Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 03.07.1992 tarihinde, 3837 sayılı yasa kapsamında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Kuruluşundan sonra 1994 yılında faaliyetlere başlamıştır. Enstitümüzün ilk müdürü Prof. Dr. Ayla OKTAY'dır. Daha sonra müdürlük görevini sırayla Prof. Dr. Betül AYDIN, Prof. Dr. Sefer ADA, Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU, Prof. Dr. Ozana URAL yürütmüşlerdir. 1994 yılında 4 program ve 43 öğrenciyle faaliyete geçen Enstitümüzün şu anda 2277 öğrencisi ve 44 farklı programı bulunmaktadır. Enstitümüz ilk kurulduğunda 1 idari personel ile Göztepe Kampüsünde hizmet vermeye başlamıştır. Bugün 9 idari personel ile aynı kampüste farklı binada çalışmalarını sürdürmektedir. 25 Şubat 2019 tarihinde Prof. Dr. Seyfi KENAN Enstitümüz müdürlük görevine atanmış olup halen bu göreve devam etmektedir

Kazanılan Derece

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

ALES, ve ingilizce yeterlik belgeleri.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

-

Program Profili

Mevcut programların oluşturulmasında çağın gereklerine uygun bilgi, beceri ve donanımların öğrencilere kazandırılması ilkesi esas alınmıştır. Bu ilkeler doğrultusunda Enstitümüz ‘de 9 Anabilim Dalı ve 44 Lisansüstü program bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, kuruluşundan itibaren “Eğitim”, “Öğretim”, “Araştırma” alanlarındaki çalışmalarıyla hem toplumun hızla artan ihtiyaçlarına cevap vermekte; hem de toplumla doğrudan etkileşime geçerek mevcut ve geleceğe dönük ihtiyaçlarını anlamaya ve çözüm üretmeye çalışmaktadır. Öğrencilerinin toplumsal duyarlılık projeleri; öğretim üyelerinin eğitim, yönetim, eğitim politikalarının oluşumundaki aktif çalışmaları topluma yönelik önemli katma değerler üretmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kariyerinde yükselmek, bir üst pozisyona atanmak isteyen eğitimciler; mezunumuz olma durumunda bu amaçlarına ulaşmaktadırlar. Enstitüde yüksek lisans doktora yapan eğitimciler, devlet ve özel eğitim kurumlarında terfi, kıdem kazanabilmekte, iş bulabilmekte, üniversitelerde öğretim elemanı olabilmekte, akademik kariyerde ilerleme imkanı bulabilmekte, okul-eğitim yöneticiliğine, müfettişliğe yükselmelerinde puan kazanabilmekte, üniversitelerde idari kadrolarda kolaylıkla iş bulabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

doktora sonrası araştırmalar

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

klasik ve alternatif yöntemlerle yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Ders kredilerini tamamlamak ve doktora tezini başarılı şekilde savunmak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Enstitümüz; Üniversitemizin Göztepe Yerleşkesinde, Enstitüler Binasının ikinci katında, 375 m² alanda, 8 odada hizmet vermekte olup, Enstitümüz Anabilim Dalları ise Atatürk Eğitim Fakültesi’ne bağlı iki binada yer almaktadır.

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Bilgiyi uygulamaya aktarabilme becerisi.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Eğitim ve ilgili alanlardaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi.

- Analitik düşünme kabiliyeti.

- Eğitim için gerekli olan teknikleri, yöntemleri ve modern araçları kullanma becerisi.

- Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme kabiliyeti.

- Faydalı ve etkili çalışma yapabilme kabiliyeti.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Araştırma planlama, uygulama ve sonuçlandırma kabiliyeti.

- Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme kabiliyeti.

- Proje hazırlama ve uygulama becerisi.

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Bilgileri sözlü ve yazılı aktarma kabiliyeti.

- Bireysel ve grup içerisinde çalışma becerisi.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

Alana Özgü Yetkinlik

- Eğitim-öğretim materyalleri tasarlama, uygulama, analiz etme ve yorumlama becerisi.

- Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci.

- Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi.

- bilimsel okuryazarlık

 • Bilgiyi uygulamaya aktarabilme becerisi.
 • Eğitim ve ilgili alanlardaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi.
 • Araştırma planlama, uygulama ve sonuçlandırma kabiliyeti.
 • Analitik düşünme kabiliyeti.
 • Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme kabiliyeti.
 • Eğitim için gerekli olan teknikleri, yöntemleri ve modern araçları kullanma becerisi.
 • Eğitim-öğretim materyalleri tasarlama, uygulama, analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci.
 • Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme kabiliyeti.
 • Faydalı ve etkili çalışma yapabilme kabiliyeti.
 • Bilgileri sözlü ve yazılı aktarma kabiliyeti.
 • Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi.
 • Bireysel ve grup içerisinde çalışma becerisi.
 • Proje hazırlama ve uygulama becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 • Kalite ve çevre bilinci.
 • bilimsel okuryazarlık

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat