Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Oluşturulan hipotezlere çözüm önerme ve çözümünü bilimsel ve istatistiksel işlemlerle
 • Matematiksel problem çözme becerisine sahip olma ve bu beceriyi akademik çalışmalarda kullanabilme
 • Sosyal öğrenme çevresi” ve “matematiksel dili ” kullanarak ortak bilimsel kültür oluşturabilmenin gereğini bilir ve öğrenme sürecini bu amaç doğrultusunda planlama
 • “Soyut bilginin somutlaştırılması (reification)” sürecinin bilimsel gelişim süreci hakkında bilgi sahip olduğunu gösterir ve sürecinin gerçekleşebileceği aşamaları bilimsel yollarla gözlemleyebilme
 • Öğretmen ve bilgi kapsamında pedagojik bilginin doğasını yorumlama
 • Öğrenme ve öğretme teorileri” ışığında matematiksel güzelliğin farkına varıp bunu yaşatma
 • Matematik eğitiminde yabancı dilde yapılan çalışmaları araştırma, takip edebilme, onları analiz – sentez yapabilme ve yorumlayabilme
 • Bilim, bilim felsefesi ve bilim tarihi bilincine sahip olma
 • Matematiğin tarihsel gelişimi” hakkında bilgiye sahip olarak bu bilgisini çalışmalarına yansıtma
 • Matematik öğretiminde yapılan alternatif değerlendirme yöntemlerini bilme ve
 • Bilimsel etiğin ne olduğunu bilir ve her alanda uygulama
 • Bilimsel çalışmanın ne kadar emek ürünü olduğunu değerlendirerek emeğe saygı duyar ve bilime yeteri kadar emek veren ve vermeyenleri objektif bir bakış açısı ile değerlendirebilme
 • Bilimsel literatürü takip ederek ana dilde ve yabancı dilde bilimsel materyal hazırlama
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi sergileme
 • Akademisyen olma yeterliliğine, öz güvene ve öz düzenleme becerilerine sahip olma

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat