Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Temel Eğitim

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Sınıf Öğretmenliği bilim dalı yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

- Sınıf Öğretmenliği alanının ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Sınıf Öğretmenliği alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.

- Sınıf Öğretmenliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Sınıf Öğretmenliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

Öğrenme Yetkinliği

- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Sınıf Öğretmenliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

- Öğretim süreçlerinde bilginin üretim ve paylaşımında etik kurallara uygun davranabilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve Sınıf Öğretmenliği alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

- Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

- Sınıf Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme, sorunların çözümünde ilgili kişi ve kurumlarla iletişim kurabilme.

  • Sınıf Öğretmenliği bilim dalı yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
  • Sınıf Öğretmenliği alanının ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
  • Sınıf Öğretmenliği alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
  • Sınıf Öğretmenliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
  • Sınıf Öğretmenliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
  • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Sınıf Öğretmenliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
  • Öğretim süreçlerinde bilginin üretim ve paylaşımında etik kurallara uygun davranabilme.
  • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve Sınıf Öğretmenliği alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
  • Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
  • Sınıf Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme, sorunların çözümünde ilgili kişi ve kurumlarla iletişim kurabilme.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat