Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Güzel Sanatlar Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Doktora programı kuruluş tarihi 01.10.2002

Kazanılan Derece

Uzman

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ales belgesi, Üds belgesi, bilimsel değerlendirme, mülakat sınavlarından gerekli koşulların sağlanması.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yükseklisans lisans, doktora yükseklisans

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Teorik ve pratik çalışmaların başarılı bir şekilde tamamlanmış olması.

Program Profili

Akademik yeterlilik.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

MEB ve yüksek öğretim kurumları.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yükseklisans için doktora, doktora için doktora sonrası çalışma.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Arasınav (%40), final (%60).

Mezuniyet Koşulları

Dersleri başarı ile tamamlamak ve tez savunma süresinde başarı ile tamamlanmalı.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Erol BULUT Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim-iş Anabilim Dalı Göztepe/İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Görsel sanatlar öğrenme öğretme sürecindeki gelişimlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme uygulamalarının amaçlarını belirleyebilme
  • Öğrencilerin sanat ve tasarım çalışmalarına yönelik düzenlenecek olan öğrenme etkinlikleri içindeki sanatsal gelişimini izleme ve değerlendirebilme
  • Öğrencilerin öğrenme etkinliklerindeki sanatsal duyarlılığını ve kültürel gelişimini izleme ve değerlendirebilme
  • Görsel sanatlar öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme
  • Bilgi alanları, dalları ve konuları arasında bağlantı kurabilme
  • Bilgiyi oluşturan, bilgiye oluşma yollarını öğreten eğitim anlayışına sahip olabilme
  • Araştıran, düşünen, yeni fikirler üretebilen bireyler yetiştirmeyi kendine ilke edinebilme
  • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve sanat etkinlikleri planlayabilme ve uygulayabilme
  • Görsel sanatlar öğrenme öğretme sürecindeki gelişimlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme uygulamalarının amaçlarını belirleyebilme
  • Öğrencilerin sanat eserlerini inceleme ve değerlendirme yolu ile özgün görsel çalışmalar yapabilme becerilerini geliştirebilme

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat