Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Güzel Sanatlar Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

01/10/1999 Yüksek Lisans. Daha önce Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak açılan tezli yüksek lisans programı, 01/10/1999'dan itibaren Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Aldıkları derslerden 21 kredi( 60 ECTS ) tamamlayan öğrenciler 4'lük sistem üzerinden en az 2 puan alıp derslerini bitirerek ve tez hazırlayarak Uzman derecesini almaya hak kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

1)Lisans Diploması 2)ALES sınavından geçerli puan almak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans eğitimindeki tüm derslerini başarıyla tamamlamış olması ve belirlenene hedeflere ulaşmış olduğunu gösterir bir transklipte sahip olması.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Müzik Eğitimi alanında yüksek lisans derecesi alabilmek için A)21 kredilik ( 60 ECTS ) dersin tamamlanması B)Ortalamanın minimum 4 üzerinden 2 gerekmektedir. C)Başarıyla savunulmuş bir tez tamamlanmış olması gerekmektedir.

Program Profili

Türkiye'deki eğitim sisteminin ihtiyaçlarına ve günümüz müzik eğitiminin gerektirdiği lider müzik öğretmenleri yetiştirmek. Ayrıca ülkemizde müzik eğitimi ve sanat eğitiminin önemini kavramış,sanat eğitiminin önemli bir parçasını oluşturduğunun farkında olan öğrenciler mezun etmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Müzik Eğitimi programından mezun olan öğrenciler öncelikle Yüksek Lisans derecesini almaya hak kazandıktan sonra Doktora programına müracaat ederek öğrenimlerine devam edebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmenlik yapabilirler veya Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans Programından başarıyla mezun olan öğrenciler, doktora programının gerektirdiği ALES ve İngilizce sınavlarını geçerek ayrıca doktora programına giriş için girilmesi gereken doktora giriş sınavını başararak lisansüstü öğrenimlerine devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Vizeler %40, final sınavları %60. AA ile CC arası harfli notlar geçer, DC ile FF arası ise kalır olarak değerlendirilir. Ayrıca not ortalaması en az 2.00 olmak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Ders dönemini 21 krediyi (60ECTS) başarıyla tamamlayarak bitirmek ve tez savunmasını başarıyla geçmek.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Program Başkanı, AKTS/DS koordinatörü Doç.Dilek Batıbay. Telefon: +902163454705/286 e-posta: dilek.batibay@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Müzik öğretmenliği birinci aşama (lisans) ile ilişkilendirilmiş yeterliliklerin genişlemesi ve güçlenmesi üzerine kurulmuş bilgi ve anlayışı ya da fırsatı, müzik eğitimi alanında, orijinal fikirlerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında kullanabildiklerini gösterirler.
  • Bilgi, anlama ve problem çözme yeteneklerini müzik eğitimi alanı ile ilgili olarak geniş (ya da disiplinler-arası) bağlamlarda yeni veya yabancı ortamlarda uygulayabilirler.
  • Müzik eğitimi alanı ile ilgili araştırmalarında ulaştıkları sonuçları ve onları destekleyen bilgi ve tartışmaları uzman olan ya da olmayan kişilere açıkça ve muğlak olmayan bir şekilde iletebilirler.
  • Müzik eğitimi alanında büyük ölçüde kimseye bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahiptirler.
  • Anadallarına yönelik büyük ölçüde kimseye bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahiptirler.
  • Anadallarına ulusal ve evrensel müzik eserlerini seslendirmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahiptirler.
  • Anadalları ile ilgili yöntem ve becerilerde ustalık gösterirler.
  • Müzik alanına ilişkin yeni eğitim teknolojilerini tanır ve kullanabilirler.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat