Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Yabancı Diller Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi'nin kuruluşu ile 1982 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde "Yabancı Diller Eğitimi Bölümü"ne bağlı "İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı" olarak yer almıştır. Kuruluşunda, İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu (4 yıllık), Moda Yabancı Diller Yüksek Okulu (3 yıllık) "İngilizce" eğitimi veren birimlerinin öğretmenleri ile öğrencilerini bünyesinde toplamıştır. Daha sonra, Öğretim kadrosu akademik kariyer yapmış elemanlarla desteklenirken, öğrenciler de ÖSYS yolu ile kayıt yaptırmıştır. 1995 yılından itibaren de İngiliz Dili Eğitimi Bölümü olarak eğitim-öğretim faaliyetine devam etmiş ve 1998 yılında yeniden Yabancı Diller Eğitimi bu statü ile devam etmektedir.

Kazanılan Derece

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programından başarı ile mezun olan öğrenciler, İngiliz Dili Eğitimi Uzmanı ünvanını alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Programına kabul edilmek için, Lisans Mezuniyeti ve ALES sınavından başarılı olma şartları aranmaktadır. ALES sınavndan en az 60 puan alınması gerekmektedir. Başvuru sonrası Bilim Sınavı ve Mülakat yapılmaktadır. Bu sonuçlara göre: Lisans mezuniyet ortalamasının %20si, ALES sınavının %50si ve Bilim Sınavının %15, Mülakatın da %15i değerlendirilir. Öğrencilerin dil seviyelerini kanıtlayabilmeleri için TOEFL ve KPDS gibi sınavların sonuçları dikkate alınır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Öğretim Mevzuatına göre Yüksek Lisans Programı formal eğitim olarak tanımlanmıştır. Yüksek Lisans programına başvurmak isteyen adayların öncelikle yurt içinde veya yurtdışında (denkliği kabul edilmiş) formal bir lisans programından mezun olmuş olmaları gerekir. Mezun olduğu lisans programından, yüksek lisans programı için gerekli olan ortalamaya sahip olan öğrenciler , programa basvurabilir. Dikey geçiş veya yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önce diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları aynı veya yakın derslerden muafiyet komisyonu / birim yönetim kurulu kararı ile muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı iki yıl olarak düzenlenmiştir. Birinci yıl teorik ve uygulamalı dersler içermektedir. İkinci yıl ise tez çalışması yapılmaktadır. Birinci yılın ders programı teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Buna göre birinci dönem dört, ikinci dönem beş ders yer almaktadır. Her dönem 12 kredi ve 30 ECTS puanı alınması zorunludur. Teorik dersler, birinci dönemde İkinci Dil Edinimi, Toplum Dilbilim, Araştırma Becerileri ve Yöntemleri, Yabancı Dil Öğretim Yöntem ve Yaklaşımları ve İstatistik derslerini kapsamaktadır. İkinci dönem ise Müfredat Değerlendirme ve Geliştirme, Yabancı Dil Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme, İkinci Dil Ediniminde Araştırma Becerileri, Yabancı Dil Eğitiminde Dil Becerileri ve Seminer dersleri yer almaktadır. . Derslerin değerlendirmesi ise Doğrudan Dönüşüm Sistemine göre %40 ara sınav ve %60 final sınavı için geçerli olan oranlara göre yapılmaktadır. Dönem sonu ortalama başarı puanı ise en az 2, 50 puan olması gerekmektedir.

Program Profili

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı iki yıllık bir programdır. Birinci eğitim yılında teorik dersler yer almakta, ikinci eğitim yılında ise tez hazırlanmaktadır. Teorik dersler dil edinimi, dil bilim ve yöntem alanlarından konular içermektedir. Teorik derslerin amacı daha etkin ve geniş kapsamlı bilimsel bir bakış açısı oluşturmak ve örneklerle bilimsel çalışma yöntemlerini geliştirmek ve seçilen tez konusuyla birlikte bir alanda uzmanlaşmak.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yüksek lisans programından mezun olan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim ve yüksek Öğretim Kurumlarında öğretmenlik, yöneticilik, program tasarımcısı, sınav hazırlama uzmanı, çevirmen olarak çalışabilirler. Program mezunları akademik kurumlarda da araştırma asistanı, okutman, öğretim görevlisi olarak çalışabilirler. Mezunlar, dil dersanesi, çeviri bürosu gibi özel kurumlar açıp çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans programını bitiren adaylar aynı üniversitede veya farklı bir üniversitede bir doktora programına başvurabilirler ve gerekli koşulları sağladıkları takdirde bu programa kabul edilebilirler. Doktora programını bitiren adaylar, aynı üniversitede veya farklı bir üniversitede doktora sonrası (post-doktora) çalışmalara başvurabilirler ve gerekli koşulları sağladıkları takdirde bu programlara kabul edilebilirler. Yurt dışındaki bir üniversitede yüksek lisans ya da doktora yapmış olan adaylar, mezun oldukları programın denkliğini almak koşuluyla bu programlara başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerin değerlendirmesi ise Doğrudan Dönüşüm Sistemine göre %40 ara sınav ve %60 final sınavı için geçerli olan oranlara göre yapılmaktadır. Dönem sonu ortalama başarı puanı ise en az 4 üzerinden 2, 50 puan olması gerekmektedir. Derslerin değerlendirilmesinde doğrudan yazılı ara sınav veya final sınavı yapılabilmesi yanında, projeler, sunumlar, araştırmalar da değerlendirmeye tabi tutulabilmektedir. Bu projeler, araştırmalar ve sunumlar bireysel ya da gurup biçiminde yapılabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için her iki dönemde yer alan derslerden en az 2, 50 başarı puanı alınması ve tezini ve tez savunmasını ön görülen süresi içerisinde başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr Derin Atay Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı/Göztepe Kampüsü/TR-34722 Kadıköy Elektronik posta adresi : dyatay@yahoo.com; derin.atay@marmara.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Kamile Hamiloglu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı/Göztepe Kampüsü/TR-34722 Kadıköy Elektronik posta adresi : khamiloglu@yahoo.com; kamile.hamiloglu@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Analitik, eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılması
 • Orjinal bilgi üretebilme becerisinin kazandırılması
 • Düşünerek, irdeleyerek, fikirler arasında bağlantılar kurarak analiz edebilme becerisinin kazandırılması
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve bu yöntemlerle ilgli bilgi ve becerilerin uygulamaya aktarılabilmesinin kazandırılması
 • Ölçme ve değerlendirme becerilerinin kazandırılması
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde proje yapabilme becerisinin kazandırılması
 • Yabancı Dil Öğretimi alanındaki bilimsel kavram ve yöntemleri uygulamada kullanabilme becerilerinin kazandırılması
 • Yabancı Dil Öğretimi alanında bilimsel kavram ve yöntemleri uygulamada kullanabilme becerilerinin kazandırılması
 • Bilgi alanları arasında bilimsel bağlantı kurabilme becerisinin kazandırılması
 • Anadil ile yabancı dili dilbilgisel, dilbilimsel ve yazınsal açılardan irdeleme; benzerlik ve farklılıklardan didaktik olarak yararlanabilme becerilerinin kazandırılması
 • Ulusal ve uluslararadı toplantılarda bilimsel içerikli sunular yapabilme becerilerinin kazandırılması
 • Ulusal ve uluslararası çağdaş eğitim hakkında bilgi kazandırılması
 • Disiplin içi ve disiplinler arası bireysel ve takım çalışma becerilerinin kazandırılması
 • Kültür içi ve kültürler arası etkili iletişim becerilerinin kazandırılması

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat