Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

16 Mart 1848’de Dârülmuallimîn-i Rüşdî olarak açılan; sırasıyla Dârülmuallimîn-i Kebîr, Dârülmuallimîn-i Âliye adını alan Atatürk Eğitim fakültesi; Cumhuriyetin ilanı ile bir süre Yüksek Muallim Mektebi adıyla anılır. Liselere öğretmen yetiştiren İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü, 1980’de Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu, nihayet Marmara Üniversitesi’nin kuruluşu ile 1982 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi adını almıştır. Kurumda Tarih Öğretmenliği de eski bölümlerden biri olarak yer almıştır. Bunda fakültenin 1983-1984 yılları arasında dekanı olarak Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız’ın ve 1990-1993 yılları arasında dekanı olan Prof. Dr. Coşkun Alptekin’in önemli katkılarının olduğu söylenebilir. Zaten Tarih Öğretmenliği’nin, A.B.D. olarak 1982 yılında Marmara Üniversitesinin kurulması ve Atatürk Eğitim Enstitüsünün, Atatürk Eğitim Fakültesine dönüştürülmesi ile birlikte Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüne bağlı olarak kurulmuş olması bunu teyit eder mahiyettedir. Tarih öğretmenliği A.B.D. olarak kurulduğu 1982 yılında akademik kadroda Doç. Dr. Hüseyin Salman ABD başkanı olmak üzere; Dr. Ekrem Uykucu, Öğr. Gör. Ercan Süel yer almıştır. Şimdi ABD başkanımız olarak görev yapan Prof. Dr. Vahdettin Engin, şimdi Ayasofya Müzesi Müdürü olarak görev yapan Doç. Dr. Haluk Dursun ve şimdi Türk Eğitim-Sen İstanbul Bölge Başkanı olan Yar. Doç. Dr. Hanefi Bostan, Arş. Gör. olarak yer almıştır. Anabilim dalımız ilk mezunlarını 1985’te vermiştir. Çünkü Eğitim Enstitüsü’nden Fakülteye dönüştürüldüğünde ikinci sınıflarını okuyan öğrencileri vardır. Şimdiye kadar binlerce nitelikli ve değerli tarih öğretmeni mezun ettiğini tahmin ettiğimiz Anabilim Dalında 1985 yılında Özcan Mert ve Gülay Öğün Bezer Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır. 1986 yılında ise Doç. Dr. Yusuf Halaçoğlu (Türk Tarih Kurumu eski Başkanı) atanmış, Prof. Dr. Mücteba İlgürel kadrolu olmasa da dışarıdan ders vermiştir. Bu süreçte Mustafa Barut, öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Doç. Dr. Erhan Afyoncu da 1989 yılında Araş. Gör. olarak Anabilim dalında göreve başlamış. Sonraki bir tarihte de Yüksel Çelik, Araş. Gör olarak görev yapmıştır. Bütün bu hocalar, eğitim fakültelerinin 1998 yılında yeni yapılanması çerçevesinde eğitim ya da pür tarih çalışması tercihinde bulunmaları zorunluluğu karşısında, tarih alanında çalışmayı tercihlerinden dolayı 2000 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne gönderilmiştir. YÖK’ün 3.5 artı 1.5 şeklinde bilinen ilk 3.5 yılı Fen-Edebiyatta olmak üzere son 1.5 yılı da Eğitim Fakültesi’nde alan eğitimi ve pedagoji derslerinden oluşan bir programın uygulanması dolayısıyla Fen-Edebiyata giden bu kadronun eğitim tarih öğretmenliği lisans öğrencilerine yine ders vermişler, yine Tarih Öğretmenliği lisans öğrencilerinin hocası olmaya devam etmişlerdir. Anabilim Dalı kurulduğundan beri görev yapmış A.B.D. başkanlarına bakıldığında; ilk başkanın kurucu sıfatı ile Doç. Dr. Hüseyin Salman olduğu görülür. Bugün Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Prof. Dr. olarak göreve devam eden Salman, Anabilim Dalına 1982-1986 yılları arasında başkanlık yapmıştır. Salman’dan sonra A.B.D. başkanlığını, 5 Şubat 1986-14 Temmuz 1989 tarihleri arasında o zamanlar Doç. Dr. olan bugün Gazi Üniversitesi’nde Prof. Dr. olarak görev yapan Yusuf Halaçoğlu yapmış. 2001 yılından 2009 yılına kadar (Yrd. Doç. Dr. ve Doç. Dr. olarak) Dursun Dilek, 2009 yılından itibaren ise Prof. Dr. Vahdettin Engin Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir.

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

ALES'te 65 ya da üzerinde puan almak ve yapılacak olan yazılı ve sözlü bilimsel değerlendirmelerden geçebilmek.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ders ismi, içeriği ve kredisi aynı olmak koşuluyla daha önce herhangi bir lisans ya da lisansüstü programından ders almış öğrenciler bu derslerden muaf sayılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

teorik ve pratik çalışmaları başarıyla tamamlamak

Program Profili

Akademik yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmek

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

MEB'na bağlı okullar ve Yüksek Öğretim Kurumları

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Atatürk Eğitim Fakültesi, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un Anadolu yakasında merkezî konumdaki Göztepe yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu yönüyle öğrencilerimiz, Türkiye’nin başka üniversitelerinde öğrenim görenlerin ulaşamayacağı sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif olanakları kullanma bakımından büyük avantaj elde etmektedir. Bu avantajlar öğrencilerimizin bilişsel gelişimi yanında, duyuşsal ve psiko-motor gelişimlerini de hızlandırmaktadır. Gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı lisans programında yer alan ders, uygulama, staj ve tez gibi yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış ve ortalaması 70 ya da 70'in üzerinde olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu Atatürk Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Tarih Öğretmenliği ABD Kadıköy/İstanbul Tel: 0216 345 47 05 (2 hat) 0216 345 90 90 Dahili: 251

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar, tarih alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olurlar.
 • Mezunlar, tarih eğitimine ilişkin bilimsel bir araştırma yapabilirler.
 • Mezunlar, tarih eğitimine ilişkin öğretim sürecini planlama ve düzenleme becerisine sahip olurlar.
 • Mezunlar, tarih öğretimine yönelik strateji, yöntem ve teknikleri etkili biçimde kullanırlar.
 • Mezunlar, sosyal bilimler arasındaki disiplinler arası ilişkinin kuramsal boyutunu kavrar, bunları bütüncül bir biçimde kullanırlar.
 • Mezunlar, lisans yeterliklerine dayalı olarak, tarih eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirirler.
 • Mezunlar, tarih eğitimi alanına ait bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, veri toplar, verileri analiz eder, sonuçları değerlendirebilirler.
 • Mezunlar, tarih eğitimi alanında öngörülmeyen, karmaşık durumlarla karşılaştıklarında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilirler.
 • Mezunlar, tarih eğitimi alanıyla ilgili yerleşik kabulleri ve bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, bunlarla ilgili ileri düzey çalışmaları yürütebilirler.
 • Mezunlar, tarih eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.
 • Mezunlar, sosyal bilimlere ilişkin yerleşik ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyerek, bunları geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilirler.
 • Mezunlar, tarih eğitimi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilir ve denetleyebilir.
 • Mezunlar, Türk tarihi ve dünya tarihine ilişkin temel anlayışa sahip olurlar.
 • Mezunlar, insan-yer-zaman etkileşimini ve bunun toplum üzerindeki etkilerini kavrarlar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat