Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Nitel araştırma yöntemlerini kavrama

- Nicel araştırma yöntemlerini kavrama

- 21.yüzyıl dinamiklerinin sosyal bilgiler eğitimine etkisine ilişkin çıkarımda bulunabilme

- Vatandaşlık eğitimine ilişkin temel kavramları kavrama

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Bilimsel bilgiyi etik kurallara uygun bir şekilde kullanabilme

- Bilimsel araştırmalarda istatistiki teknikleri kullabilme

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

- Bilimsel bilgiye ulaşabilme

- Medya okuryazarlığı konusunda farkındalık sahibi olma

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Sosyal Bilgiler eğitimine ilişkin alan yazın farkındalığının geliştirilmesi

- Sosyal Bilgiler eğitimi araştırmalarına ilişkin eleştirel bakış açısının geliştirilmesi

- Sosyal Bilgiler eğitiminin tarihi temellerini kavrama

- Sosyal Bilgiler eğitiminin felsefi temellerini kavrama

- Sosyal Bilgiler eğitiminin pedagojik temellerini kavrama

 • Bilimsel bilgiye ulaşabilme
 • Bilimsel bilgiyi etik kurallara uygun bir şekilde kullanabilme
 • Sosyal Bilgiler eğitimine ilişkin alan yazın farkındalığının geliştirilmesi
 • Sosyal Bilgiler eğitimi araştırmalarına ilişkin eleştirel bakış açısının geliştirilmesi
 • Sosyal Bilgiler eğitiminin tarihi temellerini kavrama
 • Sosyal Bilgiler eğitiminin felsefi temellerini kavrama
 • Sosyal Bilgiler eğitiminin pedagojik temellerini kavrama
 • Bilimsel araştırmalarda istatistiki teknikleri kullabilme
 • Nitel araştırma yöntemlerini kavrama
 • Nicel araştırma yöntemlerini kavrama
 • 21.yüzyıl dinamiklerinin sosyal bilgiler eğitimine etkisine ilişkin çıkarımda bulunabilme
 • Medya okuryazarlığı konusunda farkındalık sahibi olma
 • Vatandaşlık eğitimine ilişkin temel kavramları kavrama

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat