Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim

Program Tanımları

Kuruluş

Doktora programı 1992 yılından bu yana devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bilim Doktoru

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölümümüz Okul Öncesi Öğretmenliği Doktora Programına alınacak öğrencilerin başvuru yapabilmeleri için gerekli olan önkoşullar şu şekilde belirlenmiştir; ALES %50, Bilimsel Değerlendirme %30, Mülakat %10 Transkript %10. Yapılan sınavlar ve değerlendirmeler sonucunda kontenjan dahilinde ilk 5 sırayı alan öğrenciler doktora programına kabul edilmektedirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Doktora için yüksek lisans mezunu (formal) olmak şartı aranmaktadır. Alan sınırlaması bulunmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Okul öncesi öğretmenliği yüksek lisans programından mezun olmayan adaylar, lisans ve yüksek lisans derslerinden oluşan bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bilimsel hazırlık derslerini başarı ile bitiren öğrenciler doktora programına devam ederler.

Program Profili

Bu program ile okul öncesi öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri doktora düzeyinde kazandırmak amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar MEB'e bağlı resmi ve özel kurumlarda eğitimci, eğitim danışmanı, yönetici olarak istihdam olanağı bulmaktadır, ayrıca yüksek öğrenim kurumlarında istihdam edilebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktorasını tamamlayan mezunlar akademik kariyerlerine devam etmek istediklerinde doçentlik ve profesörlük için çalışmalarını sürdürebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Arasınav % 40 - Final % 60. Doktora tezini belirlenen koşullarda ve süresi içinde savunmak.

Mezuniyet Koşulları

Dersleri başarı ile tamamlamış olmak ve tezi süresi içinde savunmuş olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ozana Ural, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ABD. Başkanı, e-mail: oural@marmara.edu.tr, Tel: 02163363686

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Bilimsel değerlendirme yapabilmek için gerekli istatistik, ölçme, değerlendirme, teknoloji kullanımı, araştırma tasarımı ile ilgili becerilere sahip olur.
 • Çağdaş eğitim sistemleri, stratejileri, yaklaşımları, farklı eğitim modelleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Düşünme becerileri, eğitimin sosyo-psikolojik boyutları, etkili liderlik ve yönetim, hakkında bilgi sahibi olur.
 • Temel eğitim eserleri ve çocuğun kültürle ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Özel eğitim gerektiren okul öncesi çocuklara yönelik farklı yaklaşımları tanır.
 • Okul önceki çağdaki çocuğun aile, okul gibi yakın çevresinin özelliklerini bilir.
 • Ülkemizde ve diğer ülkelerde çocuk, aile ve eğitim konularına yönelik yapılan farklı uygulamaları bilir ve ayırt eder.
 • Okul öncesi eğitimde farklı uygulamaları karşılaştırabilir.
 • Okul öncesi eğitimde farklı model ve programları kıyaslayabilir.
 • Okul öncesi eğitimde çocuk ve yakın çevresinin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun aktivite, model ve programları geliştirebilir.
 • Okul öncesi eğitimde farklı aktivite ve uygulamaların sonuçlarını bilimsel teknik ve yöntemlerle değerlendirebilir.
 • Okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar, aileleri, okul, öğretmenlerine yönelik farklı uygulama, materyal, teknoloji geliştirebilir.
 • Okul öncesi eğitim alanında etkin çalışmalar yapabilmek için gerekli bilimsel yeterliliğe sahip olur.
 • Okul öncesi eğitim alanında etkin çalışmalar yapabilmek için fen ve sosyal bilimler alanının farklı yönlerini tanır.
 • Okul öncesi eğitim alanında etkin çalışmalar yapabilmek için sanat, kültür, edebiyat alanında bilgi sahibi olur.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat