiyelerde bilim adamı olarak özel ve devlet okullarında alanla ilgili öğretmenliklerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bölümümüzde yüksek lisans programından başarıyla mezun olan öğrencilerin doktora alanında çalışmalarına devam etmelerine imkan tanınmaktadır. Her ne kadar bu geçişler YÖK mevzuatı gereğince yapılsa da, şağıdaki şekilde özetlenebilir. Detaylı bilgi için YÖK’ün ilgili mevzuatına bakılabilir. Doktoraya Geçiş: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS, Bilim Sınavı ve Mülakat

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

sınavlar genelde yazılı olmak üzere bazı derslerde uygulama, ödev ve proje tabanlı sınavlarda yapılmaktadır. Mevcut öğrencilerimiz için başarı puanı genel kural vizenin yüzde 40 ile final sınavının yüzde 60 toplanarak hesaplanmaktadır. geçme notu 65 tir.

Mezuniyet Koşulları

Dersleri başarıyla tamamladıktan sonra öğrenci tezine başlar. Tezi yazıp savunduktan sonra Master derecesini elde eder.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Servet BAYRAM Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü, BÖTE Anabilim Dalı, Göztepe Kampusu - Kadıköy/İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimini oluşturan disiplinlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimine ilişkin bilimsel araştırma yapabilir.
 • Bilişim Teknolojileri öğretim sürecini planlama ve düzenleme becerisine sahip olur.
 • Bilişim Teknolojileri öğretimine yönelik strateji, yöntem ve teknikleri etkili biçimde kullanır.
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri bütüncül bir biçimde kullanabilir.
 • Öğretim sürecine yönelik yaratıcı materyallar, yazılımlar, oyunlar ve etkinlikler tasarlayabilir.
 • Öğretim süreci içinde ve dışında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma becerilerine sahip olur.
 • Öğrencilerin öğretim sürecindeki gelişimlerini izlemeye yönelik ölçme-değerlendirme uygulamaları yapabilir.
 • Hızlı değişen ve gelişen bilişim teknolojileri gereksinimleri doğrultusunda kendini sürekli olarak geliştirmesini sağlayacak becerilere sahip olur.
 • Eğitim-öğretimde kullanılan yeni eğitim teknolojilerini tanır ve kullanır.
 • Bilişim teknolojilerinin birey ve toplum üzerindeki etkilerini kavrar.
 • Türk toplumunun değerlerini içeren vatandaşlık ve bilişim teknolojilerinin doğru kullanımını içeren siber etik bilincini kazanır ve bunları gelecek kuşaklara aktarma yeterliğine sahip olur.
 • Bilişim teknolojileri projelerinin yönetim ve değerlendirilmesi becerilerini kazanır.
 • Kurumların teknolojik altyapı gereksinimlerini bilir ve bu sistemleri hazırlama becerisine sahip olur.
 • Kurumların bilişim teknolojileri gelişimini takip edip değerlendirebilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat