Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Eğitim örgütlerinde liderlik becerisi gösterir
 • Eğitimde kariyer gelişimini planlar
 • Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirir
 • Eğitimi felsefi boyutuyla değerlendirir
 • Eğitim örgütlerinin yapılarını bilerek eğitimde ileri istatistik ve araştırma becerisine sahip olur
 • Eğitim çalışmalarını bilim felsefesi boyutunda görerir
 • Eğitimin örgütsel gelişimini planlar ve eğitim politikası geliştirir
 • Eğitim çalışmalarını karşılaştırmalı olarak ele alır ve eğitimde iç ve dış danışma becerileri gösterir
 • Eğitim politikalarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Alternatif eğitim politikaları önerileri geliştirir.
 • Farklı ülkelerin eğitim uygulamalarını karşılaştırmalı olarak inceleyip; eğitim sorunlarına karşı çözüm önerileri geliştirir.
 • Eğitim kurumlarının etkililiği için denetim esaslarını değerlendirir.
 • Mevcut denetim uygulamalarının geliştirilmesi için model oluşturur.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat