Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Kimya Öğretmenliği 1997-1998 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Kimya Eğitiminde doktor unvanı kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. 5 yıllık Kimya Öğretmenliği lisans programını tamamlamış olmak veya Fen Edebiyat Fakültelerinde 4 yıllık Kimya lisans programını tamamlayıp kimya eğitiminde pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 60 almış olmak. Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Kimya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programını veya Kimya Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlamış olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan doktora tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması

Program Profili

Bu programa kayıt olan öğrencilere, kimya eğitiminde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin kimya eğitiminde alana ve araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak ve kimya eğitimi alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik ve uzmanlık, Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro, özel eğitim kurumlarında eğitim danışmanlığı

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası Araştırma

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Göztepe Kampüsü 34722/ Kadıköy – İstanbul 0216 347 33 66 Prof. Dr. Musa ŞAHİN

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Alanı ile ilgili bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
 • Alanı ile ilgili araştırma projesi tasarlar.
 • Alanına özgü araştırmaları etkililiği açısından inceler.
 • Bilişim teknolojilerini kullanarak eğitim yazılımı geliştirmek üzere çalışmalar yapar.
 • Alanına özgü yaptığı araştırmasının istatistiiklerini yapar.
 • Kimya eğitimi alanında yürüttüğü araştırmasının nitel analizlerini yapar.
 • Öğrenme teorilerini irdeler.
 • Öğrenme teorileri ile öğretim stratejileri arasında ilişki kurar.
 • Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir.
 • Öğretim materyali tasarlar ve etkililiğini araştırır.
 • Alanına özgü çeşitli tür ve düzeyde deneyler yapma becerisini geliştirir.
 • Özgün ve disipliinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
 • Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyebilir.
 • Alanı ile ilgili bilgilerini ulusal-uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
 • Alanında , sosyal sorumluluk ve etik değerler hakkında bilgi ve bilince sahip olur.
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat