Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim

Program Tanımları

Kuruluş

01.10.2000

Kazanılan Derece

Doktor (Eğitim Bilimleri)

Kabul ve Kayıt Koşulları

ALES, ÜDS, Transkript, Bilimsel Değerlendirme, Mülakat

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Lisans derecesi gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Teorik ve pratik çalışmaların başarılı bir şekilde tamamlanması

Program Profili

Akademik yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmek

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

MEB ve Yükseköğretim Kurumları

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası çalışmalar

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınavın %40'ı, finalin %60'ı

Mezuniyet Koşulları

Dersleri başarıyla tamamlamak, tez savunmasını süresi içerisinde tamamlamak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Sefer ADA, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği ABD. Göztepe Kampüsü, İstanbul/Kadıköy Tel: 0216 3363686-222

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Alanı ile ilgili ileri düzeyde alan bilgisine, becerisine sahip olur ve bunu gerçek öğretim ortamlarında kullanır.
  • Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili ileri düzeyde pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
  • Bilgi ve İletişim Teknolojilerini alanı ile ilgili kavramların öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
  • Mesleğini icra edeceği öğrenci grubunun gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
  • Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve kullanır.
  • Branşı ile ilgili alan eğitimine yönelik ulusal ve uluslarası düzeydeki gelişim ve değişimleri takip eder, öğrenir ve kullanır.
  • Disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur.
  • Alanları ile ilgili konularda öğrencilere yönelik orijinal laboratuar deneyleri, etkinlikleri ve öğretim materyalleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek bilgi ve becerilere sahip olur.
  • Ülkemizde ve diğer ülkelerde çocuk, aile ve eğitim konularına yönelik yapılan farklı uygulamaları bilir ve ayırt eder.
  • Eğitimde karşılaşılan sorunlara bilimsel yaklaşımla çözümler arayabilme becerisi geliştirebileceklerdir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat