Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Doktora programımıza 2008-2009 Eğitim Öğretim yılı Bahar döneminde öğrenci alımına başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Doktor

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bir Yüksek Lisans programından mezun olmak; ALES'ten 70; UDS'den 60 ve üzeri puan almak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Lisans mezunu olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Teorik ve pratik çalışmaları başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Akademik yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmek.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezunları Doktor ünvanıyla yüksek öğretim kurumlarında ya da eğitime ilişkin diğer iş sahalarında istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Post-doktora ya da doktora sonrası çalışmalar

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

%40 ara sınav; %60 final

Mezuniyet Koşulları

Süresi içerinde dersleri ve tezini başarıyla tamamlamak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu Atatürk Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Tarih Öğretmenliği ABD Kadıköy/İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar, tarih alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olurlar.
 • Mezunlar, tarih eğitimine ilişkin özgün bilimsel araştırma yapabilirler.
 • Mezunlar, tarih öğretim sürecini özgün bir biçimde planlama ve düzenleme becerisine sahip olurlar.
 • Mezunlar, tarih öğretimi araştırmalarına yönelik araştırma yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanırlar.
 • Mezunlar, sosyal bilim disiplinleri arasındaki ilişkinin kuramsal boyutunu kavrar yapacakları araştırmalarda bunu bütüncül bir biçimde kullanırlar.
 • Mezunlar, yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, tarih eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirirler.
 • Mezunlar, tarih eğitimi alanına ait bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, veri toplar ve analiz eder, sonuçları değerlendirebilirler.
 • Mezunlar, tarih eğitimi alanında öngörülmeyen, karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alır ve çözüm üretebilirler.
 • Mezunlar, tarih eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilirler.
 • Mezunlar, tarih eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilirler.
 • Mezunlar, sosyal bilimlere ilişkin yerleşik inanışları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyerek, bunları geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilirler.
 • Mezunlar, tarih eğitimi alanı ile ilgili araştırmaların her aşamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetirler.
 • Mezunlar, tarih eğitimi alanıyla ilgili uluslar arası düzeyde literatüre katkı sağlayacak çalışmalar yapabilirler.
 • Mezunlar, uluslar arası camiada yaptığı özgün araştırmaları yabancı bir dilde yayınlayabilirler.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat