Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yüksek Lisans programı yılında açılmıştır.

Kazanılan Derece

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yüksek lisans eğitiminden mezun olan öğrencilere "Bilim Uzmanı" ünvanı verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa kabul için Eğitim Bilimleri Enstitüsü Web sitesinde detaylı bir şekilde yer verilen lisans programlarından mezun olmak gereklidir. Ayrıca ALES ve yabancı dil sınavlarından da asgari başvuru puanlarının alınmış olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Aday öğrenci, daha önce öğrenim görmüş olduğu lisans üstü eğitim programlarında almış olduğu dersleri ilgili belgelerle ispat ederek muafiyet ve intibak talebinde bulunabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program kapsamında 8 adet ders ve bir adet seminer çalışması tamamlanmalıdır. Buna mütakiben tez çalışmasına öğrencinin geçmesi beklenmektedir.

Program Profili

Program kapsamında öğrencilerin bilimsel bilgiye erişip bilgiyi doğru ve düzgün birşekilde kullanabilme becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programdan mezun olanlar, Sosyal Bilgiler öğretmenliği alanında akademik kariyer yapabilir, çeşitli eğitim kurumlarında öğretmenlik ve yöneticilik yapma fırsatını elde edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan mezun olanlar, doktora eğitimine başvuru yapma hakkını elde edebilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Program kapsamındaki ölçme değerlendirme faaliyetleri, farklı teknikler kullanılarak yerine getirilmektedir. Bu kapsamda kimi derslerde proje ödevleri, kimi derslerde ise çeşitli türlerde sınavlar uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için sunulan derslerin tamamını başarıyla vermek ve süresi içerisinde tezini başarılı bir şekilde sunabilmek gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı/ Kadıköy-İstanbul.

Bölüm Olanakları

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı, bünyesinde farklı ünvanlarda öğretim üyeleri, şehir merkezinde bir kampüs ve ulaşılabilir uzaklıkta pekçok kütüphane ile öğrencilere lisansüstü eğitim için pek çok fırsat sunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Nitel araştırma yöntemlerini kavrama

- Nicel araştırma yöntemlerini kavrama

- 21.yüzyıl dinamiklerinin sosyal bilgiler eğitimine etkisine ilişkin çıkarımda bulunabilme

- Vatandaşlık eğitimine ilişkin temel kavramları kavrama

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Bilimsel bilgiyi etik kurallara uygun bir şekilde kullanabilme

- Bilimsel araştırmalarda istatistiki teknikleri kullabilme

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

- Bilimsel bilgiye ulaşabilme

- Medya okuryazarlığı konusunda farkındalık sahibi olma

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Sosyal Bilgiler eğitimine ilişkin alan yazın farkındalığının geliştirilmesi

- Sosyal Bilgiler eğitimi araştırmalarına ilişkin eleştirel bakış açısının geliştirilmesi

- Sosyal Bilgiler eğitiminin tarihi temellerini kavrama

- Sosyal Bilgiler eğitiminin felsefi temellerini kavrama

- Sosyal Bilgiler eğitiminin pedagojik temellerini kavrama

 • Bilimsel bilgiye ulaşabilme
 • Bilimsel bilgiyi etik kurallara uygun bir şekilde kullanabilme
 • Sosyal Bilgiler eğitimine ilişkin alan yazın farkındalığının geliştirilmesi
 • Sosyal Bilgiler eğitimi araştırmalarına ilişkin eleştirel bakış açısının geliştirilmesi
 • Sosyal Bilgiler eğitiminin tarihi temellerini kavrama
 • Sosyal Bilgiler eğitiminin felsefi temellerini kavrama
 • Sosyal Bilgiler eğitiminin pedagojik temellerini kavrama
 • Bilimsel araştırmalarda istatistiki teknikleri kullabilme
 • Nitel araştırma yöntemlerini kavrama
 • Nicel araştırma yöntemlerini kavrama
 • 21.yüzyıl dinamiklerinin sosyal bilgiler eğitimine etkisine ilişkin çıkarımda bulunabilme
 • Medya okuryazarlığı konusunda farkındalık sahibi olma
 • Vatandaşlık eğitimine ilişkin temel kavramları kavrama

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat