Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Güzel Sanatlar Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

01/10/1999 Doktora. Daha önce Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak açılan doktora programı, 01/10/1999'dan itibaren Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Aldıkları derslerden en az 21 kredi (60 ECTS) tamamlayan öğrenciler 4'lük sistem üzerindenen az 3.00 puan alıp derslerini bitirdikten sonra Yeterlik Sınavına girerek ve tez hazırlayarak Doktora derecesini almaya hak kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

1)Yüksek Lisans Diploması, 2) ALES sınavından geçerli puan almış olmak, 3) ÜDS sınavından yeterli puan almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimindeki tüm derslerini başarıyla tamamlamış olması ve belirlenen hedeflere ulaşmış olduğu bir transkripte sahip olması.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Müzik Eğitimi alanında Doktora derecesini alabilmek için, A) 21 kredilik (60 ECTS) dersin tamamlanması ve ortalamanın 4.00 üzerinden 3.00 olması, B) Doktora Yeterlik Sınavının başarılması, C) Başarıyla savunulmuş bir tez tamamlanmış olması gerekmektedir.

Program Profili

Türkiye'deki eğitim sisteminin ihtiyaçlarına ve günümüz müzik eğitiminin gerektirdiği lider müzik öğretmenleri yetiştirmek. Ayrıca ülkemizde müzik eğitimi ve sanat eğitiminin önemini kavramış, sanat eğitiminin önemli bir parçası olduğunu n farkında olan öğrenciler ve akademisyenler mezun etmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Müzik Eğitimi programından mezun olan öğrenciler öncelikle Yüksek Lisans daha sonra da Doktora derecelerini almaya hak kazandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmenlik yapabilirler veya Yüksek Öğretim Kurumu'na bağlı üniversitelerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora Programını başarıyla tamamlayan mezunlar, yurt dışında post-doktora yapmak üzere bazı üniversitelere müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Vizeler %40, final sınavları %60 olup, not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00'ın altında olan öğrenciler Doktora Yeterlik sınavına girmeye hak kazanabilmek için not ortalamasını sağlayana kadar derslerini tekrar etmeye devam eder.

Mezuniyet Koşulları

Ders dönemini en az 21 krediyi (60 ECTS) tamamlamak. Yeterlik Sınavını ve Tez savunmasını başarıyla geçmek.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Program Başkanı, AKTS/DS koordinatörü Doç Dilek Yonat Batıbay. Telefon: +902163459090/286 e-posta: dilek.batibay@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Müzik eğitimi alanında sistematik anlayışı ve bu alanla ilgili araştırmalarda yöntem ve becerilerde ustalık gösterirler.
  • Anadalları ile ilgili yöntem ve becerilerde ustalık gösterirler.
  • Müzik eğitimi alanında önemli bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneğine sahip olduklarını gösterirler.
  • Müzik eğitimi alanında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan önemli hacimdeki çalışmayı geliştirerek bilginin sınırlarını genişleten orijinal araştırma ile bilime katkıda bulunurlar.
  • Müzik eğitim alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, değerlendirilmesi ve sentezini yapma kapasitesine sahiptirler.
  • Müzik eğitimi alanı ile ilgili olarak alanındaki arkadaşlarıyla, daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile iletişim kurma yeteneğine sahiptirler.
  • Müzik eğitimi alanında akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri, bilgi tabanlı toplumda tanıtıp yüceltebilmelidir.
  • Anadallarında bireysel ya da farklı topluluklarla geniş topluluklara üst düzeyde sunum yapabilirler.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat