Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Spor Eğitimi

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Beden eğitimi ve spor öğretiminindeki uzmanlık bilgilerini, farklı disiplinlerdeki araştırma sonuçlarını değerlendirerek geliştirir,
 • Beden eğitimi ve spor öğretimi alanındaki bir araştırmasını ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alan bilgisinin sınırlarını genişletir,
 • Farklı disiplinlerdeki bilimsel gelişimler desteğiyle beden eğitimi ve spor öğretimi alanıyla ilgili yeni fikirler ve/veya yöntemler önerir,
 • Türk eğitim sistemi içinde, beden eğitimi ve spor öğretimine yönelik sorunlara çözümler üretir,
 • Ulusal ve uluslararası seminer, panel, konferans, ve sempozyumları düzenli olarak takip etme, katılma alışkanlığı kazanır,
 • Engelli bireylerin yaşam kalitelerini artırmaya yönelik beden eğitimi ve spor uygulamalarını, farklı disiplinlerdeki bilgi birikimi desteğiyle geliştirir,
 • Beden eğitimi ve spor öğretimi ve ilgili disiplinlerdeki bilimsel yayınları değerlendirir,
 • Tasarlayacağı ve gerçekleştireceği bilimsel araştırmalarında farklı yöntem ve teknikleri uygular,
 • Bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında etik değerleri gözetir,
 • Fiziksel aktivite ve sağlık geliştirici programları bilimsel olarak değerlendirir,
 • Fiziksel aktiviteyi geliştirici beden eğitimi stratejilerini tasarlar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat