Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim

Program Tanımları

Kuruluş

Doktora programı 2002 yılında açılmıştır.

Kazanılan Derece

Uzman

Kabul ve Kayıt Koşulları

ALES, ÜDS, Transkript, Bilimsel Değerlendirme, Mülakat

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Lisans derecesi gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Teorik ve pratik çalışmaların başarılı bir şekilde tamamlanması

Program Profili

Akademik yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmek

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

MEB ve Yükseköğretim Kurumları

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans için Doktora,Doktora için Doktora sonrası çalışmalar

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınavın %40'ı, finalin %60'ı

Mezuniyet Koşulları

Dersleri başarıyla tamamlamak, tez savunmasını süresi içerisinde tamamlamak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD. Göztepe Kampüsü, İstanbul/Kadıköy Tel: 0216 345 90 90- 295

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Sosyal Bilgiler alanında yüksek lisans düzeyinde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine inşa edilmiş ve kendi alanının en yeni bilgilerini içeren, bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur ve kullanabilir.
  • Sosyal Bilgiler alanında sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini, geniş bir alandaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler ve analiz eder; kendi alanındaki sıradan problemlerin dışında kanıta ve araştırmalara dayalı öneri ve tartışmalar yapabilir.
  • Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına alanları ile ilgili ya da toplumsal konularda açıklamalar yapabilir, onları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini, problemleri ve çözümlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
  • Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verebilir.
  • Alanındaki kişi ve grupların, mesleki gelişimine yönelik çalışmaları planlayıp yönetebilir.
  • Bağımsız olarak araştırmaları kurgular, proje yürütür ve sonuçlandırır.
  • Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olur.
  • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olur.
  • Çevre koruma konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olur ve bu bilinci diğerlerine de aktarabilmek için çeşitli düzenlemeler ya da tasarımlar yapabilir.
  • Sosyal Bilgiler alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve çözüm üretir

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat