Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur.Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Bilimleri ve Alan Öğretmenliği alanlarında tezli ve doktora programları yürütülmektedir. Mevcut programların oluşturulmasında çağın gereklerine uygun bilgi, beceri ve donanımların öğrencilere kazandırılması ilkesi esas alınmıştır.Bu ilkeler doğrultusunda Enstitümüz'de 10 Anabilim Dalı ve 46 Lisanüstü program bulunmaktadır. Amaç Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün amaçı eğitim bilimleri, ilköğretim, orta öğretim alan öğretmenliği kapsamında Türk Milli Eğitim Sisteminin ihtiyaçları temel alınarak çağdaş nitelik ve nicelikte öğretim elemanı yetiştirmektir. Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı Fizik Öğretmenliği doktora programı 1997-1998 eğitim-öğretim yılı itibari ile öğretime başlamıştır. Enstütü Müdürleri Prof. Dr. Sefer ADA 2008- Prof. Dr. Betül Aydın 2005- 2008 Prof. Dr. Ayla Oktay 1992-2005 (Kurucu Müdür)

Kazanılan Derece

Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Fizik Eğitiminde Doktor ünvanı kazanır

Kabul ve Kayıt Koşulları

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR Lisansüstü Programlara alınacak öğrencilerin başarı değerlendirme yüzdeleri: Ales %50 Bilimsel Değerlendirme %30 Mülakat %10 Transkript %10 Fizik Öğretmenliği (Doktora) programına başvurmak için Tezli Yüksek Lisans Fizik Eğitimi mezunları, Fizik Eğitimi lisans mezunu olup Fen Eğitimi Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak gerekmektedir. Adres: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Göztepe Kampüsü 81040 Kadıköy / İSTANBUL Tel : (0216) 347 33 66 - (0216) 449 23 42 Faks : (0216) 347 33 66 (dahili-13) Web : http://ebe.marmara.edu.tr e-mail : egitimogrenci@marmara.edu.tr

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Fizik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programını tamamlamış olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program boyunca alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan doktora tezinin akademik jüri önünde başarıyla savunulması.

Program Profili

Bu program kayıt olan öğrencilere, fizik eğitiminde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin fizik eğitiminde alana ve bir araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak ve fizik eğitimi alanında doktora sonrası çalışmalar yapmaya hazırlamak için yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik ve uzmanlık, Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro, özel eğitim kurumlarında eğitim danışmanlığı

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans sonrası Doktora, Doktora sonrası ise doktora-sonrası çalışmalar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Arasınav %40 , Final % 60. Doğrudan Dönüşüm Sistemi Doğrudan dönüĢüm sistemi (DDS) MADDE 7 – (1) Bağıl değerlendirme uygulanmayan derslerde, 100’lük başarı notunu harfli ba una çevirirken kullanılacak doğrudan dönüşüm sistemi Tablo 2’de yer almaktadır. Tablo 2: Doğrudan DönüĢüm Sistemi Yüksek Lisans ve Doktora Programları Başarı Değerlemesi 90 – 100 AA 4,00 Pekiyi 85 – 89 BA 3,50 İyi-Pekiyi 80 – 84 BB 3,00 İyi İyi İyi 75 – 79 CB 2,50 Orta-İyi 65 – 74 CC 2,00 Orta 55 – 64 DC 1,50 Orta-Geçer 50 – 54 DD 1,00 Geçer 45 – 49 FD 0,50 Başarısız 0 – 44 FF 0,00 Başarısız -- FG 0,00 Yarıyıl sonu sınavına girmedi (başarısız) -- DZ 0,00 Devamsız (başarısız) -- MZ -- Mazeretli 50 – 100 S 0,00 Yeterli (başarılı) 0 – 49 U 0,00 Yetersiz (başarısız) -- E -- Tamamlanmamış / Eksik -- DE -- Devam ediyor

Mezuniyet Koşulları

Fizik Öğretmenliği Doktora Programından mezun olabilmesi için öğrencinin program boyunca aldığı dersleri başarıyla tamamlaması ve öğrenci tarafından hazırlanan doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Feral Bekiroğlu 0216 347 33 66/324 fbekiroglu@marmara.edu.tr AEF Fizik Eğitimi A.B.D.

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak
 • Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
 • Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek,
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek,
 • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak
 • Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek.
 • Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek ,
 • Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek,
 • En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak,
 • Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek,
 • Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat