Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 03.07.1992 tarihinde, 3837 sayılı yasa kapsamında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Kuruluşundan sonra 1994 yılında faaliyetlere başlamıştır. Enstitümüzün ilk müdürü Prof. Dr. Ayla OKTAY'dır. Daha sonra müdürlük görevini sırayla Prof. Dr. Betül AYDIN, Prof. Dr. Sefer ADA, Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU, Prof. Dr. Ozana URAL yürütmüşlerdir. 1994 yılında 4 program ve 43 öğrenciyle faaliyete geçen Enstitümüzün şu anda 2277 öğrencisi ve 44 farklı programı bulunmaktadır. Enstitümüz ilk kurulduğunda 1 idari personel ile Göztepe Kampüsünde hizmet vermeye başlamıştır. Bugün 9 idari personel ile aynı kampüste farklı binada çalışmalarını sürdürmektedir. 25 Şubat 2019 tarihinde Prof. Dr. Seyfi KENAN Enstitümüz müdürlük görevine atanmış olup halen bu göreve devam etmektedir.

Kazanılan Derece

yüksek lisans derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ales ve İngilizce belgesi

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans mezuniyeti aranmaktadır.

Program Profili

Eğitim Bilimleri’nin çeşitli alanlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin mesleki ve akademik gelişimlerini en etkin şekilde sürdürme misyonuna sahip Enstitümüzün vizyonu ise sunduğu lisansüstü programların kalitesi sayesinde en nitelikli öğrencilerin, lisansüstü eğitim almak için seçtikleri, ulusal ve uluslararası alanda eğitim politika ve yaklaşımları etkileyecek üst düzey araştırmaları destekleyen, Eğitim Bilimleri alanında üstün nitelikli öğretim üyeleri ve eğitim bilimleri uzmanları yetiştiren bir kurum olmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bilim uzmanı olarak çeşitli kurumlarda çalışabilir ve doktora eğitimine devam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Farklı yöntemlerle ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

-

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

tam

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

-

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Bilgiyi uygulamaya aktarabilme becerisi.

- Kalite ve çevre bilinci.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Eğitim ve ilgili alanlardaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi.

- Analitik düşünme kabiliyeti.

- Eğitim için gerekli olan teknikleri, yöntemleri ve modern araçları kullanma becerisi.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Araştırma planlama, uygulama ve sonuçlandırma kabiliyeti.

- Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme kabiliyeti.

- Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme kabiliyeti.

- Faydalı ve etkili çalışma yapabilme kabiliyeti.

- Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi.

- Bilgileri sözlü ve yazılı aktarma kabiliyeti.

Öğrenme Yetkinliği

- Eğitim-öğretim materyalleri tasarlama, uygulama, analiz etme ve yorumlama becerisi.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

- Proje hazırlama ve uygulama becerisi.

- Bireysel ve grup içerisinde çalışma becerisi.

- Kimya alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilme

 • Bilgiyi uygulamaya aktarabilme becerisi.
 • Eğitim ve ilgili alanlardaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi.
 • Araştırma planlama, uygulama ve sonuçlandırma kabiliyeti.
 • Analitik düşünme kabiliyeti.
 • Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme kabiliyeti.
 • Eğitim için gerekli olan teknikleri, yöntemleri ve modern araçları kullanma becerisi.
 • Eğitim-öğretim materyalleri tasarlama, uygulama, analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci.
 • Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme kabiliyeti.
 • Faydalı ve etkili çalışma yapabilme kabiliyeti.
 • Kalite ve çevre bilinci.
 • Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 • Bilgileri sözlü ve yazılı aktarma kabiliyeti.
 • Proje hazırlama ve uygulama becerisi.
 • Bireysel ve grup içerisinde çalışma becerisi.
 • Kimya alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilme
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(14-Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

- Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.

- Bilgiyi uygulamaya aktarabilme becerisi.

- Kalite ve çevre bilinci.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

- Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.

- Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.

- Eğitim ve ilgili alanlardaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi.

- Analitik düşünme kabiliyeti.

- Eğitim için gerekli olan teknikleri, yöntemleri ve modern araçları kullanma becerisi.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

- Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

- Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.

- Araştırma planlama, uygulama ve sonuçlandırma kabiliyeti.

- Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme kabiliyeti.

- Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme kabiliyeti.

- Faydalı ve etkili çalışma yapabilme kabiliyeti.

- Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi.

- Bilgileri sözlü ve yazılı aktarma kabiliyeti.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.

- Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.

- Eğitim-öğretim materyalleri tasarlama, uygulama, analiz etme ve yorumlama becerisi.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

- Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.

- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.

- Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.

- Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

- Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

- Proje hazırlama ve uygulama becerisi.

- Bireysel ve grup içerisinde çalışma becerisi.

- Kimya alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilme

Müfredat

Müfredat