Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

1997-98 eğitim öğretim yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında, YÖK kararı ile 4 yıllık lisans programını sunan Halk Eğitimi Bölümü kapatılmıştır. Yaşam boyu yetişkine yönelik eğitim gerekliliğine ve ülke koşullarında mutlaka eğitim verilmesine inanan Halk Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinin çabalarıyla, 1998 yılından başlayarak bugüne kadar yüksek lisans programı olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Programına kabul edilmek için, Lisans Mezuniyeti ve ALES sınavından başarılı olma şartları aranmaktadır. ALES sınavından en az 60 puan alınması gerekmektedir. Başvuru sonrası Bilim Sınavı ve Mülakat yapılmaktadır. Bu sonuçlara göre: Lisans mezuniyet ortalamasının %20si, ALES sınavının %50si ve Bilim Sınavının %15, Mülakatın da %15’i değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yükseköğretim mevzuatına göre formal eğitim verilmektedir. Öğrencilere yatay geçiş yapma imkanı tanınmıştır. Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az iki yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Ayrıca bölümümüzde Erasmus Avrupa Birliği programı da mevcuttur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yeterlilik için öğrencilerin programda mevcut olan (toplam 60 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 2.50 genel ağırlıklı not ortalamasını (GANO) elde etmeleri gerekmektedir. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanı sıra öğrencilerden 3. veya 4. yarıyılda, çalışmak istedikleri alana göre belirlenen bir danışman eşliğinde yeterli olarak değerlendirilecek bir bitirme çalışması yapmaları beklenmektedir. Yeterlilik koşulları için ayrıntılı bilgiye Marmara Üniversitesi Öğrenci El Rehberi'nden ve Marmara Üniversitesi internet sitesinde "Öğrenci" başlığı altında bulunan "Mevzuat" kısmından ulaşılabilir. http://www.marmara.edu.tr/tr/ogrenci/mevzuat_

Program Profili

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Halk/Yetişkin Eğitimi Programı ile programa katılmaya hak kazanan adaylara Halk/Yetişkin eğitimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde kazandırmak amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yetişkin Eğitimi Programı mezunları Milli Eğitim Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları, yerel yönetimler ve özel sektörde Halk/Yetişkin Eğitimi uzmanı olarak istihdam olanakları bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üst derece program bulunmamaktadır. Dileyen öğrenciler farklı doktora programlarına başvurabilirler. Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Halk Eğitimi yüksek lisans programında, mezuniyet notuna ara sınav % 40, final sınavı % 60 oranında etki etmektedir. Dersler tamamlandıktan sonra hazırlanan yüksek lisans tezini belirlenen koşullarda ve süresi içinde savunmak gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Halk Eğitimi yüksek lisans programında ders süreci başarı ile tamalandıktan sonra hazırlanan yüksek lisans tezini savunma süresi içinde tamamlamış olanlar mezuniyet hakkı kazanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Ozana URAL Marmara Ünversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Halk Eğitimi Yüksek Lisans Program Başkanı Telefon: 0216 3363686 e-mail: oural@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli istatistik, ölçme değerlendirme, bilimsel yöntemler, araştırma tasarımı gibi konularda bilgi sahibi olur.
 • Farklı eğitim teknolojilerini tanır ve kullanabilir.
 • Yetişkin, yetişkin eğitimi, yetişkin psikolojisi konularında bilgi sahibi olur.
 • İnsan kaynakları, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibi olur.
 • Yetişkin eğitimi program alanlarını bilir.
 • Yetişkin eğitimi alanında kullanılan farklı teknoloji, materyal ve araçları bilir.
 • Yetişkin eğitimi alanında kullanılmak üzere farklı teknoloji, materyal ve araç geliştirebilir.
 • Yetişkin eğitimi alanında uygulama yapabilir.
 • Yetişkin eğitimi alanında yapılan farklı uygulama, model ve programları kıyaslayabilir.
 • Yetişkin eğitimi alanında yapılan aktivite, uygulama ve programların süreç ve sonuçlarını bilimsel teknik ve yöntemlerle değerlendirebilir.
 • Yetişkin eğitimi alanında sıklıkla kullanılan bilimsel teknik, yöntem ve araştırmaları bilir.
 • Yetişkin eğitimi alanında etkin çalışmalar yapabilmek için gerekli bilimsel yeterliliğe sahip olur.
 • Yetişkin eğitimi alanında etkin çalışmalar yapabilmek için sosyal bilimler, güzel sanatlar ve kültür alanlarını tanıması gerektiğini bilir.
 • Yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum ve eğiticilerin özelliklerini bilir.
 • Yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum ve eğiticilere katkıda bulunacak materyal, teknoloji ve aktivite tasarlayabilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat