Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 03.07.1992 tarihinde, 3837 sayılı yasa kapsamında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Kuruluşundan sonra 1994 yılında faaliyetlere başlamıştır. Enstitümüzün ilk müdürü Prof. Dr. Ayla OKTAY'dır. Daha sonra müdürlük görevini sırayla Prof. Dr. Betül AYDIN, Prof. Dr. Sefer ADA, Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU, Prof. Dr. Ozana URAL ve Prof. Dr. Seyfi KENAN yürütmüşlerdir. 1994 yılında 4 program ve 43 öğrenciyle faaliyete geçen Enstitümüzün şu anda 1835 öğrencisi ve 50 farklı programı bulunmaktadır. Enstitümüz ilk kurulduğunda 1 idari personel ile Göztepe Kampüsünde hizmet vermeye başlamıştır. Bugün 9 idari personel ile aynı kampüste farklı binada çalışmalarını sürdürmektedir. 15 Haziran 2021 tarihinde Prof. Dr. Mustafa USLU Enstitü Müdürü olarak atanmış ve halen görevine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Fizik Eğitimi Uzmanı ünvanını kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

yabancı yeterlilik düzeyine sahip olmak, yeterli ALES puanına sahip olmak, bilimsel sınav ve mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Fizik Eğitimi Lisans programdan mezun olmak, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Fizik Mühendisliği veya Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümleri mezunu olup, tezsiz yüksek lisans derecesine sahip olmak veya fizik öğretmenliği formasyon programını tamamlamış olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program boyunca alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarıyla savunulması.

Program Profili

Bu program kayıt olan öğrencilere, fizik eğitiminde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin fizik eğitiminde alana ve bir araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak ve fizik eğitimi alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlğı’na bağlı özel ve resmi eğitim kurumlarında fizik öğretmeni ve uzman olarak çalışma imkânı bulmaktadır. Ayrıca Fizik, Fizik Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi alanlarında akademik kariyer yapma imkânına sahip olmaktadırlar. Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro, özel eğitim kurumlarında eğitim danışmanlığı yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlarımız fizik öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği ve eğitim bilimleri alanlarında doktora programına başvurabilirler. Öğrenciler bunun için enstitünün ve ilgili programaların belirlediği şartları yerine getirmekle yükümlüdürler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Arasınav %40 , Final % 60. Doğrudan Dönüşüm Sistemi Doğrudan dönüĢüm sistemi (DDS) MADDE 7 – (1) Bağıl değerlendirme uygulanmayan derslerde, 100’lük başarı notunu harfli ba una çevirirken kullanılacak doğrudan dönüşüm sistemi Tablo 2’de yer almaktadır. Tablo 2: Doğrudan DönüĢüm Sistemi Yüksek Lisans ve Doktora Programları Başarı Değerlemesi 90 – 100 AA 4,00 Pekiyi 85 – 89 BA 3,50 İyi-Pekiyi 80 – 84 BB 3,00 İyi İyi İyi 75 – 79 CB 2,50 Orta-İyi 65 – 74 CC 2,00 Orta 55 – 64 DC 1,50 Orta-Geçer 50 – 54 DD 1,00 Geçer 45 – 49 FD 0,50 Başarısız 0 – 44 FF 0,00 Başarısız -- FG 0,00 Yarıyıl sonu sınavına girmedi (başarısız) -- DZ 0,00 Devamsız (başarısız) -- MZ -- Mazeretli 50 – 100 S 0,00 Yeterli (başarılı) 0 – 49 U 0,00 Yetersiz (başarısız) -- E -- Tamamlanmamış / Eksik -- DE -- Devam ediyor

Mezuniyet Koşulları

Fizik Öğretmenliği Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için öğrencinin program boyunca aldığı dersleri başarıyla tamamlaması ve öğrenci tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Atatürk Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği ABD Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul Tel: 0216 347 33 66 E-mail: fbekiroglu@marmara.edu.tr Program Başkanı: Prof. Dr. Feral Bekiroğlu AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Feral Bekiroğlu

Bölüm Olanakları

kütüphane, wifi internet.

Müfredat

Müfredat