Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimini oluşturan disiplinlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimine ilişkin bilimsel araştırma yapabilir.
 • Bilişim Teknolojileri öğretim sürecini planlama ve düzenleme becerisine sahip olur.
 • Bilişim Teknolojileri öğretimine yönelik strateji, yöntem ve teknikleri etkili biçimde kullanır.
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri bütüncül bir biçimde kullanabilir.
 • Öğretim sürecine yönelik yaratıcı materyallar, yazılımlar, oyunlar ve etkinlikler tasarlayabilir.
 • Öğretim süreci içinde ve dışında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma becerilerine sahip olur.
 • Öğrencilerin öğretim sürecindeki gelişimlerini izlemeye yönelik ölçme-değerlendirme uygulamaları yapabilir.
 • Hızlı değişen ve gelişen bilişim teknolojileri gereksinimleri doğrultusunda kendini sürekli olarak geliştirmesini sağlayacak becerilere sahip olur.
 • Eğitim-öğretimde kullanılan yeni eğitim teknolojilerini tanır ve kullanır.
 • Bilişim teknolojilerinin birey ve toplum üzerindeki etkilerini kavrar.
 • Türk toplumunun değerlerini içeren vatandaşlık ve bilişim teknolojilerinin doğru kullanımını içeren siber etik bilincini kazanır ve bunları gelecek kuşaklara aktarma yeterliğine sahip olur.
 • Bilişim teknolojileri projelerinin yönetim ve değerlendirilmesi becerilerini kazanır.
 • Kurumların teknolojik altyapı gereksinimlerini bilir ve bu sistemleri hazırlama becerisine sahip olur.
 • Kurumların bilişim teknolojileri gelişimini takip edip değerlendirebilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat