Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı Biyoloji Öğretmenliği doktora programı 1997-1998 eğitim-öğretim yılı itibari ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Dokotora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Biyoloji Eğitiminde Doktor ünvanı kazanır

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Biyoloji Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programını tamamlamış olmak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (Sayısal) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 60 almış olmak. Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme ve Mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Biyoloji Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programını tamamlamış olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program boyunca alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan doktora tezinin akademik jüri önünde başarıyla savunulması.

Program Profili

Bu program kayıt olan öğrencilere, biyoloji eğitiminde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin biyoloji eğitiminde alana ve bir araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak ve biyoloji eğitimi alanında doktora sonrası çalışmalar yapmaya hazırlamak için yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik ve uzmanlık, Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro, özel eğitim kurumlarında eğitim danışmanlığı

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora Sonrası Araştırmalar

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, Ödev, Proje vb.) %40'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (Final, Ödev, Proje vb.) %60'ı, hazırlanacak doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul 0216 347 33 66 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak.
 • Çeşitli disiplinler, eğitim alanları ve alt alanları arasındaki ilişkileri kurmak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
 • Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapma becerisine sahip olmak.
 • Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir araştırmayı tasarlamak ve gerçekleştirmek.
 • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek.
 • Özgün ve disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilmek.
 • Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
 • Bilgiye ulaşma yollarını bilme ve etkin bir şekilde kullanma.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirme.
 • Kendini bir birey olarak tanıyabilme; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme.
 • Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemek.
 • Alanı ile ilgili bilgileri ulusal-uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşabilmek.
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyarak bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.
 • Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
 • Biyoloji ve Biyoloji Eğitimi Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek
 • Biyoloji ve Biyoloji Eğitimi alanlarında, sosyal sorumluluk ve etik değerler hakkında bilgisi ve bilincine sahip olmak.
 • Bilimsel araştırmaların veri toplama ve analiz aşamalarında güncel bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, liderlik edebilmek

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat