Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

1988-1989 eğitim ve öğretim yılı

Kazanılan Derece

Doktor

Kabul ve Kayıt Koşulları

Coğrafya eğitimi alanında Yüksek lisans yapmış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

tezli yüksek lisans

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

derslerden geçmiş olmak ve dili sınavında başarılı olmak.

Program Profili

dersler bir yıl tez dönemi ise üç yıldır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

üniversitelerde öğretim üyesi olabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

yrd.doç.dr olarak atanabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

vize ve final sınavları yapılır.

Mezuniyet Koşulları

derslerini ve tezini tamamlamış olmak. tezini jüri önünden savunmuş ve geçmiş olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalı A Blok 3. Kat Fakülte Santral: 0216 345 47 05 (2 hat) - 0216 345 90 90 Fakülte Faks : 0216 338 80 60 Adres : Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul program danışmanı Prof.Dr. Ramazan ÖZEY

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Coğrafya alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olurlar.
  • Coğrafya eğitimine ilişkin özgün bilimsel araştırma yapabilirler.
  • Coğrafya eğitiminin felsefi boyutuyla değerlendirir.
  • Eğitim-öğretimde kullanılan yeni eğitim teknolojilerini tanır ve kullanır.
  • Coğrafya eğitimi alanıyla ilgili uluslararası düzeyde literatüre katkı sağlayacak çalışmalar yapabilirler.
  • Uluslararası camiada yaptığı özgün araştırmaları yabancı bir dilde yayınlayabilirler.
  • Sosyal bilimler disiplinleri arasındaki ilişkinin kuramsal boyutunu kavrar yapacakları araştırmalarda bunu bütüncül bir biçimde kullanırlar.
  • Coğrafyaöğretim sürecini özgün bir biçimde planlama ve düzenleme becerisine sahip olurlar.
  • Coğrafya eğitimi alanında etkin çalışmalar yapabilmek için gerekli bilimsel yeterliliğe sahip olur.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat