Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim

Program Tanımları

Kuruluş

1998 yılında kurulan İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Ana bilim Dalı, ilk olarak 2002-2003 eğitim öğretim yılında doktora eğitim programlarına başlamışlardır. O yıldan günümüze dek her sene açılan doktora programı ile onlarca öğrenciye doktora eğitimi verilmiştir. Doktora eğitimi Ana bilim Dalı öğretim üyelerimiz tarafından verilen dersler ve danışmanlıklar ile yürütülmektedir. Başvurular her yıl bir kere Mayıs-Haziran aylarında alınmakta olup Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kazanılan Derece

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim dalı doktora Programını başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci "doktor" ünvanı ile mezun olmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fen Bilgisi Öğretmenliği Doktora Programına alınacak öğrencilerin başvuru yapabilmeleri için gerekli olan kayıt koşulları şu şekilde belirlenmiştir; ALES %50, Bilimsel Değerlendirme %30, Mülakat %10, Transkript %10 yapılan sınavlar ve değerlendirmeler sonucunda kontenjan dahilinde ilk 5 sırayı alan öğrenci doktora programına kabul edilir. Programda alan sınırlaması bulunmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek öğretim mevzuatına göre formal eğitim verilmektedir. Öğrencilere yatay geçiş yapma imkanı tanınmıştır. Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka ana bilim dalında veya başka bir yüksek öğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az iki yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili ana bilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Ayrıca bölümümüzde Erasmus Avrupa Birliği programı da mevcuttur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yeterlilik için öğrencilerin programda mevcut olan (toplam 60 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 3.00 genel ağırlıklı not ortalamasını (GANO) elde etmeleri gerekmektedir. Dersleri başarıyla tamamlamalarının ardından yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar ve yeterlik sınavını geçtikten sonra teze başlayabilirler. Yeterlilik koşulları için ayrıntılı bilgiye Marmara Üniversitesi Öğrenci El Rehberi'nden ve Marmara Üniversitesi internet sitesinde "Öğrenci" başlığı altında bulunan "Mevzuat" kısmından ulaşılabilir. http://www.marmara.edu.tr/tr/ogrenci/mevzuat_

Program Profili

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği doktora programı ile programa kabul edilen doktora öğrencilerine fen bilgisi öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamalı uzmanlık alan bilgisini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği doktora programı Mezunlarımız MEB'e bağlı kurum ve kuruluşlarda öğretmenlik, müdürlük yapabilirler bununla birlikte, yükseköğretim kurumlarında istihdam olanakları bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, doktora sonrası (Post-doktora) çalışmalarına katılabilir ve Üniversitelerde akademisyen olarak devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden an az 75 almış olmak gerekir. Uygulamalı derslerde sınav notları uygulamanın niteliğine göre ödev, araştırma ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla belirlenir. Bir dersin başarı notu ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %60 'dır. Derslerden başarılı sayılmak için GANO'nun en az 3.00 olması gerekir. Bütünleme sınavı yoktur.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin başarılı olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 3.00 olması gerekir. Dersleri başarı ile tamamlayanlar 3. Yarıyıl sonunda yeterlik sınavına girerler. Yeterlik sınavında başarılı olanlar tez yapmaya hak kazanırlar. Tez bitene kadar belirlen üç kişilik jüriye her altı ayda bir tez ile ilgili sunum yapılması ve jüri tarafından başarılı bulunması gerekmektedir. Doktora programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Jüri üyeleri bir danışman, bir öğretim üyesi fakülte dışı, üç öğretim üyesi ise fakülte içi öğretim üyelerinden oluşur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Hale BAYRAM, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD. Başkanı, e-mail: haleb@marmara.edu.tr, Tel: 02163459090/292

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Öğretim sürecinde öğretim programı doğrultusunda yeni öğrenme ortamları tasarlar.
 • Öğretim sürecinde öğretim programını destekleyen yeni ve orijinal materyaller geliştirir.
 • Öğrenmenin doğasına ilişkin gelişmeleri analiz eder.
 • Eğitim sistemlerinin kültürel ve sistem yapılarını araştırır.
 • Bilimsel bir araştırmayı planlayıp araştırma basamaklarını yürütür.
 • Alanı ile ilgili gerekli literatürü ve araştırma ortamını sağlayarak verileri değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili orijinal deneyler oluşturur.
 • Alanı ile ilgili disiplinler arası ilişki gösterir.
 • Yaptığı araştırmalarla ilgili bilimsel sonuçları bilimsel toplantılarda savunur.
 • Yaptığı araştırmaları bilimsel makale olarak düzenler.
 • Bilim tarihi ve felsefesindeki temel tartışmalar ışığında bilimin doğasına dair soru sorar.
 • Bilimsel araştırmalarda etik duyarlılığı gösterir.
 • Bilimsel disiplin ve motivasyonu oluşturur.
 • Toplumsal katkısı olan bilimsel çalışmaları organize eder.
 • Bilimsel projeleri takip eder.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat