Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

İlk defa 1989-1990 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Bu önemli gelişmenin ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 28 Ağustos 1991 tarihli toplantısında aldığı karar gereğince Doktora Programı da başlamıştır. Bu programa 1991-1992 öğretim yılında öğrenci alınmış; böylece Coğrafya Anabilim Dalı, lisans ve lisansüstü seviyesinde eleman yetiştiren kapsamlı bir disiplin haline getirilmiştir.

Kazanılan Derece

yüksek lisans mezunu

Kabul ve Kayıt Koşulları

Coğrafya eğitimi lisans mezunu olmak. 2,50 not ortalamasına sahip olmak. ALES sonucunun olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

lisans mezunu olması gerekmektedir. lisans transkriptinin ortalamasının 2.50'den fazla olması gerekmektedir. örgün eğitimin yapılması gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

derslerin tamamını vermek ve yeterlilik sınavında başarılı olmak.

Program Profili

coğrafya programımızın dili Türkçedir. proje ödevleri ve ingilizce tercüme yazıları da yapılmaktadır. Bir yıl boyunca ders, diğer iki yıl içinde ise tez hazırlama süresi bulunmaktadır. tez süresi bir yıl da olabilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Orta öğretim kurumlarında ve dershanelerde Öğretmen, üniversitelerde Akademik eleman. Belediyelerde, Karayolları Genel Müdürlüğünde ve Devlet Su İşleri ve Türkiye İstatistik Kurumu gibi kurumlarda uzman olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üst derece programlara geçiş yapılabilmektedir. Tezli yüksek lisansı bitiren öğrenciler doktoraya kabul edilirler, ancak Yüksek öğrenin kurumu tarafından yapılan yabancı dil sınavında geçerli notu alması şartı aranır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

her dönem vize ve final sınavları yapılır. vizenin %40'ı finalin %60'ı alınır ve geçer not ortalaması 65 olmak zorundadır. ayrıca öğrencilere proje ödevleri yaptırılır ve değerlendirmede dikkate alınır.

Mezuniyet Koşulları

yüksek lisans öğrenimi boyunca almak zorunda olduğu derslerin tamamında başarılı olmak durumundadır. ayrıca hazırlamış olduğu tezini jüri üyeleri karşısında savunmak ve tezinin kabul edilmiş olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalı A Blok 3. Kat Fakülte Santral: 0216 345 47 05 (2 hat) - 0216 345 90 90 Fakülte Faks : 0216 338 80 60 Adres : Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul Program başkanı: Prof.Dr. Ramazan ÖZEY

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
  • Coğrafya alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olurlar.
  • Öğrenmede analitik, eleştirel, bilimsel bir yaklaşım kazandırır.
  • Eğitim teknolojilerini takip edebilir ve bu teknolojileri sınıf ortamında kullanıp öğretime uyarlayabilir.
  • Sosyal bilimler disiplinleri arasındaki ilişkinin kuramsal boyutunu kavrar.
  • Coğrafya yapacağı araştırmalarda üst düzey mesleki bilgileri kullanır.
  • Ulusal düzeyde yaptığı özgün araştırmaları akademik dergilerde yayınlayabilir.
  • Öğretime yönelik uygun teknolojileri seçerek kullanabilir.
  • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerini uygulayabilir.
  • Çağın gereksinimlerine uygun bireysel, mesleki ve toplumsal açılardan donanımlı uzman öğretmen olur.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat